"a többit elképzelheted"
Kereső  »
XXXI. ÉVFOLYAM 2020. 13. (795.) SZÁM – JÚLIUS 10.
 
Tartalomjegyzék Archívum
 
HORVÁTH BENJI
az élet egy valóságshow, lehet üvölteni
horváth csaba
„Engem azért fizetnek, hogy tanuljak” Interjú Újvári Mária bibliográfus-könyvtárossal
Bogdán László
Bogdán László versei
Magyary Ágnes
Napocalips (regény). Titkos vadászat – első rész
Abafáy-Deák Csillag
Dénes
Codău Annamária
Rendteremtő viharok?
Szabó Gergely
Szabó Gergely versei
Veréb Árnika
Kakasok
Nagy Olivér
Nagy Olivér versei
Szallós Kis Csaba
Szallós Kis Csaba versei
Kollár Dávid
Kollár Dávid versei
Borsodi L. László
Ha nem süllyed el a Titanic
DOINA RUŞTI
A malom fantomja
KORPA TAMÁS
Korpa Tamás versei
Mărcuțiu-Rácz Dóra
A téma az utcán hever, és nem viszi haza senki
FISCHER BOTOND
Generációs útkeresés a virtuális színházban
Laczkó Emőke
Miért kell megfelelni?
Fleisz Katalin
A tökéletes antihős
Megmaradni a helyes úton
Jakabffy Tamás
Hangfelvétel-múzeum 4.
MÁRTON EVELIN
Digitális terek határain Villáminterjú Juhos Sándorral
 
Codău Annamária
Rendteremtő viharok?
XXXI. ÉVFOLYAM 2020. 13. (795.) SZÁM – JÚLIUS 10.

A kortárs angol próza főáramának történetközpontúsága a cselekmény konstrukciójára bízza a közvetítendő tartalom érvényesülését, mely gyakran egy társadalmi jelenséggel vagy az individuumnak az egyediségével, egy megváltozott világban elfoglalt helyével kapcsolatos, akár a határozottabb politikusság szubtextusával. Ebbe az áramba kapcsolódik az egyik legnépszerűbb kortárs angol író, Ian McEwan munkássága is, akinek Atonement (magyarul Vágy és vezeklés) című 2001-es regényét e tendencián belül is fordulatnak tekintik, amennyiben az írás és moralitás bonyolult kérdését is explicit témává teszi, amikor főhőse a fikción belül próbálja rehabilitálni s így megadni nővérének és szerelmének a boldogsághoz való lehetőséget, vezekelve a gyerekkori vétkéért, amellyel a valóságban megfosztotta őket ettől a boldogságtól. A Chesil-parton nagyjából ugyanazokat a tágabb témákat írja körül, amelyek az írót pályája során foglalkoztatták, s nem túl nehéz dekódolni, mit szeretne megmutatni két fiatal néhány órás házasságának kudarcából. „És mi állt az útjukba? Személyiségük, múltjuk, tudatlanságuk, félelmeik, szemérmességük, finnyásságuk, a házasság előtti szex tilalma, a tapasztalat és a velejáró könnyedség hiánya, avítt vallási előírások utóhatása, angolságuk, osztálytudatuk és maga a történelem. Végül is nem olyan sok.” (89.) Érdeme abban rejlik, hogy felkutatja és láthatóvá teszi a réseket, ahova mindez a „csomag” behatol és bomlasztani kezd.


Florence és Edward huszonkét évesek, egy dorseti tengerparti szállodában készülnek elhálni a nászéjszakájukat. A helyzet nagyon kínos számukra. A tapasztalatlanság egyik oldalon félelmet, másikon izgalommal teljes frusztrációt generál. Hozzáadódik ehhez, hogy eltérő szociokulturális háttérrel rendelkeznek: Florence oxfordi, üzletember és filozófus lánya, rajong a klasszikus zenéért, diplomázott, egy kvartett első hegedűse, nagyon intelligens; Edward Turville egy Heath nevű faluban nőtt fel, történelem szakot végzett Londonban, a bluest és a rock and rollt kedveli, apja vidéki iskola tanára, anyja egy baleset következtében agykárosult lett. Ez a háttér is okozza, hogy más interpretációik vannak arra nézve, hogy a másik testi reakciói, tartózkodása vagy nyomulása mit jelentenek – ezek mindig felidézik a hősökben egy régebbi gesztus, korábban tapasztalt érzet konnotációit. Ugyanakkor olyan korszakban nevelkedtek, amikor a férfi vágyai a természetesek, a nőben pedig a kötelességtudat interiorizálódik, hogy a házasságba való beleegyezés ezeknek a vágyaknak a kielégítésébe való beleegyezés. Azaz mindkettőnél adott egyfajta teljesítménykényszer is, mindemellett pedig Florence és Edward igazán szeretik egymást. A csavar az, hogy Florence titokban émelyítően undorodik és retteg az érzékiség megnyilvánulási formáitól és a szextől, miközben saját „bűntudatos szeretet”-koncepciója értelmében úgy érzi, mindezt Edwardért el akarja szenvedni. Edward ezt nem sejti, ő a megszégyenüléstől fél, a pincérek arcán is a gúny jeleit lesi, miközben alig bírja türtőztetni vágyát, hogy feleségével a testi szerelmet is megélje. A narráció kameraszerűen követi a fiatalok minden mozdulatát a hotelszobában, s párhuzamosan látjuk, mi zajlik a szereplők tudatában. A félreértések ennek a tudásnak a birtokában döbbenetesnek hatnak, akárcsak a kimondott és a kommunikálni kívánt dolgok közötti kontraszt a legutolsó párbeszédük során.


E koncentrált magánéleti szituáció elbeszélésére rakódnak a további (emlék)rétegek, kitágítva az időt és az eseménysort, így a két főszereplő minden gesztusa a saját addigi élettörténetének, személyiségének és kulturális kontextusának képviselőjévé válik. A házasság előzményeit – talán túlságosan – tudatosan beszerkesztett flashbackek révén ismerjük meg, amelyek a narratív struktúrát és a ritmust szabdalják: pl. a szálloda halljában lévő rádióból felhallatszik a miniszterelnök beszéde, ami alkalmat nyújt az 1962-es év politikai szituációjának, illetve Florence és Edward nézeteinek a felskiccelésére, amelyek a megismerkedésükben is szerepet játszottak. A brit birodalom zsugorodását nem fájlalják, egy új „modern ország” víziójával értenek egyet, tiltakoznak az atomfegyver-kutatások ellen – világmegváltó naivitással, a fiatalság lendületével. Egy újrarendeződő társadalommal együtt nőttek fel, ott állnak a változás küszöbén, de egy előző korszak szülöttei, egy átmeneti generáció tagjai: a szabadságnak a lehetőségét, a teljes jogú felnőttségnek a megélését még a házasság által remélik elérni. Természetes számukra, hogy a konvenciók szerint csinálják végig az udvarlást és az esküvőt, s a szerelem nem bizonyul elegendőnek ahhoz, hogy a kudarcos közösülés ne csússzon bele a férj-feleség közötti elvárások és a kötelességtudat körüli vitába, az elodázott indulatok kitörésébe. Nincs eszközük a személyes igényeik összeegyeztetésére az adott kereteiken belül: bár Edward családja az atipikus szerepmegoszlás példája (anyja betegsége miatt apjára hárul a családot fenntartó reproduktív munka terhe), a fiú mégsem tudja elképzelni, hogy lehetne egy másik, nem konvencionális modell alapján is együtt élni a feleségével, aki végső elkeseredésében, amikor végre megpróbálja artikulálni a szexualitástól való viszolygását, felkínálja a nyitott házasság lehetőségét. A narráció ideje az elbeszélt eseményekhez képest utólagos, így annak a tudásnak a perspektívájából láttat, hogy az 1960-as évekbeli szexuális forradalom milyen átalakulásokat eredményezett. Florence és Edward közös története épp e változások előtt ér véget. A zárlatban csak Edward további sorsát ismerjük meg, aki kiélvezi az új időket; Florence alakja, akivel a szöveg tapintatosabban bánik, részben rejtély marad, nem körvonalazódik pontosan: aszexuális-e, vagy szocializációjának, anyja merevségének eredménye érzékiségének hiánya, vagy talán az apja bántalmazta kiskorában. S azt sem tudjuk meg, vajon idővel, szeretettel és türelemmel segítve, felszabadult-e volna ez alól az iszony alól, egyáltalán olyan dolog-e ez, ami alól felszabadítandó lett volna.


Hangsúlyos a fiatalok privát problémájának korba vetettsége, de a helyszínek is jelentőséggel bírnak azon túl, hogy lázba hozzák az anglofil olvasót: London, Oxford és az angol vidék még más-más osztálytudat reprezentánsai; a kavicsos Chesil-part pedig, ahova kimenekülnének a szálloda indiszkréciójából (a nászutasoknak szánt lakosztályban megszállni jelzésértékű, nem elrejti, hanem nyilvánvalóvá teszi a rítust mindenki más számára), a meghittség és az egyszerű önkitárulkozás szabad terepe lehetne, ha addigra nem gyűlt volna fel annyi minden: „Menet közben kavicsokat szednek és összehasonlítják a méretüket, akkor kiderül, valóban rendteremtő viharok járnak-e ezen a vidéken.” (127.)


A szöveg empatikus Florence és Edward gondjaival és vágyaival szemben, nem okol, mulatságosan imitálja naivitásukat, hangnemében és könnyedségében tükrözi a fiatalság reményteliségét. Edward történészi vágyai, érdeklődése a mellékes történelmi figurák iránt fokozza a történelembe vetettség érzését, miközben metafiktív vetület A Chesil-parton tárgyára vonatkozóan is. E naivitás alaptónusa és a boldogtalanság kontrasztja révén a regény hatásosan érezteti annak teljes súlyát, amit a két fiatal kudarca implikál. A Vágy és vezekléshez képest „vékonyabb” és kevésbé revelatív erejű anyag attól különleges, ahogy végeredményben, kellő helyen alkalmazott kihagyásokkal elegánsan elkerüli a túlzott pszichologizálás vagy a determináltság csapdáját, s akárcsak a Florence zenekara által gyakorolt Mozart-ötös első hangjai, kérdésként mutatkozik meg: a konvenciókon belüli/túli saját konvenciók összeegyeztetéséről, a szerelem és szexualitás megéléséről, arról, hogy lehet-e nem a másik rovására szeretni és felszabadítani egymást.Ian McEwan: A Chesil-parton. Fordította Lukács Laura. Scolar Kiadó, Budapest, 2019.Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca
Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja

Redacţia Helikon susţine şi promovează municipiul la titlul de Capitală culturală europeană
Szerkesztőségünk támogatja a Városi Tanácsot az Európai Kulturális Főváros cím elnyerésében