"elkerülném, mégis rám talál?"
Kereső  »
XXX. ÉVFOLYAM 2019. 22. (780.) SZÁM – NOVEMBER 25.
 
Tartalomjegyzék Archívum
 
Karácsonyi Zsolt
A boldog szerkesztés reménye alatt
Balázs Imre József
„A titkok csendben roncsolnak” Beszélgetés Szántó T. Gábor íróval
Láng Orsolya
Versek
Günter Kunert
Terápia (Die Therapie)Terápia (Die Therapie)
Vallasek Júlia
Az emlékművek jelentőségéről
Codău Annamária
A szabadulás útvesztői
Nagy Zalán
hatások
Ovio Olaru
Versek
Lily Myers
A nők összemennek
Bogdán László
Ott túl, nem messze, már egy másik világ volt
Gaal György
Ligeti Ernő, az urbánus transzszilvanista
FERENCZI SZILÁRD
Árva albínónak a világ
Zsigmond Andrea
Jönnek-e az álarcosok?
László Noémi
A jó sztori
Zsidó Ferenc
Élmezőnytől lemaradva?
Irodalmian hétköznapi
Jakabffy Tamás
A kényelmetlen műfaj
Túros Eszter
20 éves távlatok
 
Codău Annamária
A szabadulás útvesztői
XXX. ÉVFOLYAM 2019. 22. (780.) SZÁM – NOVEMBER 25.

Colson Whitehead A föld alatti vasút című regénye fontos kommentár az amerikai rabszolgatartó rendszer kegyetlenségének sokarcúságáról és a belőle való kimenekülés lehetetlenségéről. Megértéséhez hasznos Kathryn Schulz tanulmánya, mely a regény és az utóbbi években a populáris kultúrában is egyre nagyobb érdeklődésre számot tartó föld alatti vasútmetafora kapcsán kontextualizálja az amerikai nemzeti mítosszá vált, a rabszolgák északra szökését elősegítő 19. századi hálózat jelentőségét. Az általános képzetek ellenére a „vasút” nem egy központilag szervezett-irányított hálózat volt, hanem gyakran egymásról nem tudó egyének és kiscsoportok akciói révén történtek a menekítések, amelyekben a fehérek által (át)írt, utólagos visszaemlékezésekre épülő narratívák esetenként túlértékelik a fehér abolicionisták számát és szerepét; az újabb kutatások kiemelik, hogy a föld alatti vasút talán a legkevésbé népszerű menekülési mód lehetett, a legtöbb rabszolga nem is északra, hanem inkább Florida, Mexikó irányába, délkeleti őslakos amerikai közösségekhez stb. igyekezett, s leginkább a szabadsága kiváltásával próbálkozott szökés helyett.1 Innen nézve érthetővé válik, hogy a címben kiemelt motívum miért lesz csak esetleges szereplője a regénybeli történetnek: Whitehead nem pusztán a metaforát materializálta (a műben szó szerint értendő a föld alatti vasút, amelyről viszont nem derül ki, hogy ki építette, teljes működését senki sem látja át, gyakran az állomásfőnökök sem tudják, merre visz a vonal, vagy nem önszántukból foglalkoznak vele), hanem a mítoszának lebontására vállalkozott.

 

A cselekmény középpontjában Cora áll, tizenéves rabszolga egy gyapotültetvényen, az ő szökésének, saját sorsa és szökevény-állapota értelmezésének stációit ismerjük meg. A fejezetcímek szemléltetik a struktúrát: egy-egy mellékszereplő sorsát bemutató fejezetek váltakoznak azokkal, amelyek Cora tapasztalatait rögzítik különböző amerikai államokban, ahová egy kivétellel a föld alatti vasúttal érkezik. Mivel a mű a rabszolgaság és a kizsákmányolás különböző aspektusai megmutatásában, illetve a szabadságnak nem mint absztrakciónak, hanem konkrét lehetőségnek-lehetetlenségnek a definícióiban érdekelt, a cselekmény „földrajziasítása”, a terek kitüntetett jelentősége értelmezhető úgy is, mint az emlékhelyek tetten érésének kísérlete, ahogy arra L. Varga Péter hívja fel a figyelmet.2 Cora különböző tágabb-szorosabb terekbe kényszerül, melyek új tapasztalati módokat jelentenek, újfajta rálátást a világ működésére. A kirekesztettségen belüli kirekesztettség logikáját látja az ültetvényen, ahol a normától eltérően viselkedő nőket tömörítő kunyhóba száműzik rabszolgatársai, s az is nyilvánvaló, hogy nőként többszörösen kiszolgáltatott, a fehér és a fekete férfiaknak egyaránt. A „haladó”, a szabad színes bőrűek társadalmi integrálódását elősegítő programokat (valójában szifiliszes és sterilizációs kísérleteket) működtető Dél-Karolinában a múzeumban a rabszolgák sorsát bemutató diorámákban kell szerepelnie, így a történelmi igazság fogalma kérdőjeleződik meg számára; máskor padlás rejtekéből lesz rálátása az észak-karolinai gyakorlatra, mely szórakoztató parádévá avanzsálja a morbid erkölcsi tanulságként végrehajtott kivégzéseket. A mű elején megismert ültetvény ellenpontja a Valentine-farm lesz, amely a szökevények és szabad színes bőrűek önszerveződő közössége számára a szabadság utópikus terévé válhatna – és ahol Corának saját szobája van. De ahogy rájön arra, hogy az ültetvényen nagyanyjától örökölt apró kis kertecskéje csak illúziója annak, amit a magántulajdon jelent, úgy a szabadság elérése is káprázatnak bizonyul; hangsúlyozódik a színes bőrű közösség heterogenitása, az azon belüli különböző érdekek, s így nyilvánvaló: nincs egyetlen közös szabadságeszmény sem. A lány szabadságkeresése összefonódik az őt elhagyó, gyűlölt anya keresésével, akinek történetét az egyik legerősebben és legszebben megírt fejezet árnyalja; ilyen hatásos az Ethelről, a gyerekként misszionáriusi hivatásról álmodó nőről szóló rész is, míg a többi portréfejezet erőtlenebb, inkább csak a szándék élteti őket, hogy megmutassák a különböző lehetséges egyéni és csoportos (faji, gazdasági, érzelmi) motivációkat, amelyek fenntartják a rabszolgaság intézményét; azt, ahogyan mindenki igyekszik élősködni rajta, még akkor is, ha meg­győződéseit nem osztja.

 

Whitehead mindezt nagyon távolságtartó, szenvtelen hangon beszéli el, ami a regény egyik erénye: nincs szükség könny­fakasztó pátoszra, a tényként sorolt mindennapi atrocitások oly rettenetesek, hogy az ingerküszöböt önmagukban elérik. A regény más tekintetben sem szépeleg: az elnyomás a sorsközösségben lévő rabszolgák körében is kitermelődik – intrikáik, gyűlölködéseik közepette kevésszer jelenik meg az a fajta szolidaritás, amire számítanánk; ráadásul Corából sem alkot túl szerethető karaktert csupán azért, hogy együttérzést váltson ki: „Máson látni láncot, és örülni, hogy nem te hordod – ennyi jószerencse van engedélyezve a színeseknek, de még ezt is beárnyalja a félelem, hogy mi vár legközelebb.” (239.)

 

Ennek ellenére A föld alatti vasút nem egy túl jól megírt regény. A cselekményalakítás a hollywoodi típusú történetmesélés fogásaira épít, ami nem lenne akkora gond, hisz a fordulatok annak a szándéknak rendelődnek alá, hogy minél többféle rétegét meg lehessen mutatni annak a társadalomnak, amely fenntart egy ilyen rendszert, és hogy nyilvánvalók legyenek a jelennel való párhuzamok is. („Cora úgy gondolta, új bevándorlóhullámok váltják majd fel az íreket is, más, de ugyanolyan nyomorult népek közül valók, s a folyamat megismétlődik. A gépezet dohog, zúg, és működik tovább.”) A megmutatás viszont gyors vázolás marad – 300 oldalban ugyan, de minden bekezdés olyan, mintha csak összefoglaló lenne. Az idősíkok váltakozásai, az éles vágások sokszor zavarosak (lehet, hogy az angol igeidőrendszer alkalmasabb a múltbeli események közötti viszony érzékeltetésére, s ez magyarul nem jön át); a szereplők megformáltsága is elégtelen, például a Cora szökéseit segítő Caesar vagy Király sem teljes értékű figuraként jelenik meg, hanem narratív eszközként. Nem kevésbé zavaró a mű didaktikussága: szinte oldalanként találunk tanulságos tételt, magyarázatot a mindentudó E/3 narrátortól vagy valamelyik szereplőtől. Ez a vázlatosság nem pusztán elidegenítő, nem csak a befogadás lehetőségein ront. Például a rabszolgavadász alakja kidolgozatlansága révén beletorkollik a „főgonosz” sémájába, s azáltal, hogy az ő és társai „típus” voltát a nar­ráció többször hangsúlyozza, szembemegy a regénynek azzal a hangsúlyos törekvésével, hogy árnyalt képet nyújtson, s a rabszolgaságot és a mindent leigázó „amerikai imperativus”-t (243.) éltető attitűdöket ne csak izolált esetekként tüntesse fel, hanem intézményesültségükre mutasson rá.

 

Sári B. László észrevétele, hogy a regény mint műfaj/forma válik alkalmatlanná A föld alatti vasút esetében,3 inkább úgy pontos, hogy Whiteheadnek nem sikerült a regényforma lehetőségeit kihasználnia. Ennek ellenére a 2017-ben elnyert Pulitzer-­díjat tematikus megoldásai és szemlélete igazolják, amelyek révén elementáris erővel kimozdít azokból az önmegnyugtató tév­képzetekből, amelyekkel a rasszizmust és az idegengyűlöletet akár Amerikából, akár innen nézzük.

 

 

Colson Whitehead: A föld alatti vasút. Ford. Gy. Horváth László, 21. Század Kiadó, Bp., 2017.

 

 

Jegyzetek

 

1 Kathryn Schulz: The Perilous Lure of the Underground Railroad. The New Yorker, 2016. aug. 22., https://www.newyorker.com/magazine/2016/08/22/the-perilous-lure-of-the-underground-railroad

2 L. Varga Péter: „Aki látni akarja az országot, az vonatozzon”. Dunszt, 2018. máj. 11., https://dunszt.sk/2018/05/11/aki-latni-akarja-az-orszagot-az-vonatozzon/

3 Sári B. László: A szökés metaforája. Magyar Narancs, 2019/15, https://magyarnarancs.hu/konyv/a-szokes-metaforaja-118829/?orderdir=novekvo

 

 

 

 
Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca
Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja

Redacţia Helikon susţine şi promovează municipiul la titlul de Capitală culturală europeană
Szerkesztőségünk támogatja a Városi Tanácsot az Európai Kulturális Főváros cím elnyerésében