"a nyitott ablak miatt történt"
Kereső  »
XXXI. ÉVFOLYAM 2020. 5. (787.) SZÁM – MÁRCIUS 10.
 
Tartalomjegyzék Archívum
 
MÁRTON EVELIN
Mars hava
Pál Dániel Levente
Az írás szerencsejáték. Beszélgetés Tibor Fischerrel
Vörös István
Vörös István versei
Tibor Fischer
Hogyan törjünk világuralomra (How To Rule The World) – regényrészlet –
FAZAKAS ATTILA
Fazakas Attila versei
György Attila
Kórtörténet, vállalkozó macskákkal
Ovio Olaru
Ovio Olaru versei
Mellár Dávid
Acte gratuit
Kertai Csenger
Kertai Csenger versei
Ittzés Ambrus
Ittzés Ambrus kisprózái
Ferentz Anna-Kata
Ferentz Anna-Kata versei
Magyary Ágnes
Napocalips. A Smith and Wesson (részlet)
Szőcs Margit
Szőcs Margit versei
Iványi Márton
Az Állatvilág Visszavág és a Nagy Erdei Menetelés
Mărcuțiu-Rácz Dóra
Posztkollektív tudattalan
FISCHER BOTOND
Ilyen ez a popszínház
Fleisz Katalin
„Álmot rejt, mely leginkább valólét”
Tóth Emese
„Egyes járatokról hallgat a menetrend…”
Szakács Kincső Zsófia
Variációk Erdély-témára
Jakabffy Tamás
A „túloldali” miénk
Zakariás Ágota
Vetró András grafikáiról
 
Fleisz Katalin
„Álmot rejt, mely leginkább valólét”
XXXI. ÉVFOLYAM 2020. 5. (787.) SZÁM – MÁRCIUS 10.

Király Farkas verseiről nem könnyű írni. Nem könnyű azért, mert ellenáll az összefoglalásoknak, a szintézisnek, azoknak a fogalmi hálócsapdáknak, amelyekkel a recenzens rabul ejti az éppen elé repülő verslepkét. Habár Király Farkas esetében stílusosabb lenne halászhálókról beszélni, mert ennek a kötetnek a darabjai inkább afféle „vizes” versek, síkosak, csúszósak, és amint észbe kapunk, fürge hal módjára már el is tűntek a híg mocsárban. Apropó mocsár. Ha arra készülünk, hogy a végtelen esők, mocsarak fölött gőzölgő köd, vagy akár lávagőz a „vizes életművek”-ből megszokott romantikus aurában szerepel a versekben, csalódni fogunk. A vizek fölötti köd nem áraszt jólesően borzongató misztikumot. Tehát nem Poe, még csak nem is Krúdy.

 

Kirajzolódik ugyan a versekből egy sajátos táj – ezt a kötet címadó, út a tengerszemekhez címet viselő verse lábjegyzetei egyértelműsítik –, egzotikus táj ez, Kolumbia, Andok-szelte, vulkánokkal sújtott tengerparti világa. A versekből kétségtelenül átjön valami emberen és civilizáción túli tágasság, viszont nem a táj egzotikuma az érdekes. A versek a hely szellemétől is elidegenítenek, nem valamiféle verses útinapló a szándék. Aztán ahogy (újra)olvassuk a verseket, rájövünk, hogy van itt még valami. Nem az a tenger, az az eső, az a láva, ez világos. De még csak nem is a tenger, az eső, láva. Azaz a dolgok nevei, nem feltétlenül a jelölt dolgokra vonatkoznak, hanem sok más egyebek is lehetnek. Az űr, bár sötét, de valójában egy nagy tégely, ami a kozmoszt rejti, ami viszont „puha és krémes” (október 10.). Bőrre kenhető, akárcsak a női kenceficék. Az eső, bár masszaként zuhan, de „legszebb emlékeinket” hullajtja, amelyek előzőleg patakokból szálltak fel, majd felhőkké álltak össze (szeptember 1.). És akkor még nem is beszéltünk a szójátékokról, különös szókapcsolatokról (űrnyugodt víz – víznyugodt űr), szótörmelékekről („menekü”), a nekiveselkedő-megbicsakló nyelvről („dé démo démonaim”), kihúzásokról, amelyek a javítások antiesztétikumát is a versnyelvbe emelik, vagy éppen a nyugatosokat megidéző esztétizmusokról („rapszódiát bőg a bő folyó a zúgón”).

 

Nagyon érdekes játékot kezdeményeznek a versek szavai, szavak közötti kapcsolatai. Ha csak az első verset nézzük meg közelebbről (szeptember 2.), egyből megkap a vers elidegenítő szóhasználata („kissé este volt már / és egészen sötét”). Mert hogyan használjuk mi, mindennapi szóhasználatunkban az este szót? Vagy kora este van, és akkor még nincs teljesen sötét, vagy megtörténhet, hogy esteledik, de már egészen sötét van – télen. A versben viszont egymást kizáró ez a kapcsolat, a General Juan Pequeño úton – ahogy a vers folytatódik – nem valószínű, hogy tél van. Majd egy temetésről beszél a vers („szinte észrevétlenül gördült a folyó felé/ egy friss temetés/ lúdbőröztető illata”), miután szintén visszatér a „kissé este volt már” sor, immár ezzel a folytatással: „és mindannyian/ egy évet öregedtünk aznap”. Megint csak a várakozásunknak ellentmondóan történik mindez, hiszen a hirtelen egy évnyi öregedéshez talán mégiscsak jobban illene az „egészen sötét” szókapcsolat.

 

A kötet négy egysége közül az első, a poste restante címűben különösen erős ez a tájba veszett, én nélküli távolság. (Habár a verscím gyanánt szereplő dátumok megőriznek valamit a napló intimitásából.) A beszélő csak az első vers erejéig jelenik meg látható konkrétságában, amint „két hideg sörért ugrottam le/ Beatríz közeli boltjába/ meg egy pakk Marlboróért/ vagy amit épp kapni lehetett”. Később is olvasunk ugyan egyes szám első személyű igéket, miszerint figyelek, látok, elköltözöm, meséltem, sőt még ilyet is olvasunk, miszerint: „pálmák, páfrányok, jeltelen sírok közt/ napról napra elfogy az, aki voltam” , de az énnek nincs tétje, egyetlen nyelvtani személy belevetve a dolgok széteső rengetegébe. A lírai én a föld és az ég – de még ennél is tovább, az űr – közti üres térbe vetve beszél – valahol József Attila Semmi ágán ül szívem világa ez, annak vallomásossága nélkül. A szemed és világa című vers konvencionális megszólító mondatának: „ne nézz ne nézz így” – valakinek, akit te-nek lehet szólítani – tiszta klasszicitása minduntalan a darabokra hullás világvégi látomásába fullad. (A teljes széthullás plasztikus leírásában olyan képi kincsekre bukkan az olvasó, mint például a „hajnal recsegő hasadása”. Iskola­példája annak, a készen kapott jelentésből hogyan teremt a versvilág számára új szókapcsolatot és jelentést.) A világba vetettség közönyét, annak szenvtelenségét tükrözi a kötet verseiben a szavak papírra vetettségének módja is: a központozás hiánya, vagy az ötletszerű pontozás is, amikor is a mondat rendje, a beszerkesztettség pedantériája hiányzik.

 

Az út a tengerszemekhez címmel jelölt egység igazi kuriózum a kötetben, ugyanis a számozott versek – legalábbis a versekhez fűzött lábjegyzetek szerint – nem Király Farkas saját versei, hanem talált versek fordításai. Egészen pontosan az Andokban található egyik faluban a gyerekek a turistáknak papírfecnikre kézzel írt költeményrészletek megvásárlásából és fordításából kerültek össze. (Király Farkas maga is költő lévén „nagy fogást” látott benne – ezt maga is megemlíti.) Valamiféle vélt történet is kibontakozik a sorrendbe állított versekből, amit szintén jegyzetben említ Király: egy Carlos Jara nevű költő – aki egy gerillaszervezet tagja lehetett – üldözői elől átkelt Ecuadorba, ahol állítólag a baloldali vezetésű ottani kormány emberei várták akkoriban a kolumbiai elvtársakat. A talált vers izgalma, egyfajta palackposta-jelleg, ami a kötetbe rendezést élteti, Király itt a fordítói és persze a szövegmagyarázó szerepbe szorul – a helyi jelleget, a sajátos körülményeket mindenütt pontosan jegyzeteli a költő. Rímes, ritmusos, szókimondó, a menekülés nyomorúságát „megéneklő” versek ezek, néhol szárnyaló képvilággal.

 

Igen ám, de jó, ha az olvasó ebben a versciklusban a gyanú hermeneutikájával olvas, ugyanis nem hihetünk teljes egészében a szerző pedáns lábjegyzeteinek. Vajon nem mindenestül a fiktív világ részei a jegyzetek is? Tehát akkor a versvilágon kívül nem is létezik a kolumbiai szabadságharcos? Vajon nem inkább egy hasonló költői cselről, szerepjátékról lévén szó, mint mondjuk Pessoánál, aki különböző alteregókat talált ki? A költői szerepjáték mellett áll mindenesetre a kötetben máshol is feltűnő kolumbiai táj, amelynek fiktív voltát ez a termékeny szerepjáték mindenképp kiszélesítheti.

 

A kötetet kóda címszó alatt a november 19. címmel ellátott vers zárja, klasszikusan szép képekkel („ma reggel lehullt/ egy versszaknyi tél”), szinte már Tóth Árpádot idéző hosszú, zengzetes sorokkal („befedte/az időben megfeneklett rendezőpályaudvarok/bozóttal körbenőtt vágányain/rostokolva málló elfeledett vonatokat”). Ahogy a vers éltetője a változás, ahogy a versszaknyi tél leesik, majd felenged, Király Farkas versei mindenütt meglepik az olvasót. A köznapi, rutinszerű látásmódtól elidegenítő szókapcsolatok, csonkolt versformák, szótörmelékek, érzéki nyelvi megoldások, elidőzésre késztető képek sokféle olvasóra nyitottak. Király Farkas kötetének eszményi olvasója azonban mégiscsak olyan valaki, aki egy-egy szó jelentését addig forgatja-visszhangoztatja magában, amíg egy teljesen más értelem válik ­belőle.

 

 

Király Farkas: Út a tengerszemekhez. Széphalom Könyvműhely, Or­pheusz Kiadó, Bp., 2019.

 

 

 

 
Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca
Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja

Redacţia Helikon susţine şi promovează municipiul la titlul de Capitală culturală europeană
Szerkesztőségünk támogatja a Városi Tanácsot az Európai Kulturális Főváros cím elnyerésében