"Harminc? Az is valami?!"
Kereső  »
XXXI. ÉVFOLYAM 2020. 1. (783.) SZÁM – JANUÁR 10
 
Tartalomjegyzék Archívum
 
Szilágyi István
A láp (Részlet egy készülő regényből)
Karácsonyi Zsolt
Szerkesztőség és vidéke
Király László
Célfotó
Papp Attila Zsolt
A középnemzedékesedés felé
Demeter Zsuzsa
Mózes Attila és Sigmond István levelei
Antal Balázs
Hegyi monológok
Egyed Emese
Versek
Mărcuțiu-Rácz Dóra
túltermelés
HORVÁTH BENJI
30 to infinity
Szántai János
Helikon 300
ANDRÉ FERENC
a bújócskaverseny győztese
Molnos Lajos
Versek
Fekete Vince
Újracsatlakozás
Bogdán László
A piros ruhás lány második jelenése
Láng Orsolya
A tél (L'Hiver)
Árkossy István
20+30
MÁRTON EVELIN
Levél a távolból
Ferenczi Szilárd
„Tele van velük az erdő”
Karácsonyi Zsolt
Drámákra újra várva
László Noémi
„Gyönyörű, napfényes sötét”
BORCSA JÁNOS
Város a versben
Zsidó Ferenc
Korszakba ágyazottan
Jakabffy Tamás
A közöttiség hitele
SZEKERNYÉS JÁNOS
Abakánok Temesvárott
 
Zsidó Ferenc
Korszakba ágyazottan
XXXI. ÉVFOLYAM 2020. 1. (783.) SZÁM – JANUÁR 10

„Akarom, kitessék konok voltom – / saruit immár meg nem oldom, / nem fogadok fölibém rendet, / csak mit magamnak én teremtek” – ezzel az idézettel zárja Cs. Nagy Ibolya a Farkas Árpádról szóló monográfiáját, ezzel sommázza az egyik legemblematikusabb erdélyi magyar költő sorsát és pályáját.

 

Türelmetlen embertípusnak nem ajánlanám Cs. Szabó könyvét – gondoltam az olvasás folyamán, a részletekben elmerülve – , de aztán rájöttem, türelmetlen ember egyáltalán nem vesz kezébe monográfiát, vagyis végtére is ennek a lassúdad pozitivista építkezésnek is van létjogosultsága ebben a műfajban.

 

Én, ki anyai ágról szintén székelyszentmiklósi vagyok, élvezettel olvastam Farkas Árpád gyerekkoráról szóló leírásokat, a rögtönzött tájegység-bemutatót, a kisértekezést Udvarhely szellemi életéről. Cs. Szabó a társadalmi/politikai/kulturális kontextust is igyekszik feltárni, ami Farkas sorsára hatással volt. A szerző élete a műelemzés szempontjából többnyire nem releváns, Farkas Árpád azonban olyan terhelt korban élt, hogy annak lenyomata eklatáns módon van jelen lírájában – a monográfus logikája szerint Farkas költészete elképzelhetetlen kommunizmus, 1956, szekuritáté nélkül, a szerző politikai költészetet valósított meg a politizálás szabadsága nélkül.

 

A monográfia legfőbb újdonsága, hogy feldolgozza (értelmezi, kommentálja) Farkas Árpád kéziratos önéletírását, visszaemlékezését, illetve, hogy összefüggésekben láttatja az életművet.

 

E monográfiát vélhetően nem is lehetett volna másként megírni, mint így, életrajzosan, hiszen maga az életmű mennyiségileg relatíve kevés. Nem véletlen, hogy már az Előszó is ezzel a mennyiségi dilemmával indul, s annak latolgatásával, hogy miért nem több.

 

Cs. Szabó lineárisan, a Farkas-életrajz főbb mozzanatai mentén építi fel monográfiáját: szülőfalu, udvarhelyi középiskolás évek, Kolozsvár, Vitorla-ének antológia, első önálló kötete, Vajnafalva, Sepsiszentgyörgy, Jegenyekör című második kötete, Alagutak a hóban című harmadik kötete, prózai írások, gyermekversek, a válogatott versek kora, Farkas Árpád, a Háromszék szerkesztője, végül az elhalkuló, az elhalkulást (interjúkban) magyarázó Farkas Árpád. A fontosabb verseket motivikusan elemzi, az Előszóban, illetve az Összegzésben foglalja össze értékítéletét, megerősítve, hogy Farkas Árpád lírája korkép, a szerző helyzeti kényszerből vált dacos váteszköltővé, majd elemző önmarcangolások végén jutott el a következtetésig, hogy az írásnak nincs tétje.

 

Farkas ízes, plasztikus visszaemlékezéseiből sokat idéz a monográfus, például a novellába illő indulás: „’63 áprilisában egyidejű első közlés a Korunkban, az Igaz Szóban, az Utunkban. […] Barátságok – elsősorban Király Lászlóval (a hazulról hozott élményvilág batyujának kicsomagolása), majd Lászlóffy Aladárral, Szilágyi Istvánnal, később Kányádival, Bálint Tiborral, Bajorral stb. Véget nem érő együtt-hallgatások Szilágyi Domokossal…”

 

A monográfus hangsúlyozza, hogy az Utunk (vagyis a mai Helikon): „a második Forrás-nemzedék kibontakozásának legfontosabb sajtó-helyszíne, a hetvenes évek végéig Farkas Árpád több mint félszáz írással szerepel az Utunkban.”

 

A könyvet olvasva olykor az az érzésünk, Cs. Nagy Ibolya valami átfogóbb művet kívánt írni, egyféle kultúrtörténeti összefoglalót a román kommunizmus korának kisebbségi magyar realitásáról, s ennek a témának aztán eklatáns példája, ezért visszatérő motívuma lett Farkas Árpád. Máskor arra gondolunk, a lehető legjobb, hogy Farkas Árpád kapcsán ennyi mindent megtudunk a korszakról, annak kulturális, társadalmi-politikai valóságáról, hisz hovatovább mindez kuriózummá kezd válni.

 

A monográfia legnyugtalanítóbb kérdése, hogy miért kell ennyivel beérnünk… Erre az érintett is csak rész-válaszokat tud adni: „Csak azért, mert műformákat megtanultam, szórakoztató iparos minek legyek?” „Inkább szivárogtatva írok. Ezért válnak egyre kopárabbá, egyre fogak közt szűrtebbé a soraim.”

 

A monográfus igen jelentősnek találja a kései líra egyébként szerény számú termését, mert az egy megújulni képes, „kesernyés-fanyar, olykor ironizáló-önironikus” hangot üt meg, s úgy véli, ez az életmű betetőződésének is tekinthető, a befogadónak tehát nem hiányérzetével kell küszködnie, hanem így kell teljesként elfogadnia Farkas Árpád életművét.

 

 

Cs. Nagy Ibolya: Farkas Árpád. Magyar Művészeti Akadémia, Budapest, 2015.

 

 

 

 
Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca
Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja

Redacţia Helikon susţine şi promovează municipiul la titlul de Capitală culturală europeană
Szerkesztőségünk támogatja a Városi Tanácsot az Európai Kulturális Főváros cím elnyerésében