"a kabát egyedül sétál tovább"
Kereső  »
XXX. ÉVFOLYAM 2019. 18. (776.) SZÁM – SZEPTEMBER 25.
 
Tartalomjegyzék Archívum
 
HORVÁTH BENJI
Benzin
Demeter Zsuzsa
Torz és ideális. Interjú Kabdebó Lóránt irodalomtörténésszel
FELLINGER KÁROLY
Versek
CSENDER LEVENTE
Csender Levente helyszíni egypercesei
MÁRTON EVELIN
Márton Evelin helyszíni egypercesei
Király Farkas
Király Farkas helyszíni egypercesei
Szántai János
Szántai János helyszíni egypercesei
Girgis Shoukry
Versek
Magyari Gábor
Nem fogadott hívás
Robert G. Elekes
Versek
Tar Károly
Világos emlékezet. Groteszk hangjáték
Szakolczay Lajos
A kozmoszba belesimulok. Elekes Emma 1932–2019
Tapodi Zsuzsa
Tisztelet az alapozónak
RITTER GYÖRGY
Cifra filmpalota
Francois Bréda
Színház és létezés (Fiinţă şi teatru). Részlet
Zsidó Ferenc
Belga sör, magyar irodalom
Tamás Dénes
Szerelemre hangolva
Papp Attila Zsolt
Halál Bácskában
Jakabffy Tamás
A damaszkuszi út – meg a lüsztrai, az epheszoszi és a római
Láng Orsolya
Az elhallgatott krónikás
 
RITTER GYÖRGY
Cifra filmpalota
XXX. ÉVFOLYAM 2019. 18. (776.) SZÁM – SZEPTEMBER 25.

Átfogó stúdióéletrajzok alig jelennek meg a magyar filmtörténetírás palettáján. Bántóan hiányoznak a stúdiók nemcsak esztétikai, de vállalattörténeti áttekintései is, holott ezek dokumentumai (nem ritkán összefoglaló formában) elérhetők. A kánon megelégszik a műelemzésekkel. Varga Zoltán munkája a kecskeméti animációs filmstúdióról – amely előbb a Pannónia Filmstúdió részlegeként, majd a rendszerváltással önálló animációs műhelyként működött – részben megtöri ezt a vonalat. Ugyan e könyvet is jobbára a filmanalízisek teszik ki, mégsem hiányzik belőle az intézménytörténet.

 

Varga monográfiája három nem egyenlő részből áll: a vázlatos stúdiótörténet (19–59.) után az animációs Sorozatokat (62–209.) foglalja össze letisztult időrendi formában a szerző, majd pedig az Egyedi filmek (211–345.) repertoárjára kerül sor, meglehetősen sűrű, tematikus elemzésekben. Maga a kötet módszertana az enciklopédikus áttekintés, modora a világos közelítés. Nem ritka, hogy pár perces animációkról oldalakon keresztül tud Varga értekezni. A filmelméleti szövegektől eltérően mellőzve a ködösítéseket, stílusa nem nyomja el témáját. Az pedig külön olvasmányélmény-beli kuriózum, hogy tudományos komolysággal haladunk végig gyermekkorunk kedvenc mozgóképes meséin.

 

A szerző eddigi munkái, de főleg animációtörténeti kötete (A magyar animációs film: intézmény- és formatörténeti közelítések, Apertúra könyvek, 2016) szavatolja tudományos felkészültségét. Vargának mindig is tehetsége és rálátása volt arra, hogy „felosztásokkal”, „tematikákkal” letisztult vázlatokat tudjon adni témáinak, s legújabb munkája is ebben a legjobb. Ez nem meglepő, hiszen a szerző „alma mater”-ja az ELTE filmszakja, annak vezetője pedig Kovács András Bálint, aki a konstruktivista filmelemzés jeles képviselője. Mellesleg nem elhanyagolható Király Jenő hatása sem, főleg a Magyar népmeséket elemző szemiotikai, folklorisztikus élű fejezeteken érezhető ez. Varga elsődleges otthona inkább Kecskemét, hiszen érezhető: egykoron a stúdió kurzusain kezdte tanulmányait.

 

Varga olyan mértékű anyagot olvasztott bele majd’ 400 oldalas kötetébe, hogy az kézikönyvként funkcionál. A főszöveget Szoboszlay Péter szuperlatívuszokban bővelkedő előszava nyitja, ami sajnos rögtön le is lövi a könyv „poénját”, amikor a stúdió ornamentikás praxisáról ír (13.). A Bevezető után a stúdió említett története olvasható, amelyet a rendszerváltás vág ketté. Ezen rész megelőlegezi az egész mű jellegét. Egyrészt a történeti fejezetet nagy részben interjúk és anekdoták alapján építi fel Varga. Ez ugyan nem baj – s jól illik a következő filmelemzésekhez –, mégis érdemes lett volna rátekinteni a Pannóniától való elválás irataira (Magyar Nemzeti Levélár XXIX–I– 52, Pannónia filmstúdió iratai 118. doboz). Másrészt az ítészt mintha egy kissé gúzsba kötné, hogy meg akar felelni a filmstúdió művészeinek, feltételezem, barátainak és tanárainak. Közülük a stúdióvezető Mikulás Ferenc valódi orákulumként szerepel (a történeti részben is sokszor az ő szava a forrás), aki nemcsak kitűnő szervezőként sejlik fel, de majd’ minden filmelemzés azzal indul, hogy vagy ő találta ki az alkotás alapötletét, vagy ő felügyelte. Emellett az első 50 oldalból kitűnik, hogy a stúdió karakteranimációkban a legjobb, s nem véletlenül kaptak felkérést Michaël Dudok de Wittől, hogy a Vörös teknősön (2016) dolgozzanak.

 

Némi hiányérzete lehet az olvasónak arra nézve, vajon hol helyezkedik el a magyar animációtörténetben a Kecskemétfilm. Ugyan a szerző sokszor megemlíti, hogy korábban ezt önálló kötetében összefoglalta (17.), mégis egy ilyen, nem csak a szakmának készült kötetben elfért volna egy átfogó vázlat a magyar animációról. Egyrészt azért, mert az említett szövegét nem is olyan könnyű elérni a közkönyvtárakban, másrészt pedig mert Varga folyton visszautal a „nagy elődökre”.

 

Sorozatok fejezet valódi örömutazás. Varga a Vizipók-Csodapók, a Magyar népmesék, a Mesék Mátyás királyról, a Mondák a magyar történelemből (utóbbi hármat összefűzi a néphagyomány-tematika), a Leo és Fred és a Tinti kalandjai című sorozatokat analizálja remekbe szabva és részletesen. Az olvasó nemcsak a rajzfilmek elemzését kapja, hanem bevezetőt is a társművészetek világába: a szemantika és ornamentika a Magyar népmeséknél, a burleszk a Leo és Frednél. Dicsérendő, hogy egyes animációs stílusok vagy történettípusok közül nemcsak a magyar, de a nemzetközi kapcsolódási pontokra is figyelt a szerző. Erre példa a rovaranimáció (64–65.) történetének kis vázlata a Vizipók… előtt. Varga elemzései e kitekintéssel és keletkezéstörténettel együtt mindig a karakterek–képi világ–zenehasználat–utóélet (díjak) koordinátáján mozognak. Sikerül is megtalálnia a rajzfilmek lelkét is, például a barátság (fonalmotívum) fontosságát a Vizipók…-ban, vagy az egyenrangú szereplők kapcsolatát az aha-élményekben gazdag Leo és Fredben. Ez utóbbi – a Tóth Pál által jegyzett keserédes szerzői sorozat első évadjáról készült elemzés – Varga könyvének egyik legjobb része, főleg a Koncert című évadzáró analízise (165-166.). Kár, hogy míg a Vizipók… és a Mesék Mátyás királyról moziverziója külön helyet kap a lapokon, addig pont a Leo és Fredé marad ki. Több félbe maradt sorozatot is górcső alá vesz a kötet, de sajnos Varga elemzése itt inkább már sűrített publicisztika ízűvé válik (198–209.), érződik, hogy csak a teljesség kedvéért szerepel e pár oldal.

 

Sebaj, mert az utolsó harmadban, az Egyedi filmeknél újra erőre kap az író tolla, s másfél száz oldalon keresztül tucatnyi szerző „életműszeletébe” kaphatunk bepillantást. Varga igyekezett megtartani az arányosságot, amelyet egy-két kivételtől eltekintve (Tóth-Pócs Judit és Roland Búgócsigája nem biztos, hogy megért 4 oldalt) sikerült betartani. Varga elegánsan keretezi e fejezetét; a képzőművészeti és groteszk tematikájú filmek rámájába helyezi Horváth Mária, Szoboszlay Péter, Szilágyi Varga Zoltán portrétöredékeit. S hogy a paletta teljes legyen, még egy tízoldalas elemző felsorolást is kapnak az e körből kiszorult alkotások.

 

Varga munkája tehát túlmutat saját témáján, sőt stílusán is, s valójában olyan könyvet ad az olvasó kezébe, amellyel érthető és gyakorlati módon prezentálja nemcsak az animációs film, de a (film)esztétika, a szemiotika, a folklorisztika és az irodalomelmélet világát is. Ilyen módon példátlan „didaktikai anyag” is ez a kötet. Varga nem is árulhat zsákbamacskát, ugyanis elemzett filmjeinek nagy része a videómegosztókon (Nava, Youtube) elérhető, s mivel pár perces művekről van szó, ezért olvasás közben is könnyedén megtekinthetőek. Ezzel a szerző elemzési meglátásai nyilvánvalóvá válnak. A kötet célját eléri: képes egy egész stúdió praxisát megmutatni. A Kecskemétfilm sűrű ablakokkal tarkított, színes épületében folyó munkának máig legfőbb prioritása a magyar folklór, történelem, irodalom szövetén keresztül a nemzeti kultúra ápolása, amely révén méltán emlegethetjük az alföldi város cifra filmpalotájaként.

 

 

Varga Zoltán: A kecskeméti animációs film. MMA Kiadó, Budapest, 2019.

 

 

 
Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca
Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja

Redacţia Helikon susţine şi promovează municipiul la titlul de Capitală culturală europeană
Szerkesztőségünk támogatja a Városi Tanácsot az Európai Kulturális Főváros cím elnyerésében