"egész testtel hasítanak a szélbe"
Kereső  »
XXX. ÉVFOLYAM 2019. 12. (770.) SZÁM – JÚNIUS 25.
 
Tartalomjegyzék Archívum
 
László Noémi
Megrekedtek a valkűrök
horváth csaba
Út a debreceni egyetemről a reformkori erdélyi könyvtárakba - Beszélgetés Bényei Miklós történésszel, könyvtárossal
Gál Hunor
Negyednap
GONDOS MÁRIA-MAGDOLNA
Ugye, fölvesztek engem is magnószalagra?
György Alida
Kifulladás
Kali Ágnes
Tegnapelőtt
Kemenes Henriette
Temetnek
Kovács Péter
Taréjfúga
OZSVÁTH ZSUZSA
Május egy
Sánta Miriám
45.94°N 24.96°E
VARGA LÁSZLÓ EDGÁR
vizek vizek tenger – hervay 85
Sárkány Tímea
Az ötödik nő
Az erőszak poétikája
Hegedüs Benjámin Jutas
Versek
Tófalvi Előd
Versek
Hajós Eszter
Madarastál
Ádám Szilamér
Medeia
Fazakas István
Versek
Lokodi Imre
Harisnyakötő
Rauni Magga Lukkari
Vers
Vajda Anna Noémi
Kulcsok
MÁRTON EVELIN
Hová tűnt a Wasserhasa?
ANDRÉ FERENC
Hagyomány és emlékezet
Demeter Zsuzsa
Beszélgetések könyve
Jakabffy Tamás
A „Clavier Übung” – Schiff és Fray
HORVÁTH BENJI
Souled out
 
Jakabffy Tamás
A „Clavier Übung” – Schiff és Fray
XXX. ÉVFOLYAM 2019. 12. (770.) SZÁM – JÚNIUS 25.


 

Clavier Übung, melyben van egy ARIA különféle változatokkal Clavicembalóra, mely két manuállal bír. Azoknak, kik szívlelik, kedvük felvidítására készíttetett Johann Sebastian Bach által, ki Lengyel Királyi és Szász Választófejedelmi Udvari Compositeur, Capellmeister s Director, Chori Musici Leipzigben.

 

A terjedelmes címfelirat hangulatát őrizni igyekvő magyar fordításban ez olvasható azon az 1741-es kottakiadáson (Nürnberg, Balthasar Schmid), amely egy mára kifejezetten népszerű, bár két századon át jószerével lappangó művet még szerzőjének életében tett hozzáférhetővé – ez önmagában is ritkaság J. S. Bach biográfiáját ismerve! –, s amelyen, mint látjuk, sem a Keyserlingk grófi név nem olvasható, sem a Johann Gottlieb Goldbergé, mely utóbbi név manapság a Goldberg-variációkat közazonosíthatóvá teszi. Úgy tartják, a harminckét részes alkotás – Bach egyetlen variációformában komponált műve – 1741-ben született Graf Hermann Karl von Keyserlingk, Szászország orosz nagykövete kérésére. „A gróf gyakran betegeskedett, és ilyenkor álmatlan éjszakái voltak – írja a Variációk születéstörténetét érintve Bach első biográfusa, Nikolaus Forkel. – A házában lakó Goldbergnek ilyenkor a szomszéd szobában kellett töltenie az éjszakát, és az álmatlanságban szenvedőnek valamit muzsikálnia. A gróf egyszer említette Bachnak, hogy szeretne néhány zongoradarabot a tehetséges Goldberg számára, amelyeknek lágy és vidám hangulata kellemessé tehetné álmatlan éjeit.” Megjelenése után a Variációkat nem tekintették többnek egyszerű gyakorlatnál – de hiszen a „Clavier Übung” is erre utal! –, igazi értékét jóformán csak Glenn Gould 1955-ös hangfelvétele nyomán ismerték fel világszerte, elannyira hogy manapság A fúga művészete mellett már a Bach-életmű egyik csúcspontjának tartják. Persze a maga rendjén a fejfájós Keyserlingknek sem voltak fenntartásai a Variációkkal kapcsolatban, sőt „később a gróf ezeket a saját változatainak nevezte; nem győzött betelni hallgatásukkal, és hosszú időn át csak ennyit mondott, amikor álmatlan éjszakák jöttek: »Ugyan kedves Goldberg, játssz már el egyet a változataim közül«. […] A gróf egy 100 Lajos-arannyal telt aranyserleggel ajándékozta meg [Bachot]. De lett volna bár ezerszer nagyobb az ajándék, akkor sem érhetett volna fel a mű értékével” – írja lelkendezve Forkel.

 

A szinte mértani rendszerre emlékeztető, mégis elmélyülésre inspiráló Variációk mai kedveltségét talán nem is lehet bizonyítóbb adattal szemléltetni, mint amit Fazekas Gergely idéz: Bach ma kultikusnak számító művéből 2008 januárja és 2018 januárja között 165 körüli új hangfelvételt adtak ki világszerte. „Ha valóban válságban van a globális lemezipar, akkor az alighanem a túltermelés válsága” – teszi hozzá Fazekas. Az is igaz azonban, hogy a kortárs zongoristák – és csembalisták! – elitje számára a Variációk kötelező standard-mű, ha pedig egy viszonylag jónevű kiadónál lesz felvétel belőle, az előadó névjegykártyáját mintha máris 20 gramm/m2-rel tartásosabb keménypapírra nyomtatnák.

 

Goldberg-variációk fent említett áradatából – ha sikerül hozzájutnia – igazán kedvére válogathat a Bach-rajongó. De hadd említsünk csak két nevet itt, olyanokét, akiknek közük van a magyar zenei élethez. Az egyik név, a Schiff Andrásé, évtizedek óta a feddhetetlen minőség szinonimája. A másik név: David Fray. A fiatal francia zongoraművész a mondiális zenei élet egyik új felfedezettje, aki nemcsak meggyőző muzikalitásának és technikai tudásának, hanem újító és érzékeny interpretációinak köszönhetően is alig pár év alatt lett világhírű. Az utóbbi években Bachon kívül Schubertet, Schumannt, Brahmsot, Schönberget, Mendelssohnt játszott Magyarországon. Természetesen nem volna korrekt – ezért meg sem kísért a gondolat –, hogy a két zongoraművész előadói habitusát vagy ars musicáját összevessük. Mégis szembeötlők a különbségek. Schiff András előadásában a Variációk a megülepedett, nyugodtan és részletgazdagon értelmező előadói háttérvilágra vetnek fényt. Fray játéka kifinomultan virtuóz, „technikus”, a játék megkülönböztető-polifon vonásait nem lehet nem észrevenni, az egyes részek karaktereit élesen megformálja. Schiff és Fray „Goldberg”-értelmezésének közös vonásai közül pedig csak egyet emeljünk ki e helyen: a barokk díszítések szabad, mértéktartó, ízléses, de fantáziagazdag használatát.

 

 

 
Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca
Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja

Redacţia Helikon susţine şi promovează municipiul la titlul de Capitală culturală europeană
Szerkesztőségünk támogatja a Városi Tanácsot az Európai Kulturális Főváros cím elnyerésében