"visszhangzik, halkul, visszhangzik"
Kereső  »
XXXI. ÉVFOLYAM 2020. 22. (804.) SZÁM – NOVEMBER 25.
 
Tartalomjegyzék Archívum
 
Karácsonyi Zsolt
Fordított világok
MÁRTON EVELIN
„Néha úgy érzem magam, mint egy Rejtő-regényhős” Beszélgetés George Volceanov műfordítóval
Borsodi L. László
Borsodi L. László prózaversei
Karin Gündisch
A mennyország kapujában
Bordy Margit
Bordy Margit versei
Kézdi Imola
Kézdi Imola versei
Codău Annamária
Otthontalan holtak társasága
Dénes Gergő
Sub
Ovio Olaru
Ovio Olaru versei
Mohai Szilvia
Egyetlen film sem érhet véget így
Szente B. Levente
Szente B. Levente versei
Hilgert István
Hilgert István rövidprózái
Mărcuțiu-Rácz Dóra
Ha mindenki fogyasztó, ki a díler?
FISCHER BOTOND
A loop tragédiája. Komédia
PÁL-LUKÁCS ZSÓFIA
„A múlt emlék vagy valóság”
ANDRÉ FERENC
A távolság fizikája
Annyira szép és jó
Jakabffy Tamás
Peacock odaát – és nagyon itt
Túros Eszter
G6 – virtuális kiadás
 
Codău Annamária
Otthontalan holtak társasága
XXXI. ÉVFOLYAM 2020. 22. (804.) SZÁM – NOVEMBER 25.

Jü Hua A hetedik napban a kortárs Kínáról mesél. Azaz egy halottat meséltet, Jang Fejt, akivel akkor találkozunk először, amikor a temetkezési szalon fele igyekszik a saját hamvasztására. Ha az első bekezdés e furaságait elfogadjuk, rá lehet hangolódni az elbeszélés poetikus-bizarr fordulataira, és az élet és halál határvonalán imbolygó dimenzió sajátos fizikai szabályrendszerének logikáján nem ütközünk meg. Ehelyett intenzíven figyelhetünk arra, hogy mit kezd a könyv a léttel a halál felől.

 

Mindenekelőtt érdemes röviden kontextualizálni az egyik leghíresebb kínai író regényének jellegzetességeit. Yiju Huang tanulmányában a művet a szellemeket szerepeltető narratívák megújult trendjébe illeszti, amely ugyan a kínai irodalomban hosszú tradíciójú szellemtörténetek és a zhiguai műfaji elemeiből építkezik, mégis a 20. századi „szellemtelenítő”, a „babonának”, a metafizikainak a racionalizmus-pragmatizmus érdekében történő kiűzését szolgáló hatalmi tendenciák után szivárog vissza1 – innen nézve újszerű, akár forradalmi gesztusok egyike az a társadalomkritika, melyet Jü Hua regényében megalkot. Ha az olvasó nem is érzékeli ezen (irodalom)történeti távlatot, A hetedik nap önmagában is csendesen látványos példája annak, ahogyan Jü Huát írásaiban a múlt és jelen, fikció és Kína erőszakos modern történelme közötti kapcsolat érdekli, és ennek feltérképezésére olyan narratív formákkal kísérletezik, amelyek a modern világ traumatikus tapasztalatait reprezentálhatják.2

 

A zhiguai „rendkívüli dolgokról szóló történet”, „kultúrtörténeti fogalomból vált irodalmi kategóriává, azokat a jelenségeket foglalta egybe, amelyekre nincs hivatalosan elfogadott magyarázat, azaz valamilyen szempontból anomáliának tekinthetők.”3 Mivel Jü Hua regényében a fő „helyszín” az élet és halál közti határvonal, játékba kerül az, hogy mi és honnan látszik anomáliának: a temetetlen holtak sorsközössége nézőpontjából éppen nem a halottak világa és mindennapjai. De a Jang Fej halálát követő hét napban nem feltétlenül a túlvilágról szerzünk információt, bár elég sok érdekességet látunk, miközben „a halál utáni temetetlen testek földje” fele tart a főhős. Például a temetkezési szalon várótermének berendezése arra utal, hogy a szociális egyenlőtlenségek a halál után sem szűnnek meg, itt is van „közönséges” és VIP-részleg. De létezik egy harmadik, kívül rekedt „kategória”: a nincsteleneké és az élő rokonokkal nem rendelkezőké, akik(nek hozzátartozói) nem tudnak nyughelyről gondoskodni, így ezek a halottak bolyongásra vannak ítélve.

 

A címbeli szimbolikus jelentőségű hét nap alatt Jang Fej először a halála körülményeit kutatja, majd nevelőapja, Jang Csin-piao nyomába ered, bár inkább sodródik. Többszörösen közvetett rálátásunk van az „elhagyott világra”: egyrészt Jang Fej életének tereihez (kis, vasút melletti háztól felhőkarcoló-irodáig) szorosan kapcsolódó emlékeit idézi fel, melyek révén megismerjük házassága történetét, születésének tragikomikus módját (egy vonat vécéjén keresztül csúszik ki a világba, és szakad el így szülőanyjától) és sorsának egész alakulását. Másrészt mások is elmesélik neki történeteiket. Ennek pragmatikus funkciója is van: azoktól tudja meg az ember a halála körülményeit, akik utána érkeznek. Nincs halál utáni bölcsebb rálátás az életre, amely egyre ködösebben idéződik fel a materialitás és immaterialitás között tartózkodó halottakban – legalábbis Jang Fej elmondása szerint, mert hiába áztatják folyamatosan hópelyhek és esőcseppek az emlékezést, és jelenik meg több, az imbolygást kifejező hangulatfestő szó, a narráció koherens és részletező. Több elbizonytalanító narratív megoldás sikeresebben színre vitte volna ezt az élményt.

 

A térhez kötődő emlék nemcsak a házakat kísértő szellemek hagyományát idéző motívum, hanem a szereplők halál utáni megnyugvást biztosító „otthon” utáni vágyához is kapcsolható, amelyet a sírhely és az urna tenne lehetővé. Nem véletlen, hogy egyik leggyakoribb szociális probléma a regényben a lakhatással függ össze, legdurvább példa rá a város „egérnemzetségnek” nevezett húszezer földalatti „lakosának” esete, de találkozunk erőszakos házbontások áldozataival, sőt élete során Jang Fej is egyre szűkösebb lakásokba kényszerült. A társadalmi panoráma képkockái közé kerülnek továbbá korrupciós ügyek, hivatali visszaélések; az igazságszolgáltatás, az egészségügyi rendszer, a korporációk, a hivatalos szervek túlkapásai, a gyanús ügyek eltussolásai – ezekkel szemben a tömeg, a tüntetések, az interneten zajló tényfeltáró próbálkozások sikertelenek, a média a szenzációhajszán túl a hatalmat kénytelen kiszolgálni. Közben azt is látni az élők között, hogy sok a számító érdek, álságosság a személyes kapcsolatokban, és a másik ember elutasításának, kiközösítésének oka gyakran bensőséges tetteinek vélt nevetségessége. Ehhez képest kirívóan, szinte hiteltelenül idilli a Jang Fej és nevelőapja közti viszony. A temetetlenek földjén viszont több gondoskodó pótanya és pótapa bukkan fel, Li Jüe-csennel, az archetipikus anyával az élen, aki Jang Fejt is saját gyermekeként szerette, s akinek halálát az a felfedezés okozza, hogy a helyi kórház folyóba dobta 27 csecsemő holttestét, akik majd Li Jüe-csent mászkálva kísérik. A közösség lehetősége, a vér szerinti kapcsolaton túli családfogalom talál kvázi-otthonra itt a társadalmi szinten érvényesülő idegenséggel, szolidaritáshiánnyal szemben. Nemcsak a család fogalmának kitágításáról van szó, hanem az idegenség felszámolásáról olyan szürreális, ritualisztikus cselekvésekben, ahogy Egérlányt, akinek hamvasztásáról barátja a veséje árán gondoskodik, kísérik a nyughelye felé a magány legvégsőbb helyzetébe került, önmagukat gyászoló csontvázak.

 

Mindezek alapján képletszerűnek tűnhet a regény felépítése és gondolatisága: elsősorban nem a holtakkal és történeteikkel való találkozás rítusszerű ismétlődéseinek kifáradására gondolok itt, vagy arra, hogy a modern Kínát célzó kritika „tételeinek” (egyébként a nyugati kapitalista viszonyokra is jellemző problémáknak) a listázása e fiktív kereteken belül nem feltétlenül mutat fel új összefüggéseket, bár mindez megállapítható A hetedik napról. Hanem igen erős a kontraszt az utópia/eszményi közösség (a temetetlenek földje egy dús természeti közeg az élet városias zsúfoltságának helyszíneivel szemben; a csontvázak összetartása, túllépése az élők konfliktusain) és a valóság között, mindazzal együtt, hogy a temetetlen holtakat nem bűntelen előéletű, sajnálnivaló marginalizáltakként jeleníti meg, valamint az élők között is mutat példát a szeretetre és ragaszkodásra. De a regényt belengő szomorúság s a zárlat hangulata (megérkezésélménnyel vegyülő szomorúság, hogy az örök nyugalom immár örökké elérhetetlen) azt a következtetést erősíti, hogy az életen túlra vetített közösségi-családi ideál sovány engesztelés az életben elszenvedett, szisztematikus és emiatt már anomáliaként sem érzékelt társadalmi és egyéni traumákért. Yiju Huang állapítja meg: „A Jü Hua által ábrázolt lélek, akivel igazságtalanul bántak el (wronged soul), nem követel sem figyelmet, sem kárpótlást az élőktől, és a végtelen melankólia bolyongó árnya marad.”4

 

 

Jü Hua: A hetedik nap. Fordította Zombory Klára. Helikon Kiadó, Budapest, 2019.

Jegyzetek

 

 

1 Huang, Yiju: Ghosts and their Contemporary Return: the Case of Yu Hua’s The Seventh Day. Neohelicon, 2016, 43. évf., 1. sz., 59–71, https://doi.org/10.1007/s11059-016-0330-4.

2 Uo.

3 Csibra Zsuzsanna: Mesék a természetfelettiről. A zhiguai jelentősége a klasszikus kínai irodalomban. (Habilitációs tézisek) Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Irodalomtudományi Doktori Iskola, Budapest, 2018, 1.

4 Huang: i.m., 64.

 

 

 

 
Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca
Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja

Redacţia Helikon susţine şi promovează municipiul la titlul de Capitală culturală europeană
Szerkesztőségünk támogatja a Városi Tanácsot az Európai Kulturális Főváros cím elnyerésében