"Térjelölő kontrasztok. Időtlen idő."
Kereső  »
XXXI. ÉVFOLYAM 2020. 14. (796.) SZÁM – JÚLIUS 25.
 
Tartalomjegyzék Archívum
 
MÁRTON EVELIN
Dalibor, avagy: Hogyan írjunk vezércikket?
Karácsonyi Zsolt
„A tartalom semmit nem veszít érvényéből”. Interjú Árkossy István képzőművésszel
Antal Balázs
A bíró könnyei
Márkus Béla
„borongós helyben tapodás”
Csontos Márta
Csontos Márta versei
Alex Văsieș
A szektariánus ritmusai (Ritmurile sectantului)
Fancsali Kinga
Fancsali Kinga versei
Magyary Ágnes
Napocalips (regény). Titkos vadászat – második rész (Folytatás előző lapszámunkból)
Szondy György
Szondy-Adorján György versei
Octavian Soviany
lippa és más tájak (lipova și alte peisaje)
Benő Attila
Benő Attila versei
Papp Attila Zsolt
Trianon, a képeskönyv
Bartha Réka
A tovatűnt ártatlanság fele királysága
BORCSA JÁNOS
Hívó otthoni táj
Borsos J. Gyöngyi
„Hegyet hágék, lőtőt lépék…”
Demeter Zsuzsa
Történetekben is továbbélő Kriterion
Jakabffy Tamás
Új monografikus zenetörténeti tanulmány
Egyed Emese
Tónusértékek: Árkossy itt, most
 
Egyed Emese
Tónusértékek: Árkossy itt, most
XXXI. ÉVFOLYAM 2020. 14. (796.) SZÁM – JÚLIUS 25.

Sorozatokból áll az életművek túlnyomó többsége. Létrehozásuk szerzői szándék függvénye; de egy többalkotós sorozatban egészen új jelentések is születnek, váratlan összefüggések jutnak érvényre. Ezen a nyáron a Kolozsvárt született, „indult” Árkossy Istvánt ilyen játékba vonta egykori munkahelyének utódja. Nem léphetsz ugyanabba a folyóba, s aki az Utunk grafikusa volt, most a Helikon vendégeként engedi át alkotásai változatait a folyóirat egy nyári számának.


A kockázat tagadhatatlan: a képek is járták a nagyvilágot, létrehozójuk is nagy útra kelt; többet megtudni a világról, persze, de bizonyára azért is, mert új versenyhelyzetekre vágyott.


(Vagy önmagával kívánt versenyre kelni?) „…világfeltáró élményeink benyomásait stílusosan hol képekbe, hol pedig szavakba igyekszünk rögzíteni” – írta egyik kortársát méltatva Árkossy. Ő maga is látványok létrehozója és a szövegek világában is otthonos; nemcsak könyvgrafikusi tapasztalata, hanem hangulatos, felidéző prózái és a művészetről való folyamatos gondolkodás okán is; nézzük bár csak a 2015-ben a Magyar Napló kiadásában megjelent, Nagymesterek. Reneszánsz és barokk festők arcképcsarnoka című, egy tradícióhoz való képes-szöveges viszonyulásának könyvét. Ennek stílusát Bartha-­Kovács Katalin jogos felismerése szerint1 zeneiség hatja át; a zene ősszimbólummá váló eleme ott van Árkossy István prózai írásaiban, de sajátos megoldású, legújabb képein is.


„Az olyan festők, mint Georges Braque […] nem csupa fény világot alkottak, hanem az árnyékok sötétségét változtatták vissza a tárgyak tulajdonságaivá […]. A fény és árnyék immár nem a tárgyakhoz illesztve jelennek meg, hanem a tárgyak alkotóiként.” – tűnődünk Rudolf Arnheim szavain2. Metamorfózis, de elakad tőle a lélegzet. Mert az első gondolat itt a megfosztottság. Egy ugyancsak erőteljes színekkel élő művész fekete-fehérré formált munkák sorozatát küldi (otthonról haza) aktuális üzenetként. Talán, mert az emlékezés belső energiái más jellegű percepciót követelnek. A falemez rostjai, a konvencionális jelek, mint a hangjegy vagy a kapukulcs, fehér és fekete párhuzamosok, határvonalak, pontok és az élővilág egymástól eltávolított elemei. Miféle találkozás ez? Nemcsak a mértani formák szigorú szabályossága és az élő szervezetek mulandó alakzatai, hanem az ismerős és a névvel nem rendelkező között indul valamiféle kommunikáció… Tanúi vagyunk.


Másik gondolatunk a megvalósult párbeszéd a lap egykori grafikusa és mai szerzői között. Magyary Ágnes Napocalips című regénye részletére itt az Árkossy képsorozatból A barlanglakó felel: „annyi mindenről beszélünk, ami nem létezik, és annyi mindenről nem beszélünk, ami van…”, A Szent György kép eredeti címerszínei Benő Attila haikujából is találgathatók: „Iniciálé/mosolya./ Majd egyhangú/jeleink sora” (Kódex). Kubista analízis és szintézis szervezi a zoomorf álarcú perzsa istenpár képét (Beszélgetők), de a kollázs jellegű Kentaurt is – igen, „messzire költözünk a nyomor erényétől” – mondhatjuk az emberiség és a művészet történetéről is Fancsali Kingával (Messzire). Az önarckép szerep ezennel A festő című alkotásé lehet – izgalmasan visszhangozza itt egy besztercei költő sorait: „egy saját emlékeitől elsüllyesztett test,/ A távolban elsötétült formák csakis neki köszönhetően kapják vissza/körvonalaikat (Alex Văsieș). A Csillagszámláló tudomány, emlékezés és virtuális valóságok feladványaiba gabalyodott magunkról szól – akárcsak irodalmi környezete, az Árkossynál alig több mint egy évtizeddel fiatalabb Octavian Soviany verssorozata: „keressük annak a lónak a patkóit/ amelyikkel/ savoyai jenő herceg/ bevonult/ első alkalommal/ temesvárra (temesvári megállás).


Hadd higgyünk a dialógusban. (Haza)látogatás? Hívás, kihívás a tónusokban. Térjelölő kontrasztok. Időtlen idő.Jegyzetek

1 Tiszatáj, 2017 január

2 A vizuális élmény. Az alkotó látás pszichológiája

Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca
Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja

Redacţia Helikon susţine şi promovează municipiul la titlul de Capitală culturală europeană
Szerkesztőségünk támogatja a Városi Tanácsot az Európai Kulturális Főváros cím elnyerésében