"virraszt a metaforákban valaki"
Kereső  »
XXXII. ÉVFOLYAM 2021. 4. (810.) SZÁM – FEBRUÁR 25.
 
Tartalomjegyzék Archívum
 
MÁRTON EVELIN
Földművelési napló
Zsidó Ferenc
Egy jó versnek van akkora ereje, mint egy bombagólnak Beszélgetés Dimény H. Árpád költővel
DIMÉNY ÁRPÁD
Dimény H. Árpád versei
Nagy Lóránt
Tokány simoni szesszel
Bordy Margit
Bordy Margit versei
Vicente Ferreira Da Silva
A rácsodálkozás dialógusa (Folytatás előző lapszámunkból)
Codău Annamária
A szavak és a túlélés
Kovátsch Tamara
Kovátsch Tamara versei
Ștefan Manasia
Ștefan Manasia versei
Bájer Máté
Bájer Máté versei
Gömöri György
Szymborska versei és macskái
Ada Milea
Ada Milea versei
Pintea László
Éjszakai halászat
FERENCZI SZILÁRD
Színkezelt diplomaták és monokróm fegyencek
Karácsonyi Zsolt
Élő adás, előadás. Megoldás, persze, nincs
Tankó Andrea
Bárki – más is
Papp Attila Zsolt
Velencében nem szabad repülni
Mărcuțiu-Rácz Dóra
Háborúra nincs mentség, se magyarázat
Jakabffy Tamás
„Könyvek, Judit – könyvek, könyvek”
Túros Eszter
Festői jelek
 
Codău Annamária
A szavak és a túlélés
XXXII. ÉVFOLYAM 2021. 4. (810.) SZÁM – FEBRUÁR 25.

Jón Kalman Stefánsson Menny és pokol trilógiájának 2019-es magyar megjelenése sokak számára az év kiemelkedő irodalmi élményét jelentette. Kissé megkésve érkezem ebbe a diskurzusba, bízva azonban abban, hogy az irodalommal való foglalkozásnak nem csak az azonnaliságban van értelme.

 

Bár a regényben éppen sok ponton összefonódik irodalom és a pillanatnyiság jelentősége, utóbbi balesetek képviseletében. A balesetek szinte mindennaposak a cselekmény alakításában nagy szerepet játszó helyszínen, a 19. század végi Izlandon, ahol a zord és szeszélyes tengerben való halászat a fő létfenntartási mód, de ahol az emberek mégsem tanulnak meg úszni; ahol a hóviharok pillanatok alatt képesek befedni a fáradtságtól elkábult gyalogost, de ahol a halottat ilyenkor is el kell temetni a lelki üdvösség érdekében. Ahol az apa halála esetén az életben maradt családtagokat a hatóságok elválasztják egymástól. Ahol a férfiak java alkoholizmusba menekül, és a nők minden erejükkel megpróbálnák átvenni az irányítást a saját életük fölött, mert a patriarchátus és a helyi hatalmasságoknak kedvező gazdasági viszonyok kereszttüzében a legelnyomottabbak között vannak, s így szinte veszítenivalójuk sincs. (E körkép kiegészítéseként és a kulturális referenciák magyarázataként igen hasznosak a kötetek végére illesztett fordítói jegyzetek.) Ebben a környezetben kezdjük el követni egy 18-20 éves fiú útját a halászteleptől a Községig (I. köt.); a községbeli befogadói, a „szentségtelen hármas” (az öntörvényű szép özvegy, Geirþrúður, hűséges és kemény szolgálója, Helga, és a vak, könyvszerető kapitány, Kolbeinn) nyújtotta biztonság lehetőségeit és a postással megtett hatnapos körútját (II. köt.); majd a Községet alkotó különböző figurákkal való interakcióit (III. köt.).

 

Egyébként az árva fiú a regény elejétől, legjobb barátja elvesztése óta a halálba készül, csak előbb visszaviszi Kolbeinn-nek Milton Elveszett Paradicsomát, amely Barður halálát „okozta”. A műben sokszor ismétlődik variációiban ez a jól hangzó, látszólag nagy téttel bíró csúsztatás: „Elolvasott egy verset, aztán halálra fagyott miatta.” (I. 102.) – amely hol a művészet veszedelmességét, hol létformáló erejét hivatott hangsúlyozni. Ugyanis Barður, Milton sorain merengve, otthon felejti az anorákját, melynek hiánya a jeges tengeren a biztos fagyhalált jelenti. De Barður végső soron azért hal meg, mert halásztársai a nagy fogásban bízva nem akarnak visszafordulni, amint kiderül a ruhadarab hiánya. Ennek tudatát csak halkan érezteti a regény a halászcsónak kapitányának felesége, Andrea tettei révén, akiben az eset miatt végleg megszakad valami, és majd a fiú biztatására (ismét a szavak tétje!) ő is elhagyja a halásztelepet. A mű egészére jellemző, hogy az események magyarázatai egy-egy fatalisztikus vagy giccsbe hajló klisébe burkolóznak („a nagy fényesség mély árnyékot vet, a nagy örömben pedig valahol mindig ott van a nagy boldogtalanság”, II. 7., „hiába, a hatalom mindig igazságtalanságot von maga után, és bár az élet szép, az ember tökéletlen”, II. 311.), amit jóindulattal adott pontig a regény eljárásaiban indokolni lehet.

 

Először is azzal, hogy a fiúra fókuszáló perspektívát szinte természetszerűleg áthatja a főhős naivitása, széplelkűsége, mely tapasztalatlansággal párosul, annak ellenére, hogy a fiú anyjától a kételkedés imperatívuszát örökölte. Költői szemlélete, illetve a narráció lirizáltsága a (sztereo)tipikus északi férfiak szűkszavúságát, pragmatizmusát ellenpontozzák. A klisék használata ugyanakkor általában védekezési mechanizmus is, és a műben konturált Izlandon, ahol minden mozdulat a túlélést szolgálja, nincs is nagyon idő árnyalatokban gondolkodni. Harmadsorban arra gondolhatunk, hogy az elbeszélő instanciák (holt lelkek társasága meséli el a fiú sorsát, egy-egy nagyobb fejezetet sajátos monológjukkal felvezetve) mondataikkal csupán ugyanazt a „maszkírozó” logikát követik, mint amelyre a regényben reprezentált társadalom oly hajlamos. Azt értem e maszkírozó logika alatt, hogy a problémák és küzdelmek mindig elfedődnek valamiképpen: szótlansággal, alkoholizmussal, de ott pl. a kocsmárosék problémamegoldó módszere is, amikor egy nagy verekedés kell ahhoz, hogy a házastársak egy időre újra visszataláljanak az egymásban értékelt erényekhez. Épp ezen a ponton tűnhet fel a klisék eltussoló jellegének általában igen problémás volta is, hisz nem biztos, hogy a kiváltott/kifejezett érzelmeket úgy kanalizálják, hogy azok tudásként, ismeretszerzési módként érvényesülhessenek, és így nagyon könnyen csak a gondok újratermelődését tartják fenn. Nem tudom eldönteni, hogy a regény mennyire kívánja ezt tudatosan problematizálni, mennyire viszonyul önreflexíven a saját nyelvéhez és szemléletéhez.

 

Mindezek közepette a regényben mintha a nők látnának tisztábban, meg a „különcök”, akiknek főként az elnyomottságuk szolgál más „szemüveggel” és cselekvésre indíttatással, mert egyébként az olvasás, a könyvek önmagukban nem biztos, hogy kiszednek a bajból, lásd a sok megrekedt tanult embert, papfigurát, akikkel a fiú találkozik. A nők, akik a fiút magukhoz veszik, meglátják benne a nyitottságot, rácsodálkozást, másságot, amit kultiválni szeretnének, mégis előbb különféle küldetéseket szánnak neki, így végül programjuk teljességében ismeretlen marad számunkra. Mint ahogy ismeretlen marad a fiú neve is, akinek archetípus volta így nyomatékosabbá válik, és a hozzá asszociálható irodalmi minták mellett az utazás toposza, a fejlődésregényre jellemző ív, az izlandi természet és társadalom megmutatásából adódó tablószerűség temérdek alkotással rokonítják ezt a romantikával színezett modern sagát, amely a holtak perspektívája révén kortárs világunktól elég érdekfeszítően eltartott.

 

A fiú érzékeny lelkülete ellenére kiállja a „próbákat” a természet vad erejével szemben, mely az élet szinte minden aspektusát determinálja, erről végképp meggyőződhetünk a postással, Jensszel való útja során. Amikor tanyáról tanyára, sziklák és szakadékok között, hatalmas hóviharban járnak, már nem is nagyon akadunk fenn azon, hogy minden lépésnél valamilyen hatalmas életigazságba torkollik a mondat, hogy egy kis tettről is az élet-halál küzdelme jut az elbeszélés eszébe: „felemelkedni nagy erőfeszítésébe kerül, szédülni kezd, vissza kéne feküdnie, hiba volt az embernek felegyenesedni, akkor kezdődött ez az egész kötélhúzás a menny és a pokol között.” (III. 18–19.) Vagyis nem az „eszébe”, mert a szív a főszereplő és mozgatórugó a fenséges természeti környezetben, de a fenséges kategóriája mint az olvasás egyik fő esztétikai tapasztalata mégsem terjeszthető ki maradéktalanul a regényre, mert a mű nem igazán tud szubverzív lenni. Amint a szerző interjúkban nyilatkozta, érzésből írta a trilógiát, így hát érzésből is ajánlatos olvasni, belső és külső utazásként, amelyben gyász és élni akarás intenzitását a halál állandó, tapintható jelenléte adja.

 

Így hát szép és szívfacsaró trilógiává áll össze a Menny és pokol, Az angyalok bánata és Az ember szíve. Az idézetes könyvekbe illő, inflálódásuk folytán felejthető mondatok, amelyek mégis tartamot biztosítanak a narrációnak (amely igyekszik megközelíteni az elbeszélt események tartamát), a tájleírások sűrűségével együtt nagy immerzív erővel bírnak a harmadik kötet elejéig, de a fordulatosság és a téma érdekessége motiválja a továbbolvasást. És szkepszisünk, cinizmusunk ellenére végig drukkolunk a fiúnak, hogy túléljen mindent, igazolva legyen az irodalomba, a szavak fontosságába, a tanulásba, az álmodozásba, az emlékezésbe, mindabba vetett hite, „ami élhetővé teszi az életet” (I. 21.), még akkor is, ha nem óvja meg őt semmitől.

 

 

Jón Kalman Stefánsson: Menny és pokol trilógia. Fordította és a jegyzeteket írta Egyed Veronika. Jelenkor Kiadó, Budapest, 2019.

 

 

 

 
Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca
Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja

Redacţia Helikon susţine şi promovează municipiul la titlul de Capitală culturală europeană
Szerkesztőségünk támogatja a Városi Tanácsot az Európai Kulturális Főváros cím elnyerésében