"összeseprem a csillagokat"
Kereső  »
XXX. ÉVFOLYAM 2019. 21. (779.) SZÁM – NOVEMBER 10.
 
Tartalomjegyzék Archívum
 
Papp Attila Zsolt
Ami marad a végén
Zsidó Ferenc
„Nem az örökkévalóságnak, csak az örökkévalóságról”. Beszélgetés Ferencz Imre költővel
Ferencz Imre
Versek
Lovász Krisztina
Novellák
Glorjana Veber
Versek
Karácsonyi Zsolt
Ars sacra – két kiállításban
Eszteró István
Versek
Stelian Müller
S. (részlet)
Makáry Sebestyén
Mátra a Börzsönyben
Márián Gábor
Versek
Sztaskó Richard
Találkozás
Simonfy József
Versek
Versek
Valentin Trifescu
Szövegek-utak
Szabó R. Ádám
Európa hullámai (részlet)
RITTER GYÖRGY
Örökbe­fogadottak
Bartha Réka
„Klasszikus” visszaélések klasszikus operája
Bogdán László
Brecht kapitalizmuskritikája. Hét megjegyzés Bocsárdi Koldusoperájához
BORCSA JÁNOS
Átvitelek korrespondenciája
Asztalos Veronka-Örsike
Kritikák tükrében
„Van-e egyáltalán mondanivalónk a boldogságról?”
Jakabffy Tamás
Klezmer: a világi zsidó zene köztessége
Kali Ágnes
A kimozdíthatatlan csönd
 
Papp Attila Zsolt
Ami marad a végén
XXX. ÉVFOLYAM 2019. 21. (779.) SZÁM – NOVEMBER 10.

Az irodalmi Nobel-díjak körüli botrányokat, elégedetlenkedést, kritikákat, minden ellenkező híresztelés dacára, akár reménykeltőnek is tekinthetjük. Mert hiszen csak az válthat ki ilyen érzelmi hullámverést, az indíthat el indulatos vitákat, ami bír némi fontossággal a tisztelt publikum számára. Évente (legalább) egyszer hirtelen kiderül, hogy a szépirodalom, ez a százszor eltemetett, lesajnált, korábbi státusát vesztett úri huncutság mégiscsak képes elérni napjaink információtúladagolásba belefásult emberének ingerküszöbét. Ne áltassuk magunkat azzal, hogy ettől tömegestül nő majd az olvasási kedv és megugrik az alanyi költők verseskönyveinek példányszáma, de annak bizonyságául elegendő, hogy az irodalom és kísérőjelenségei pontosan annyira alkalmas kiváltói a vásári civódásnak, mint bármi más.

 

Ezek az egymásnak feszülések persze – bár a gladiátorok a porondra irányított reflektorok messzire világló fényében művelik – elsősorban a „szakmai” nyilvánosság berkeiben zajlanak. Ez érthető: azt, hogy egy író megítélésében minden más elem fontosabb az alkotói teljesítményénél, senki nem tudja jobban, mint maguk az irodalmárok, elvégre ők jó esetben képesek is megítélni valamelyest ezt a teljesítményt. A pedigré, a politikai elkötelezettség vagy annak hiánya, az ideológiai irányultság, a múlt- vagy jelenbeli vétkek, elhajlás az uralkodó társadalmi konszenzustól, magánbűnök és közerkölcsök: mind-mind alkalmas annak eldöntésére, hogy egy író megérdemelten jut-e hozzá egy néhai dinamitgyáros vagyona töredekének töredékéhez és egy észak-európai ország akadémiájának kitüntető figyelméből fakadó dicsőséghez.

Annak, hogy egy író – még egy ún. „nagy író” is – lehet végzetesen hülye vagy nehezen megbocsátható tévedésekkel terhelt, nem kellene újdonságnak lennie senki számára. Miért lennének kevésbé tökéletlenek a művészemberek, mint bárki más? És mindez nem is érdektelen a társadalmi megítélésük szempontjából; csakhogy az a kérdés, hogy egy irodalmi díj minek szól, egy író személyiségének és publikussá tett nézeteinek, vagy annak az életműnek, amit letett az asztalra. Szólhat persze bárminek, de semmit nem változtat azon, hogy egy író – ha „igazi” íróról van szó – mindig alapvetően az életművével azonos, és mindaz, ami az életében nem függ össze a műveivel, csak a kortársak számára mond valamit, néhány nemzedékkel később elhomályosul. A végén pedig úgyis csak az életmű marad; és az életműnek, bármily bosszantó is ez, mindig igaza van.

 

 

 

 
Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca
Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja

Redacţia Helikon susţine şi promovează municipiul la titlul de Capitală culturală europeană
Szerkesztőségünk támogatja a Városi Tanácsot az Európai Kulturális Főváros cím elnyerésében