"az állóháború nagy díszletére látni"
Kereső  »
XVIII. ÉVFOLYAM 2007. 7. (477.) SZÁM - ÁPRILIS 10.
 
Tartalomjegyzék Archívum
 
Cseh Katalin
Töprengő
Léthelyzet
Pomogáts Béla
Ötvenhat öröksége
Ferenczes István
Esteban Zazpi de Vascos verseiből
Szombati István
Ahol majd kiszállok
Barcsay Andrea
Állóvizek
Körtánc
A kócbaba
Karácsonyi Zsolt
Színház a sivatagban
Demeter Szilárd
Nász (Apokrif levelek)
Francois Bréda
Exódusok az égien égő, egyedi Egyiptomból
Fábián Lajos
A François Bréda szitaszókötő leírása
Móritz Mátyás
Vendégem Drakula
Lászlóffy Csaba
Hiányzol-e magadnak?
Szőcs István
MERENGŐ - MÁGUS Déva vára
Terényi Ede
Műhelyjegyzeteim - Nap, hold, csillagok
 
Demeter Szilárd
Nász (Apokrif levelek)
XVIII. ÉVFOLYAM 2007. 7. (477.) SZÁM - ÁPRILIS 10.

Timu parókakészítő levele
Montuneferinek, Memphisz cipészének, testvéremnek. Így szól Timu, Heluán legjobb parókakészítője, a te testvéred. Én jól vagyok. Üdvözlöm házad népét, asszonyodat, gyermekeidet, inasaidat, rabszolgáidat. Én és az én testvérem megegyeztünk, és így szóltam: miképpen atyáink barátok voltak, mi is barátok leszünk.
És most, az én segédeim és szolgáim, akik hozzád utaztak, megálltak Memphisz városának legjobb sörházában. Ott múlattak a te inasaid, akik megverték a segédeimet, egy szolgámat és elvették az ezüstöt is tőlük, amit ajándékba küldtem neked. Ahutabu, akit hozzád küldtem, előtted áll. Kérdezd, és ő elmondja. A szolgáid raboltak meg engem. Büntesd meg őket és add vissza az ezüstöt is, amit elvettek, mert nagy az én keserűségem. És azok, akik megverték a szolgámat: állj bosszút rajtuk és korbácsoltasd meg őket. Mert ha te nem bünteted meg ezeket az embereket, ők újra verni fogják a segédeimet, és a kapcsolat megszűnik közöttünk. Ha ez megtörténik, a vásárlóid el fognak hagyni téged, mert nem készítek olyannak parókát, aki a te sarudat viseli.

Montuneferi memphiszi cipész levele
Timunak, a nagy parókakészítőnek, Heluán és Egyiptom leghíresebb parókakészítő mesterének így szól Montuneferi, a legjobb cipész, Memphisz cipésze, a te testvéred. Én és házam népe, állataim, inasaim és szolgáim, mind jól vagyunk. Legyen jól az én testvérem és háza népe, állatai, segédei és szolgái is.
A nap óta, mikor testvérem küldöttei megérkeztek, testem nincs jól és az ő küldöttei nem ettek vagy ittak előttem. Nézd, ha megkérdezed küldöttedet, elmondja ő, hogy testem nincs jól. Nagyon kínoz a gyomrom, felkerestem a tudósnőt, hogy mely istent bántottam meg, de nem tudta. Heka papja is járt nálam, a kezemre festett istenjelet lenyaltam, de nem segített az sem. Nagy az én bajom, nincs jól a testem. És mivel nem vagyok jól, és az én testvérem igaztalanul inasaimat és szolgáimat vádolja olyan cselekedetek elkövetésével, melyeket nem követtek el, testvéremre irányuló dühömet e szavakkal fejeztem ki: Nem tudja az én testvérem, hogy beteg vagyok? Miért nem segített engem? Miért nem aggódott és nem küldte el követeit? Miért csak akkor küld valakit, amikor igaztalan vádakkal illeti szolgáimat?
Testvérem küldötte így beszélt: ,,Az út nem rövid, a folyó széles, hogy testvéred átlásson az egyik partról a másikra, és hogy kitalálhassa, és elküldhesse neked üzenetét. Hosszú az út a testvéredhez. Ki mondhatná meg neki, hogy gyorsan elküldhesse üzenetét neked?” Azután így beszélt: ,,Kérdezd meg a szolgáidat, hosszú-e az út.” Ahogy megkérdeztem szolgámat, és azt mondta, hogy az út hosszú, többé nem haragudtam testvéremre.
Testvérem lopással, rablással, erőszakossággal vádolja inasaimat és szolgáimat. Miért nem vádolja rögtön a víz folyásának elvágásával, a folyamon átkelés megakadályozásával, hirtelen haraggal, fellobbanással, csacskasággal, kotnyelességgel, önfejűséggel, dölyfösséggel, süketség színlelésével és az igazság előli elzárkózással, könnyek fakasztásával, mindenféle gonosz cselekedetek elkövetésével, amiket elkövethettek volna, ha nem itt ültek volna egész nap. Segédeim dolgoztak, négy munkásom szandálokat készített, két másik kiterítette és puhította bőröket, inasaim bakokon vágták ki a szandálok formáját. Ezt cselekedték az én inasaim és szolgáim, két tálnyi szezámolajba állíttatott kanóc égett le, és ők el nem mozdultak helyükről, ezt vigyáztam karosszékemből. Mikor követték volna el a bűnöket, amikkel testvérem vádolja őket? Asszonyom sört és kenyeret adott nekik ebédre, miért mentek volna a sörházba?
Óva intem testvéremet, hogy megbántott szolgája hazug szavainak hitelt adjon, hiszen nem rossz dolog-e a mérleg, amely ferde, a mérlegnehezék, mely eltéved, az igaz ember, ki megtéved? Testvérem szolgája egy mina lapis lazulit akart ellopni tőlem, melyet testvéremnek készítettem elő ajándékként, ezt látták az én munkásaim, ezért büntettem meg őt.
Ahogy hallottam, testvérem házában minden van és az én testvérem semmit nem hiányol, így van ez az én házamban is, és nem hiányzik semmim. Hosszú ideig jó viszonyaim voltak a többi mesteremberrel és üzeneteket váltottunk. Ezeknek a kapcsolatoknak közöttünk meg kell maradnia.
Ha jó idők jönnek, segédeimmel küldök még sok gyönyörű ajándékot, és mindent, amit az én testvérem kíván, írhat nekem. Most nagy az én bánatom, testem nincs jól, asszonyom hat gengenet és menuh növényt zúzott egybe, mézzel fogyasztom el öt ro datolya borban, de nem használ. Tud valami jobbat ajánlani az én testvérem? Befejezem a levelem, hiszen ahogy mondják: kevés szóval élj, ne fecsegj összevissza!

Montuneferi memphiszi cipész levele
Timunak, Heluán parókakészítőjének így szól Montuneferi, Memphisz leghíresebb cipésze. Én most jól vagyok. Sokáig nem volt jól a testem, de most fokhagymát eszem, amint tanácsoltad nekem, és a testem jól van. Legyél jól te is, házad népe, asszonyaid, gyermekeid, embereid, állataid.
Amikor atyám és atyád baráti kapcsolatban álltak, gyönyörű ajándékokat küldtek egymásnak és semmit nem utasítottak vissza. Most az én testvérem csak két parókát küldött nekem. De ez nagyon kis mennyiség: küldj, amennyit atyád küldött! És ha kevés van, küldj feleannyit, amennyit atyád küldött! Miért küldtél csak két parókát? Bőven van munkám az előkelőségek házaiban, és most fiaimmal nagy vállalkozásba kezdtem. Küldj több parókát! Hapu fiam oldalhajtincsét levágtuk, nem gyermek többé. Mahou a házam büszkesége. És bármire szükséged van az én házamból, írj és elküldöm neked.
Atyám, Amenemhotep idején a szolgáitok a következő kéréssel mentek hozzá: ,,mi át akarunk menni a folyó másik oldalára és hozzád csatlakozni." Atyám a következőket mondta: ,,Felejtsétek el, hogy csatlakoztok hozzám! Én nem fordulok az én testvérem, Heluán parókakészítője ellen, se nem fogok szolgáival egyezkedni! Nem kellene inkább megkorbácsoltatnom titeket? Ő a testvérem.” Az atyám semmit nem tett a te atyád ellen. Most tekintettel erre: Huja fiamat, és a vele lévő szolgáimat nem én küldtem hozzád, ahogy ők mondják! Miért fogadták őket a te házadban? Ha kedves vagyok neked, ne engedd őket bármilyen üzletet kötni. Térjenek vissza ide üres kezekkel! Huja fiam szerelmi varázslat alatt áll, azért szökött el az én házamból, és vette útját a te házad felé. Vigyázz a lányaidra! Ha valakinek fia elfogadja azt, amit az apja mond, annak egyetlen szándéka sem vall kudarcot; gyermekeihez éppen úgy fog beszélni, mint ahogy a tudást apjától hallotta. És hányszor mondtam neki, hogy nő közelébe ne menjen, ahol nő van, ott baj is van. Kihez beszéljek mainapság? Az emberek mohók, s akire az ember számít, annak nincs szíve. Huja fiam megbolondult, varázslást bocsátottak rá, küldd vissza nekem. Egyelőre ennyit írok az én testvéremnek, mert nyelvedre béklyót rakj, szádra lakatot tégy: a felrobogó szókat tanuld meg visszafogni! Sok hirtelen beszédet örömest visszaszívnál, csakhogy lyukas diót ér a kései okosság!
Ajándékként küldök neked három mina gyönyörű lapis lazulit és két sarut, négy zsákot.

Timu parókakészítő levele Hujához
Az üzenetek, amiket atyádnak küldtem és a kívánságok, amiket ő kifejezett nekem, természetesen megújulnak köztünk. Ó, Huja, testvérem, én nem utasítottam el semmit, amit atyád kért, és atyád sosem hanyagolta el az én kéréseimet, hanem megadott nekem mindent. Te, testvérem, miért tagadtad meg, hogy elküldd, amit atyád egész életében küldött nekem? Most, testvérem, atyád helyére kerültél és ugyanúgy, ahogy atyád és én baráti ajándékokat küldtünk egymásnak, szeretném, ha közted és köztem is jó barátság lenne. Kifejeztem egy kívánságomat atyádnak. Zsákokat és tartós sarukat kértem a te atyádtól. Természetesen kettőnk közt is valóra válthatjuk ezt. Ne tagadd meg tőlem, testvérem, amit atyádtól kívántam kapni. Úgy illő, hogy ajándékokkal kedveskedjék az is, aki szeretetét fejezi ki, ezért küldök neked parókákat, legújabb divat szerint, szüksége van erre annak, aki fiatal és ereje teljében lévő.

Timu parókakészítő levele Tijéhez, Montuneferei özvegyéhez
Tijéhez, Montuneferi házának úrnőjéhez így szól Timu, Heluán parókakészítője. Velem minden rendben van. Legyen veled is, és házaddal, fiaddal, szolgáiddal és mindennel, ami hozzád tartozik. Te tudod, hogy mindig barátságot éreztem Montuneferi, a te férjed iránt, és hogy Montuneferi, a te férjed is a maga részéről barátságot érzett irántam. És azokat a dolgokat, amiket én írtam és mondtam Montuneferinek, a férjednek, és azokat a dolgokat, amelyeket a maga részéről Montuneferi, a férjed mondott és írt nekem gyakran, tudtad te és Huja és Mahou, de te vagy az, aki mindenkinél jobban tudja azokat a dolgokat, amelyeket mi egymásnak mondtunk. Senki nem tudja jobban. Küldd, kérlek, továbbra is szolgáidat, egyiket a másik után. Ne tartsd őket vissza. Nem fogom elfelejteni barátságomat Montuneferi, a férjed iránt. Jelenleg és örökre azonban tízszer nagyobb barátságot érzek fiad, Huja iránt. Te vagy az, aki tudja Montuneferi, a férjed szavait, de nem küldted el nekem a tisztelet ajándékát, amit Montuneferi, a férjed elrendelt, hogy küldjenek nekem. Montuneferitől, férjedtől tartós sarukat és zsákokat kértem, hogy legyen miben tartsam a hajat és kecskeszőrt. De fiad semmit sem küldött. Fiad műhelyében rengeteg a bőr, miért okozott nekem ekkora fájdalmat azzal, hogy nem küldött? És azt sem adta meg nekem, amit az apja szokott adni.

Huja levele Timu parókakészítőhöz
Timunak, a nagy parókakészítőnek, Heluán díszének, testvéremnek, így szól Huja, Memphisz legjobb sarukészítője, a testvéred: jólét uralkodjon házadon és népeden!
Azért küldöm neked ezt a levelet, hogy elmondjam: elküldtem hozzád Haniát, a segédeim főnökét azzal a megbízással, hogy gyönyörű feleséget szerezzen nekem. Küldök ezüstöt, aranyat, türkizt, mindenféle drágakövet, faragott széket éppúgy, mint aranyat. Atyám gazdag volt, gazdag vagyok én is. Minden van az én házamban, és testvérem házában is minden van. Gyönyörű és feddhetetlen feleséget küldj. Atyám mindig azt mondta: feleségül örömlányt el ne végy, ezerszámra volt szeretője; papnőt se végy, istenére ügyel csak; szajhát se, bárkivel bujálkodik; mindezek csupán bajt hoznak fejedre!
Ezért add nekem feleségnek Vabet nevű lányodat. Vagy Iuyt, vagy Meritrét.

Huja levele Timu parókakészítőhöz
A memphiszi Huja a heluáni Timuhoz. Hogy lehetséges az, hogy mikor írtam neked egyik leányod kezét kérve – ó, fivérem, ugyanilyen modorban kellett volna válaszolnod, mikor azt írtad, hogy nem adod őt nekem, mert a legkorábbi idők óta Heluán parókakészítőjének leányát nem adták memphiszihez? Miért mondasz nekem ilyen dolgokat? Te vagy az apjuk. Úgy teszel, ahogy kívánod. Ha nekem akarnád adni leányodat feleségül, ki mondhatná, hogy ne tedd? De te, tartva magadat az elvhez, hogy nem küldesz senkit, nem küldtél nekem feleséget. Mert a hús – hús, a vér – vér, a másik – másik, és az idegen is mindig idegen, írod. Hát nem kerestél testvéri és baráti kapcsolatot, amikor írásban azt javasoltad nekem, hogy egy házasság hozzon minket közelebb? Miért nem küldött nekem az én testvérem feleséget? Atyám mindig azt mondta: az ember olyan, mint a mérleg, s az ember nyelve a mérleg nyelve. Ha szádat hazugság hagyta el, ez a hazugság eltéved és nem fog átkelni a folyón. Aki a hazugsággal egy csónakba ül, az a túlsó partot nem éri el.
Ekképpen szólt az én atyám, aki neked testvéred volt, amint most én is testvéred vagyok.

Timu levele Hujához
A heluáni Timu a memphiszi Hujához. Vannak leányaim, nem foglak elutasítani bármiképpen ezzel kapcsolatban... Ami az aranyat illeti, amiről írtam neked, küldd el nekem gyorsan még ezen a nyáron. Küldj aranyat bőségesen, amennyit csak lehet. Ha elküldöd nekem ezen a nyáron az aranyat, amiről írtam neked, hozzád adom a leányomat feleségül. Ezért küldj aranyat, önként, annyit, amennyit szeretnél. De ha nem küldesz nekem aranyat, hogy teljesíthessem, amit megígértem, miért nem küldtél nekem korábban önként aranyat?
Te jártál nálam, részt vettél lakomáimon, mint az én testvérem, láttad lányaimat: Vabet gyönyörű, Iuy a legjobb táncos, Meritré anyjának szakasztott mása. Miután elmentél, és veled szolgáid, egy kevéske árpát és kétszemű búzát tettem két-két len zsákocskába, amelyekre egyformán könnyítettek minden nap a lányaim. Vabetnél egy hónap múlva az árpa kicsírázott, neki fia lesz, Iuynál a búza, ő lányt vár. Meritré lányomnál egyik sem csírázott ki, ő nem terhes.
Ha elküldöd az aranyat, akkor hozzád adom Meritré lányomat. Ó, ő is termékeny, annyi fiat és lányt fog szülni neked, hogy mézzel és savanyútejjel elkevert krokodilürüléket itatsz vele, csakhogy ne szüljön több fiút és lányt. Meritré csónakba akar ülni, hogy átevezzen hozzád, szájában szerelmes szavakkal küldöm át csónakban majd. Adok vele földet is, parókát frufruval, vagy anélkül, csavartat, rövidet és kis sapkaként a fejtetőre helyezhetőt is.
De előbb küldd el az aranyat.

Timu parókakészítő levele Huja cipészhez
Hujához, Memphisz aranykezű cipészéhez, testvéremhez, akit szeretek és aki szeret engem, így szól Timu, Heluán parókakészítője, aki szeret téged, az apósod. Nálam minden rendben van. Legyen rendben minden veled is, házaddal, leányommal, Meritrével, a feleségeddel, akit szeretsz, szolgáiddal és mindennel, ami hozzád tartozik! Azért küldöm neked ezt a levelet, hogy elmondjam: vigyázz magadra, vigyázz lányom földjének arra a területére, ahol gazdálkodsz. A próbaév letelt, az én testvérem nem bontotta fel a szerződést Meritrével, az én lányommal. Akit szeretsz, annak igáját is húzod. Elküldöm hozzád Hannit, földjeim felügyelőjének fiát. Figyelj arra, amit ő mond, hogy a feleséged, az én lányom, Meritré ne találhasson hibát benned. Mindenre, amit mond neked, figyelj oda és teljesítsd. És vigyázz! Vigyázz! Ne légy hanyag. És készíts a munkásoknak sok ételt és bort és minden mást. Mert ahogy atyád mondta: a barátság felbomlik, az üzlet örökre szól.
Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca
Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja

Redacţia Helikon susţine şi promovează municipiul la titlul de Capitală culturală europeană
Szerkesztőségünk támogatja a Városi Tanácsot az Európai Kulturális Főváros cím elnyerésében