"fel akartál vinni a Holdba"
Kereső  »
XXX. ÉVFOLYAM 2019. 23. (781. SZÁM) – DECEMBER 10.
 
Tartalomjegyzék Archívum
 
HORVÁTH BENJI
Ébredés
Fehér Imola
„A vers tisztítja a lelket”. Beszélgetés Simonfy József költővel
VARGA LÁSZLÓ EDGÁR
szürke eminenciás
Soós Amália
Versek
PÁL-LUKÁCS ZSÓFIA
Kultikus beszédmód az irodalomban. „Mindenkinek jut egy történet, ami csak vele eshetett meg.”
Kenéz Ferenc
Ott valahol…
Tóth Mária
Tarhonya
Bognár Zoltán
A tatár
Jánky Béla
Pofont sem kapsz már per potyóresz (nonszensz-versek, limerickek, groteszkek)
Tibor Hrs Pandur
Versek
Andrej Tomažin
(Kiindulópont) (Izhodišča)
Horváth Szekeres István
Novellák
Murányi Sándor Olivér
Átkelési kísérlet (Regényrészlet)
Franz Hodjak
Homokkal teli bőrönd. Koffer voll Sand (Regényrészlet)
Beretvás Gábor
Amikor már nem neked lejt a pálya
FISCHER BOTOND
Európai keresztmetszet – az esztétikai fáradtság jelei
TŐTŐS DOROTTYA
Kibújik a macska a zsákból?
Kovács Péter Zoltán
„A világon minden rendben van”
Zsidó Ferenc
Elszigeteltség vagy egyetemesség?
Jakabffy Tamás
Az aktuális krónikás
Zakariás Ágota
VII. Mimesis: Palimpszeszt
 
TŐTŐS DOROTTYA
Kibújik a macska a zsákból?
XXX. ÉVFOLYAM 2019. 23. (781. SZÁM) – DECEMBER 10.

Doina Ruști legutóbb magyarul megjelent regénye, az Ártó receptek könyve szokatlan helyen áll a kortárs irodalmi trendek között. A Szenkovics Enikő fordításában olvasható könyv színtere a 19. század eleji fanarióta Bukarest, melyet egy okkult kultusz szűrőjén keresztül ismerhetünk meg. Ez már-már egzotikus eltérést mutat a közelmúltban megjelent történelmi tárgyú regényekhez képest, melyek a 20. század nagy traumáira épülnek – erdélyi olvasóként Tompa Andrea, Dragomán György és Vida Gábor műveire gondolok többek között, de ugyanitt eszembe juthat Doina Ruști Fantoma din moară (Szellem a malomban) című kötete is. Ezek népszerűségének egyik oka a leírt történelmi helyzetben megélt félelem, kiszolgáltatottság, kiútkeresés egyetemes jellege, valamint a reflexív szerzői magatartás, mely értelmezhetővé teszi a múltbeli eseményeket, és a jelenhez köti azok érvényességét. Nem így az Ártó receptek könyve, Ruști ugyanis nem keresi meg azokat a csatornákat, amelyeken keresztül a történelmi távlat találkozhatna egy jelenre vetített értelmezéssel. A választott korszak és helyszín kínálta lehetőségek (a román-török-görög kulturális együttélés vagy a rabszolgaság kiírása) fehérzajából csak ritkán bontakozik ki egy-egy artikulált gondolat. Pedig érezhető: Ruști számol ezekkel a lehetőségekkel, például az alapértelmezett etnikai szimultaneitást kiegészíti az én-elbeszélő szász identitásával – de aztán nem írja jelentőssé a kötet eleji ténymegállapítást.

 

Az Ártó receptek könyve valahol a mágikus realizmus határán toporog, a szerző több irányba is elindítja a szöveg műfaját és stílusát, mintha nem tudná eldönteni, mit szeretne: izgalmas krimit, hátborzongató misztikus regényt, ironikus korrajzot vagy atipikus lányregényt. Az egymást váltogató hangsúlyok határozatlan légkörében Doina Ruști pazar káoszt teremt a babonával és mágiával átszőtt bűnesetek és hatalmi viszályok darabonkénti leírásával – amit ugyan élvezetes olvasni, de kifárad a szöveg kezdeti lendülete. A regény elbeszélője egy negyvennégy éves nő, aki párhuzamosan idézi fel kamaszkorának kalandjait, és jegyzi jelenének történéseit. Ruști úgy illeszti egymásba a narrátor emlék- és naplóíró szólamait, hogy a késleltetett megértés szinte a végkifejletig képes fenntartani az értelmező nyomozási kedvét. Miközben az olvasó esetleg csalással is vádolhatná a szerzőt, hisz a felütésben az elbeszélő tizennégy éves énjével, a Brassóból Bukarestbe menekülő Vakarccsal ismerkedik meg, és az ő kamaszhangján követi a cselekményt, mely hang mögött csak ritkán sejlik fel a tényleges (retrospektív, felnőtt) nézőpont.

 

A Sator kultuszában nevelt, de mágiaellenes környezetben élő Vakarcs védelemért indul Bukarestbe nagybátyjához, ájtatos Zăvalhoz, ahol annak erőszakos halálával szembesül. A gyilkosság felderítésére tett ügyetlen kísérletében maga válik a fő gyanúsítottá, ez a történetszál azonban korán kikopik a regény cselekményszövevényéből. Helyébe a fanarióta Bukarest irányításáért folytatott cselszövések kibogozása lép. Vakarcs beavatott, mégis naiv világszemlélete hamar kizárja azokat a befolyásoló tényezőket (pénz, katonai erő, diplomácia – ebben a fontossági sorrendben), amelyeket az olvasói tapasztalat azonosít az én-elbeszélő gyakran zavaros beszámolójában. Míg az olvasó a hatalmi visszaélések hátterében a zsarnokságot, a kapzsiságot és az alkalmatlanságot látja, Vakarcs párhuzamos értelmezésében a város felforgatásáért a fejedelemnek készített satori ételek a felelősek: mint például az ova mora az élvezetekre kirótt adókért. A szerényen megmosolyogtató kamaszhit visszavesz a helyzet éléből, de tovább bonyolítja az egyébként is kusza cselekményt. Vakarcs előbb Zăval gyilkosát keresi, majd egy palack mérget, utána gyámja eltulajdonított szakácsa, a rabszolga Silică nyomába ered, közben nem találja az öröksége fő részét képező Murta utcai házakat, végül pedig mindezt felfüggeszti, mikor felmerül a gyanú, Silică az ő satori szakácskönyvéből (melynek címe szintén Ártó receptek könyve) főz a fejedelemnek. A folyamatos fókuszeltolodás, melynek során Vakarcs mindig keres valamit, az emlékezés asszociatív működését idézi. Így az elbeszélés módja leképezi az elbeszélés célját (megérteni a jelennek a múltból eredeztetett váratlan fordulatait). Ugyanakkor a szüntelen keresés másik tétje, hogy Vakarcs képes-e azonosulni satori örökségével és szerepével, hogy lesz-e a kamaszlányból okkult erőket irányító nő: Vakarcsból Veneris Macskája.

 

A regény leginkább izgalmas részei azok, amelyek nem kijelentenek, elsimítanak, hanem kételyt támasztanak. Mivel az emlékek lejegyzésének ideje nem pontszerű, a folyamat magában foglalja a narrátor azon sejtését, hogy a gyerekkorát átszövő mágia talán valós. A megbizonyosodás előtti pontig Ruști kifinomult és körültekintő iróniával vezeti az elbeszélést. Míg valamelyest disszonáns hatást kelt, hogy a harminc év távlatából visszaemlékező nő a kamaszkori hangján meséli el kalandjait, ez a diszkrepancia elengedhetetlen a feszültség fenntartásában. A szerző kiválóan játszik az én-elbeszélői nézőpont korlátaival, éppen ezért a heterogén elbeszélői identitást, hangot visszavonható bizalommal olvassuk. A regény első felében Vakarcs egyetlen varázslási kísérlete sem működik: ellenfelei nem hátrálnak meg görbe fogaitól, kudarcot vall Zăval holttestének álcázásában, és nem hal meg, akinek (szerinte) biztos módszerrel tör az életére. Megalapozott tehát a gyanú, hogy Vakarcs mágiája bizonytalan erejű és hitelességű. Csakhogy Ruști ezt sem hagyja ellenpont nélkül: az Amit akkor tettem,/ most ér utol engem című (stratégiailag a regény felénél elhelyezett) fejezetben egy elfeledett, de harminc év késéssel beteljesülő varázslat révén összeér a két idősík. A sejtés és kétely alkotta kellemes egyensúly akkor borul fel, mikor a kamaszkori kalandok tárcaszerű leírása lezárul, és az elbeszélő kvázi mindentudóvá lép elő. Ennek következtében a kötet végi általános leleplezésben természetesen minden a helyére kerül, viszont a megoldáshoz vezető nyomok annyira véletlenszerű és valószerűtlen módon rendeződnek összefüggő narratívába, hogy az Ártó receptek könyve zárlata – kiváltképp a szenvedélyes krimiolvasóknak – határozottan kiábrándító.

 

Az olykor következetlen történetvezetés ellenében az Ártó receptek könyve egyik fontos erőssége az eredeti szövegnek a sajátos szókincsből származó patinája. A korabeli viseletek, funkciók és szokások megnevezésére használt ízes archaizmusok fordításában Szenkovics Enikőnek nem mindig sikerül átültetni a hangulatot is, viszont a receptek gourmet szakácskönyvbe illő leírása magyar nyelven is kiválóan érvényesül, egyszerre boszorkányos és hihető. Az iménti kitüntetett fordítói figyelmet igénylő szövegelemek szervesen simulnak egybe a regény magyar változatában. Ezzel egyidejűleg az olvasást sajnos számos olyan logikai és nyelvi hiba, fogalomzavar szakítja meg, melyet a figyelmes kontrollfordítás, szerkesztés elkerülhetett volna. Ilyen félrevezető mondat több is akad, alkalmanként pont az eredeti szöveg ellenkezőjét állítva: „Amint mondtam, Dubois még fiatal volt, de az a bizonyos őrült fiatalsága Saint-Domingue-ban maradt, nem is akart beszélni róla.” (121.) „Cum spuneam, Dubois era tânăr, dar tinerețea aia nebună se dusese în Saint-Domingue, despre care nu mai contenea să vorbească [és véget nem érően mesélt róla].”1

 

Amennyiben az elszánt olvasó türelmesen mögéje néz a fordításbeli elcsúszásoknak, rendhagyó hangulatú kalandregényre talál az Ártó receptek könyvében. Vakarcs komolykodó, intenzív kamaszhangját könnyű élvezni, puhán ütközik a receptek szakszerűen ínyenc leírásával, és hallhatóvá teszi a szerzői humort a mélyről előásott hiedelmek gyakorlásában. A hasonló témájú, de jóval kidolgozottabb Manuscrisul fanariot (Fanarióta kézirat) című Ruști-regény után az Ártó receptek könyve inkább tűnik csuklógyakorlatnak, levezetésnek, de a finomra hangolt elbeszélő megérdemli a figyelmet.

 

 

Doina Ruști: Ártó receptek könyve. Fordította Szenkovics Enikő. Orpheusz Kiadó, Budapest, 2018.

 

 

Jegyzet

1 Doina Ruști, Mâța Vinerii, Iași, Polirom, 2017, 97 [kiemelések és fordítás tőlem, T. D.]

 

 

 

 
Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca
Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja

Redacţia Helikon susţine şi promovează municipiul la titlul de Capitală culturală europeană
Szerkesztőségünk támogatja a Városi Tanácsot az Európai Kulturális Főváros cím elnyerésében