"megtanulni az angyalok nyelvét"
Kereső  »
XXX. ÉVFOLYAM 2019. 24. (782.) SZÁM – DECEMBER 25
 
Tartalomjegyzék Archívum
 
Papp Attila Zsolt
Félrebeszéd
László Noémi
Egy gyufafejnyi fény föllobbanása. Interjú Lanczkor Gábor költővel, íróval
Lanczkor Gábor
Gyulafehérvári érseki székesegyház
Ruxandra Cesereanu
Angelus (részletek)
Cseh Katalin
Versek
Szálinger Balázs
Brassó
Szente B. Levente
Egy napon
Grancsa Gergely
Versek
ANDREI DÓSA
Füvész (Ierbar) - Részlet
Varga Borbála
túlvilág a konyhaköveken. munka – hatodik fázis, memoár
SZTERCEY SZABOLCS BENEDEK
Leviatán
Tar Károly
Versek
Lovász Krisztina
Novellák
Oláh András
Versek
Szántai János
Nyomozás a török után, aki magyarként jött világra és egyiptomiként lépett le a színről
Karácsonyi Zsolt
Tájból kimetszett élők ideje
Mărcuțiu-Rácz Dóra
Elbújni a kirakatban
Tamás Dénes
„Hogyan szublimálható a bánat”
Kovács Újszászy Péter
Elhalt csodák
Jakabffy Tamás
A harmincéves megakoncert
Kolozsváry Marianna
A múlt szabadsága
 
Mărcuțiu-Rácz Dóra
Elbújni a kirakatban
XXX. ÉVFOLYAM 2019. 24. (782.) SZÁM – DECEMBER 25

Gothár Tamás nem keres hazug pózokat, nem ígér megváltást se magának, se másnak: „nincs mitől félni / itt senki nem segít / és senkin sem segítünk igazán” (Homok­óra). Hívhatjuk ezt komfortos keserűségnek, versei azonban többet mutatnak fel annál: Gothár Tamás magabiztosan szólal meg a szorongás nyelvén, épp ettől válik ismerősen bizonytalanná. „Kelet-Európában a szorongás nyelve mindannyiunk nyelve”, veti fel a kötet fülszövegében Horváth Benji, és ha nem is értenénk egyet abban, hogy ez csakis az adott világrész jellemzője lenne, Gothár Tamás verseiben valóban érezni egyfajta markáns kelet-európaiságot. Nagyszerű példák erre a Szerencsejáték vagy a Majdnem ballada című versekben megjelenítettek, az éjszakai váltás monotonitása, a fogadások és sztereotipikus megítélések sokszor öntudatlan játéka, sarki kocsmák, üzletek, szavazóhelyiségek, blokknegyedek, kirakatok, kóbor­ állatok, a bujdosás örökös kényszere. Ezt a közös látvány- és tapasztalatvilágot hozza mozgásba Gothár Tamás Váltás című debütkötete.

 

Ugyan a kötet precíz szerkezeti szabályokat és ciklikusságot követ, maguk a vers­szövegek már érezhetően plasztikusabbak. A kötet három ciklusból (Szerda, Megálló, Műszakváltás) és a Homokóra című nagyversből áll, mindegyik ciklus darabjai közt hasonló tematikájú és stílusú szövegek szerepelnek: egy saját előszólam, Inga-vers, szerelemdefiníció, dedikáció, Narkisszosz- és Becci-vers, vallomás, bagatell. Elsőre repetitívnek tűnhet ez a megoldás, viszont a szerkezet nem korlátolja különösképpen a verseket: az Inga-versek kifejezetten erős darabjai a kötetnek, átnyúlnak a ciklusok szaggatottságán, saját mikrociklust és dialógusokat teremtenek. Az Inga I szövege feszes nyitószöveg, a kutya-allegória csahos, mégis óvakodó kíváncsisága hitelesen tükrözi az emberi-állati kiszolgáltatottságot („messze a legjobb, ebben egyetértettünk, mintha parancsszóra jutalomfalat előtt”). Egy bizonyos ponton azonban túlírttá válik az állat-allegória (az „és vedleni kezdtél” sor például már kevésbé leleményes megoldás), helyenként a pedig maga az alle­gorizált versnyelv is szájbarágóssá válik („nyirkos vagy mint a mennydörgés pedig tegnap is rám szakadtál”, Utolsó sorban). Túl nagy erőlködés ez ahhoz képest, hogy Gothár Tamás szövegeit épp azok minimalizmusa teszi különlegessé.

 

A szerelemről-versek megint csak veszélyesen sokat akarnak elmondani limitált eszközökkel, ebben pedig maguk a verscímek is a szövegek ellen dolgoznak. Az első szerelemvers nagyszerűen villant fel egy töredékes képrészletet: „lyukak egy befőttesüveg tetején”, amelyet aztán a Második bagatell visz tovább („lezárt befőttben a táj”), a teljes képet pedig a Sappy című Nirvana-dalszöveg adja ki: „He’ll keep you in a jar / Then you’ll make him happy / He’ll give you breathing holes / Then you’ll think you’re happy”.1 A második szerelemvers azonban önmagában már giccsesen kevés („nem vagyunk tökéletesek, sem együtt”), a harmadik pedig a két véglet közti középszerűségben ragad („len kötélen hintázunk: száradó ruhák”). Hasonló problémahorizont jellemzi a Bagatelleket: a szövegvilág helyenként beláthatatlanul szűk. Lennie kell itt még valaminek.

 

A fülszövegben említett szorongástapasztalathoz nagyban hozzájárul az is, hogy Gothár Tamás versei ismételten a rejtőzködés, takarás motívumát ragadják meg mint túlélőstratégiát. Ez helyenként egybeolvad az állat-allegóriákkal, ahogy a Szerda ciklusnyitó versében láthatjuk („[egy macska] a helyedbe lép / és eltűnik a nejlonok között”), a versszövegek kibontakozásával azonban sokkal direktebb megszólításokhoz jut („másképp nem tudtam volna elbújni előled – / és hiába vártam, hogy megkeress” – Bújócska). Az állat nem antropomorfizált költői projekcióként jelenik meg Gothár Tamás verseiben, inkább a nonhumán túlélőösztönök és óvatosság nyomán reflektál az ember saját szokásaira. A Volt szakadása című szöveg zárlata a technológiai fejlődéssel állítja szembe ezt a bujdosástapasztalatot, így tovább árnyalja annak változatait: „a telefonom csörgését / hallottam lépten-nyomon, de nem mertem a zsebembe nyúlni, / nehogy megtudjam, ki akar rám találni”. A verseknek jól láthatóan erős zárlatai vannak, különösen a Stagnál című vers emelkedik ki ebben: „végre egy nő / aki úgy hagyott faképnél / hogy egyetlen sérüléséért / sem én vagyok a felelős / és ez kétségbe ejt”.

 

A kétségbeesés megannyi arculatából épülnek fel ezek a szövegek, illetve az ebből való menekülésből, váltásokból. Ennek mentén a kötetcímben felvetett Váltás is következetesen megjelenik, legyen szó műszakváltásról, országváltásról, életmódváltásról. Ezek mellett fontos szervezőelem a műanyag, nejlon – az ezeket megvilágító hideg neonfény, amely nagyon jó alapot nyújt az atmoszférateremtéshez. Különösen izgalmas a Narkisszosz elsírja magát című vers, amely (a kötetborítóval összhangban) aktualizálja a görög mítosz és egy generáció problémáját. Ebben a versben látszik a legszemléletesebben a szerző minimalista költészetének élvonala, az összeolvadás a kirakattal, a kirakatban kiállítottakkal, nem is biztos, hogy egy életre kelt próbababa, talán egy elbizonytalanított próbaember szemszögével szembesülünk. A megannyiszor újratematizált bujdosás gyakorlata végül lelepleződik, a város panoptikumszerűségében minden szereplő egyformán megfigyelt: „a várost már elhagytuk, de még a város vagyunk: / a határokat már elhagytuk, de még határok vagyunk. / már nem mesélünk semmit, de a történet vonszolja magát, / tudat alatt mondjuk, amit egyébként soha: hasbeszél az üldözési mánia” (Inga III). Ezt a fajta azonosulást jeleníti meg a Túlpont is: „elhagytam egy határt / épp hogy része vagyok egy újnak”.

 

A kötet lendületét nagyrészben ez a felvezető-leépítő dinamika követi, a minták rögzítése és törlése, ahogy a szerkesztői fül­szöveg nevezi. Gothár Tamás érzékeny líravilága a legstabilabb költészeti-társadalmi sémákat is kimozdítja, erre nagyszerű példa lehet a maszkulinitást leépítő Visszanéz című darab, amely a borotválkozással hozza összefüggésbe a szószerinti önreflexivitást. Épp az teszi erőssé ezeket a szövegeket, hogy nem csupán ironikus dekonstrukciók, nem öncélú és önfelmentő gesztusok, csupán sokszor esendő, „bagatell” vallomások. A Váltás célja ennek mentén nem is az, hogy szimpátiát vagy sajnálatot ébresszen „a” „sztereotipikusan” „nyomorgó” „művész” iránt: sokkal egyszerűbb, őszintébb szerepvállalásról árulkodnak ezek a versek: „az ember minél távolabb helyezkedik / a nyomortól, annál zárkózottabb / mert a nyomor tiszta mint a bűnök / mert a bűnök tiszták mint a kapzsiság / és kapzsi aki a világot / és kapzsi aki önmagát akarja megváltani” (Homokóra). A korábbi versekhez hasonlóan a Homokóra is gazdag utaláshálózattal dolgozik, ezek azonban szervesen bekapcsolódnak a szövegbe, nem emeli ki őket lábjegyzet vagy magyarázat, csak a cím alatti magyarázatban hivatkozik az animekultúrától kezdve, a magyar hardcore és alternatív rockzenétől egészen klasszikus és kortárs magyar szerzőkig, mozgásba hoz szállóigéket, kanonikus szövegeket, ikonmondatokat. Érthetően a legnagyobb vallomásokat is ez a vers foglalja magába, kifejezetten érett sorok bújnak meg a stream of consciousness-típusú, asszociációs szövegtömbben.

 

A szerző láthatóan jól ismeri mind a megszólított világot, mind azt, amelyből megszólal. Alaposan átgondolt, precíz debüt ez, a kevesebb néha több elv sosem működött még ennyire rémisztően jól első kötetben. Lennie kell itt még valaminek, és van is: talán csak épp rejtőzködik.

 

 

Jegyzet

1 „Egy befőttesüvegben fog tartani / És te majd boldoggá teszed / Kapsz lyukakat is rá, hogy lélegezz / És azt hiszed majd, boldog vagy” (ford. M.R.D.). Nirvana: Sappy. Bleach, 1989.

 

 

Gothár Tamás: Váltás. Fiatal Írók Szövetsége, Budapest, 2018.

 

 

 

 
Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca
Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja

Redacţia Helikon susţine şi promovează municipiul la titlul de Capitală culturală europeană
Szerkesztőségünk támogatja a Városi Tanácsot az Európai Kulturális Főváros cím elnyerésében