"virraszt a metaforákban valaki"
Kereső  »
XXXII. ÉVFOLYAM 2021. 4. (810.) SZÁM – FEBRUÁR 25.
 
Tartalomjegyzék Archívum
 
MÁRTON EVELIN
Földművelési napló
Zsidó Ferenc
Egy jó versnek van akkora ereje, mint egy bombagólnak Beszélgetés Dimény H. Árpád költővel
DIMÉNY ÁRPÁD
Dimény H. Árpád versei
Nagy Lóránt
Tokány simoni szesszel
Bordy Margit
Bordy Margit versei
Vicente Ferreira Da Silva
A rácsodálkozás dialógusa (Folytatás előző lapszámunkból)
Codău Annamária
A szavak és a túlélés
Kovátsch Tamara
Kovátsch Tamara versei
Ștefan Manasia
Ștefan Manasia versei
Bájer Máté
Bájer Máté versei
Gömöri György
Szymborska versei és macskái
Ada Milea
Ada Milea versei
Pintea László
Éjszakai halászat
FERENCZI SZILÁRD
Színkezelt diplomaták és monokróm fegyencek
Karácsonyi Zsolt
Élő adás, előadás. Megoldás, persze, nincs
Tankó Andrea
Bárki – más is
Papp Attila Zsolt
Velencében nem szabad repülni
Mărcuțiu-Rácz Dóra
Háborúra nincs mentség, se magyarázat
Jakabffy Tamás
„Könyvek, Judit – könyvek, könyvek”
Túros Eszter
Festői jelek
 
Tankó Andrea
Bárki – más is
XXXII. ÉVFOLYAM 2021. 4. (810.) SZÁM – FEBRUÁR 25.

„Túl kicsi vagyok még a múlthoz,

a jövőre emlékeztess, kérlek.”

            (Seres Lili Hanna: Porcelánnal)

 

Versantológia fiataloknak, kortársaknak kortársakról és kortalanokról. Kortalanokról, akik a tantermek falain hirdetik és fémjelzik az irodalmat. Egy koncepció, amely egy idősíkba hozza azt, amit az irodalomról látunk–hallunk, s ami ellen harcolunk: berámázott kép-e az irodalom vagy túlmutat a rámákon és időkön?

 

A kötetet a korosztály-koncepció szervezi: a harminc év alatti szerzőség régen és ma, ahogyan a ciklusokba rendeződés is, amelyeket mindenkori irodalmi témák határoznak meg. Péczely Dóra, a kötet szerkesztője és megálmodója szerint, a Lehetnék bárki „ifjúkori identitáskötet”, amely feszegeti a mibenlét és hogylét kérdéseit, a transzgenerációs meghatározottságot, ugyanakkor egyszerre néz múltba, jelenbe és jövőbe. Ciklusonként történik a tematikus váltás, a ciklusok nyitánya pedig egy, a cikluson belüli szöveg kiemelt pár sora illusztrált háttéren.

 

A kortárs-kortalan egyazon versantológiába szerkesztése mintegy az új irodalomértelmezésekre is hajaz, amelyek a tematikus összehangoltságot teszik meg annak lehetőségeként, hogy együttolvashatóvá váljon a kortalan (ld. klasszikus) és kortárs. S bár a ciklushatárok mintegy tematikus határok is, a versek egymásba csúsznak, összeérnek, sokuk domináns jegye pedig a kitettség (pl. „Ebben a két sorban a ki nem/mondott kapcsolatok lakoznak.” – Pencs Attila: Jegyzetek augusztus végéről), az egyedül maradás és a sebzettség (pl. „Valahogy tényleg eldőlt bennem egy korlát. Földön fekszem./Igazából nem alszom, csak este van. (…) és olykor egy pohár vízzel lelocsolom/az itt maradt törölköződet.” – Kovács Kristóf: Maradék).

 

A fiatal felnőtteket célzó kötetkompozíció már a címválasztásban is az identitásképződésre, a lehetséges énekre és az önmegképződés feltételességére kínál lehetőséget. Lehetnék bárki, ha, lehetnék bárki, akkor, lehetnék bárki, de – kötőszavak, ellentétesek következtetőek, feltételesek, amelyek felötlenek a befejezését váró cím kapcsán. Mi lehetnék ezek nélkül? Egyes olvasói elképzelések szerint a cím mintegy korai válasz a kötetzáró kijelentésként központozott kérdésre: „Hogy lesz-e valami.” (Vajna Ádám: A zoknigyár királynője). A szövegek élettelisége és megfoghatósága magából táplálkozik: a cím ugyanis egy, a kötetben is megjelenő Veszprémi Attila-vers azonos verssora, amely reflektál a korábbi helyzetképekre, amelyekben ismeretlen emberek élnek, mozognak. Én pedig lehetnék bárki – más is.

 

Értelmezésemben a ciklusok egy élet-idővonalat alkotnak, ugyanis nem csupán tematikusan kapcsolódnak egymáshoz, hanem a jelentős életszakaszokat is megjelenítik, így kezdődik a történet a költőkkel és olvasókkal karöltve a gyerekkorban, ahol megnyílik a későbbiekben örök megválaszolásra váró ki vagyok – ki legyek – ki lehetek? kérdéshalmaz. A második a fiatalkor és identitásmeghatározás köré szerveződik, ezt követik a szerelmes versek, létkérdések, a lét materialitása, táj- és városversek ciklusa, végül pedig az évszakok kínálják a zárótémát. A tematikus besorolhatóság mellett hidat képez és leheletszerűen jelen van a versekben és közöttük a fájdalom, az elhagyás és elhagyatottság, a kilépés és ennek lehetetlensége, összességében pedig az ember maga a kapcsolataiban, viszonyulásaiban, kereteiben és azokon kívül.

 

Ez a kezdet a gyerekség-történetekben, a szülő-gyerek kapcsolatok botladozásaiban, a kései vádaskodásokban és a felnövekedéssel együtt járó kiábrándulásban fogalmazódik meg. Összekapcsolódik a kortalan a kortárssal az anya magasztalása és az anya-gyerek távolság révén („Én kergettem a vénségbe:/Nem jár tőle olyan távol/Senki, mint torz-életével/Az ő szomoru fia.” – Ady Endre: Az anyám és én), az életképekben és az első felismerésekben a nőiség képlékenységéről („Egy idegen környéken/azok a férfiak vasalózsineggel verték a nőket éjjelente./Mikor anyámnak elmeséltem,/csak elfordította a fejét,/és fát hajított a tűzre.” – Eszenyi Fanni: Cserépkályha), a rák és a töredezett tudás gyermeki integrálásában, a betegség és elmúlás gyermeki megközelítésében („Mici néninek tüdőrákja van. Amikor köhög, elbújok az asztal alá, nehogy elkapjam. (…) Zsebkendőbe tüsszentünk. Mici néni is. Pirosvizes a kockás rongy. Málnaszörpkút van a tüdejében.” – Imre Ábris: A kút), valamint a muszáj-felnövésekben („aztán egy parkolóbeli ugróiskolánál/elfogyott a kréta,/és némi bukdácsolás után/egyébként is kamaszodni kezdtünk.” – Veszprémi Szilveszter: Leomlott reggelre). Együtt él Ady, Babits, Petőfi (gyermek)hangja és szigorú strófaszerkezetei a kortárs hangokkal, szabad- és prózaversekkel, a kérdések lévén azonosak, csupán a hozzájuk kiválasztott nyelv variál: hogyan és mennyit élünk (tovább) egymásban, mit jelent az apakép és mit hoz a felismerés, egyedül vagyunk-e „hiánybetegségeinkben” („Miért mindig a halottaidról, miért/nem a fiadról mesélsz nekem?/Miért a hiányok határoznak meg?/Vagy mindenkit, csak te még őszinte is vagy?” – Seres Lili Hanna: Porcelánnal)? A bárkivé válás lehetősége és korlátai erőteljes hangot kapnak egy apa-régió-mentalitás-reflexióban, aminek Purosz Leonidasz Drága Kishúgom és Anya című verse ad nyelvet és formát: „mellettetek állok./Higgyétek el, nekem is fájt látni,/hogy viselkedett a szülinapján apa./Az ajándék jógabérletet félredobva/felsóhajtott: ne már. Bassza meg,/tényleg erre kell költeni a pénzt?(…) És az is probléma, hogy a családunkban/mindig a férfiak az okosabbak,/ami aggaszt, mert ráerősít/idejétmúlt sztereotípiákra./Ezért egy kicsit haragszom is rátok. (…) Ahol én élek, nem ilyenek a nők. (…) Félreértés ne essék:/nagyon finomakat főztök. (…) De ígérem, a házasságom más lesz:/nem válok olyanná, mint apa (…)”. (40.)

 

„Vedd le a kinőtt ruhákat,/nehézkessé teszik a mozgást,/és amúgy sem óvnak a hidegtől” (Ferencz Mónika) – kivetkőzés, visszatekintés, utazástoposz kívül és belül, sok félelem és görcsös kapcsolódni akarás, ki- és belépés. Ezek fémjelzik az idővonal következő életszakaszát: a fiatalkort, amely még igen, már nem, amely vajon, hová és meddig kulcsszavakra fűzhető fel. A lét más kérdésekben fogalmazódik meg: kiismerhetetlenségbe, külső-belső párhuzamba és felszínes motyogásokba („ha véletlenül valaki mégis rád ismer,/kíváncsiságot színlelsz, rokonokat/hazudsz magadnak, bólogatsz nagyokat/perszejól, kösziviszont, megvagyunk./csak ne kelljen szóvá tenni semmit.” – André Ferenc: Szilvafák). Halálértelmezésekben és a mi marad utánam kérdés súlyában: „… hogy ha két/megálló között, az átmenet fémporos alagútjában/épp ez a szerelvény gyullad ki, vagy épp mellettem/robbantja fel magát valaki, mi marad utánam.” (Bende Tamás: Mi marad) vagy „Csak azt tudom, hogy engem is koporsóba helyeznek/majd, megborotválnak előtte, (…) hogy olvassa, értelmezze a létet, amelyen túl úgysem látok,/csak a nehezülő földrétegek alatt keresem a bizonyosságot.” (Kovács Edwárd: A bizonyosság). Kamaszkori határfeszegetések, amelyekben megkérdőjeleződik a játék és végül csak a próbálkozás marad: „Játszani próbál négy-öt húszéves/kamasz, de nem emlékszik, hogy kell./Mikor is kezdtünk, motyogja D.,/ötkor, koccint vele Á., és közben/újra bújócskázni akarnak.” (Purosz Leonidasz: Játék). Rékai Anett Örökgyerek című prózaverse, amely mintegy gyerekkori életkép kimerevítése, valamint Térey János Fészekalja című műve pillanatokra kiemelkedik a felnövekedés olykor-olykor letargikus ívéből, majd oda-vissza lavíroz a jelen és a gyerekkor között, kiszakítva az ént a jelenből és áthelyezve egy korábbi jelenbe, a gyermekségbe: „Él bennem egy hatéves, aki azóta is rágja a körmöm./Az orrát piszkálja, ha senki sem látja, és akácfák/virágjából eszi ki az édes bibét.” (Rékai, 70.) és „Most, amikor megint csupa nyílt seb/Vagyok, mint egy elemista, visszafekszem/A tizennyolc év előtti ágyacskámba./Volt egy módszerem, hogyan kell/Pillangót álmodni. (…) Körülötte gyerekszoba:/Személyes labirintus, amelyben Isten/Vezérelné a lépteimet, ha volna/Módom közlekedni benne.” (Térey, 74.)

 

„Lennék a szem felszaladnék/a harisnyádon a csípőcsontodig” – Grancsa Gergely sorai vezetik be a szerelempoétika ciklusát, amelyben helyet kap a szerelem óhaja, a beteljesedés, erotika, sok keserűség, féltékenység és félelem, elválás-történetek. Babits szerelmes költeménye nyitja a ciklust: „Szívem most illatzacskó,/lelkem illatház:/ez a sok illat engem/hogy megbabonáz.” A szakítás és a keserűség testet ölt és az érzelmek síkjával keveredik Hevesi Judit „recept-lírájában”, amelynek megfoghatósága a szakítás testi érzékelésének tárgyilagos közlésében formálódik: „10 dkg csirkemell/1 szál sárgarépa/(…)/1 evőkanál olaj/Nagyjából ezt hánytam ki azután,/hogy hazaértem a Római-partról,/ahol tom yum levest vettél nekem,/hogy könnyebben emésszem meg:/van egy Gabriellád.” (91.) Kali Ágnes műve szerkesztettségében is jelzi a belső beszédet, a tagadásokba és kijelentésekbe gyúrja bele a mindennapokat, a betegséget, a lélek démonikus hangját, a depressziót: „csendesek vagyunk egy ideje (…)/minden démon be fog törni egyszer/semmi sem sír úgy mint a magára hagyott gyerek/és lehet hogy itt mindenki ugyanolyan kurva/de azt érzem csak én vagyok beteg” (97.). A kortalanok közül kiemelkedik Radnóti rövid erotika-lírája, amely a Kis kacsa fürdik gyermekdalt hozza intertextusba: „tudom, utána száradni kifekszik/a napra és engem kiván ő csörgő/fogakkal két énekes combja közé!” (111.) A ciklust pedig Vajna Ádám „szeretni fogsz-e még, Marám?” (115.) kérdése és a szerelem felvázolt lehetőségei zárják.

 

A szerelem hullámzásai megágyaznak a magánynak, az egyedüllétnek és a kikerülhetetlen egzisztenciális kérdéseknek. A ciklus hangulatiságát erőteljesen meghatározza tehát a magány, a belső dialógusok, a szférák és létterek összefonódása, az elhagyatottság és elhagyás motívumai: Mintha nem ismerném, Magányosság, Maradék, A szörny, Magamhoz (reprezentatív verscímek). Ambrus András Magányaink című szövege nyitja meg a ciklust, közben pedig elveszi az elfedés, a mismásolás és az önmagunk előtti szépelgés minden lehetőségét: adja a mindenkori embert, aki végül egyedül marad könyörtelenül, gazos kertben, miközben hallszik a megfelelő vagy, jó vagy – építő (?) szlogenje: „Ha van is rajtunk kívül más: nincs. Meguntuk./Mi vagyunk, aki van (minden egyéb humbug),/de elhagyjuk magunkat is, úgysem látnak./Elgazosult kertben ülünk meztelenül,/mindannyian együtt és csontig egyedül,/mind megfelelőek és mind kipipáltak.” (119.)

 

Nemes Nagy Ágnes A szörny című versében a szörny kedves leírásának groteszkje elevenedik meg. Ökopoétikai koncepciót idézően az elme mint tó képzete elevenedik meg a befogadó előtt, ugyanakkor a behatárolhatatlan, kedves, de nyughatatlan szörny képében távolítódik el mindaz, ami elsődleges jelentésében benne rejlik: az én bugyros, alá- és föléemelkedő, kiszámíthatatlan és hullámzó, rétegzettségében közelíthető meg („Szelíd kis szörny, dícséretes,/a partra néha, félve jár,/(…) De mostanában szomjasabb./Jön s a száján sűrü lé (…).”(132.)

 

Pilinszky Magamhoz című verse te-beszédet választ az én rétegzettségének, az ének közötti belső dialógusnak a kifejezésére, a halmozott egyedüllét kifejezésére: „Bátran viseld magányodat,/én számon tartlak téged, (…)/az este nem lel senki rád,/az este sírva, késve/hiába járják pitvarod:/csak én látlak. Vagy én se.” Ebbe az útkereső és létértelmező ciklusba van beválogatva Veszprémi Szilveszter költeménye is, amely talán az egyik leghitelesebben ábrázolja a lehetséges éneket, a lehetnék bárki és a ki vagyok, ki lehetek közti átfedéseket: „Lehetnék bárki. (…) A tömeg egy lüktető szinuszcsomó/impulzusára lüktet, én pedig, én pedig,/én pedig csak egy vértest vagyok,/aki öntudatlanul szállítja/az izomrostok közti hajszálerekben az oxigént./Ha valaki keresne,/hagyjon üzenetet.” (141.).

 

„egy tájba állva muszáj/kapcsolódni, és minden táj/magához igazít” – állítja Kis Lóránt, felidézve a helykereséseket, a gyökértelenség és otthonosság-érzések tömegét, a táj- és városlírák párhuzamait az én belső stációival. A kinn és a bent, a külső-belső természet egymásra hatásának erőteljes reprezentációja olvasható például Erdős Kristóf Olvadás című költeményében, amelyben képlékeny az ember, olvad és csöpög, „mint az olvadás”, és amelyben „Sokszor már állóvizeket/sem találunk, állunk és nézzük egymást,/mint kimerevített szárnyú fecskék,/amik repülni akarnak, de megriadnak; a felnőttkor küszöbén ők sem indulnak sehova.” (151.) Kis Lóránt A kastély című költeményében az idő és a táj kerül kapcsolatba, a múlt-jelen-jövő füzérje, a természet átalakító erejében újraértelmeződik a lét: „Az erdőbe akartam eljutni. Azt mondták, elmenni oda nem lehet, csak megengedni, hogy közeledjen, (…) Mint egy forradalom után, mikor a kastélyt/kirabolták, és már csak istállónak jó – üres fogalom, melyben csak a sejtés túrja a márványt füvek után kutatva, hogy egy tájba állva muszáj kapcsolódni és minden táj/magához igazít. (…)” (157.) Nemes Nagy Ágnes A női táj című művében egybefonódik a test- és ökopoétika, a nő mint táj-reprezentáció egy nőköltő hangján: egyszerre bizarr és emberközeli képet fest („Oly engedékeny, lágy e tájék,/simítható és bontható./Térde között kíváncsi sikló/villódzik át: a nagy folyó.”164.).

 

A város és az utca hangja egybefonódik az otthontalanság, a helykeresés gyakorlatával. A Különböző minőségű csendek, a Melyikünk reggele, a Mimikri feltételezi a Másik jelenlétét, aki benne van a városban, az utcában, aki olykor az Én, olykor pedig kívül esik az Énen: „Hogy épületeimben és utcáimban lehessek teljes,/ne csak a megidézés templomaiban.” (Bocsik Balázs: Melyikünk reggele, 180.) vagy „Az életvonalad elemzed: egyenes, ha erősen figyeled./Pedig darabokra szakadt ez is/a milleniummal…” (Borda Réka: Mimikri, 181.).

 

Endrey-Nagy Ágoston Tollcsomója körítések nélkül, a maga nyersességében nevezi nevén az otthontalanságot, a valahol-, mégis sehol-létet, amelyet az elvérző csirkék szemléletes képeivel hoz párhuzamba és a falu-város ellentétre épít: „A Vértesben láttál először elvérző csirkét,/Anyád megtanított, hogy kell elvágni a torkukat. (…) A Gellérthegy megtanított emlékezni. Amikor egyszerre már és még nem voltál otthon sehol (…) És most, amikor már megszoktad a köztességet, (…Az otthontalanság megtanítja, hogyan érezd/őszintének és elhagyottnak magad,/mert úgyis csak egy tollcsomó vagy/a város zsírosodó hajába akadva. – 184.)”.

 

Kállay Eszter és Lukács Flóra mintegy egymás hangjainak meghosszabbításai: átutazás, úton levés, a helykeresés szomatikus tünetei, a test mint a helyérzékelés jelölője: „visszajöttem, és emlékeznem sem kell, maguktól/beindulnak a test önfegyelmező mechanizmusai” (Kállay, 190.) és „Az összes irányba el kell tévedni./Addig minden csak bőrig ér.” (Lukács, 191.) Összeolvasva a város-érzéseket, a kötetben is, akárcsak az emberben, egymás mellett kapnak helyet az örömmel és önmegtalálással telített képek és versek (ld. Tandori Dezső, Alsóváros) és a megvetés, a város mint bezáródó és megfojtó burok, amelyből menekülni kellene, csak: „Csak a köztereken álló Jehova Tanúi miatt,/a kamu leárazások/, a friss hamburger és a/100 százalékos narancslé/iránt érzett szánalomból/nem hugyoztam még körbe és gyújtottam fel ezt a várost.” (ld. Vass Csaba, Ezek miatt, 202.), vagy, amely utópisztikusan gyűrűzik az én köré és az énben (ld. Vida Kamilla, Booze is cheap as fuck here).

 

Bár a szerkesztő nem ad külön cikluscímet, kiemelhető egynéhány szöveg a javarészt melankolikus, lemondásokkal és találás nélküli keresésekkel teli szövegvilágból. Ezek ugyanis a reményt, az élet lehetőségét, az Isten-ember közelséget és távolságot boncolgatják (ld. pl. Dsida Jenő Hajnali sétája, Élő Csenge Enikő Nálunk senkije). Mindemellett kortalanul is kortárs közegbe emelik a kortalant, azaz szentetlenítve emberiességében ábrázolják Krisztust: „Huszonkét éves vagyok. Így/nézhetett ki ősszel Krisztus is/ennyi idősen; még nem volt/szakálla, szőke volt és lányok/álmodtak vele éjjelenként.” (Radnóti Miklós, Arckép, 227.).

 

Az utolsó örökzöld irodalmi toposzként az évszakok többletjelentése ad tematikus keretet a ciklusnak Maier Péter „a tömbházak erdejében/lehúzza a tavasz a cipzárokat” sorával. A ciklus költeményeiben az évszakok, napszakok megjelennek természeti képi párhuzamokként, címadásgyakorlatként és klasszikus tájleíró költemények felvezetőjeként is. Ilyen utóbbi például Juhász Ferenc A hajnal fagyos rózsái nyílnak című műve. Maier Péter A telepen rügyezni című művében az évszak mint jelkép jelenik meg egy életképben, amely mindenkori és bármikori, lemondással és keserűséggel teli: „A tömbházak erdejében/lehúzza a tavasz a cipzárokat,/és ez feledteti a hányásszagot a liftben. (…) Egyértelmű, hogy hazugság/kedvenc évszakot választani, igazából/csak a változást szeretjük./És abban megmaradni a régivel.” (260.)

 

Tóth Árpád Szeptemberi szonettje orientalizmust idéz meg, megalkotva a keleti kultúrkör képi és hangulati világát, ahol a nagybetűs Ősz szultán-szimbólum lesz.

 

Vajna Ádám A zoknigyár varrónője a ciklus- és kötetzáró prózavers, amelyben mintha keverednének a korábbi ciklusok tematikái: megjelenik a gyerekkor, az anya képe és a betegség-koncepció, a felnövés folyamata pedig az iparban, a textilgyárban ölt testet, amely ugyanakkor a játékossággal és a létkérdésekkel is összefügg, mindennek pedig kontextusát a szövegezésben is elkülönülő évszakok adják: ld. (ősz) és „mire anyám (drága jó lélek)/befeküdt a gyárvárosi klinikára” és dallamjelölő szimbólummal jelezve a „De nem tudok, még nem mondok,/Akkor mondok, ha majd gondnok…”

 

A cikluskeveredés és a kortalan-kortárs együttolvasása az antológia egészét ismerve is zavarba ejtő, ugyanakkor lehetőségekkel teli. S bár a szerkesztő egy interjúban hangsúlyozza a kamaszokat mint célcsoportot, úgy gondolom, a tét nem csupán az irodalom közelhozása és megszerettetése egy célcsoporttal, hanem az irodalom felfrissítése és élettel való megtöltése is. Olvasóként lehetőségem adódik ellenkezni, elzárkózni a kortárs-kortalan együttesétől, ugyanakkor Babits–Ady–Petőfi–Pilinszky együtt- és összeolvasható Erdős Kristóf, Vajna Ádám, Borda Réka és sok más kortárs költő művével, hangsúlyozva, hogy az irodalom itt van a jelenben, az aktualitásban, az irodalomtörténeti korszakok pedig nem csupán szegmentálóak és elválasztóak lehetnek. Így kaphatunk talán még egy szálat, amelyen elindulhatunk a kortársak és kortalanok értésében, befogadásában.

 

Lehetnék bárki, ha, lehetnék bárki, de, lehetnék bárki, akkor. A kötet végigjárja a világirodalom mindenkori toposzait, az ember mindenkori toposzait. A kérdés, hogy ki vagy(ok) százhatvan mű után és lépésenkénti felnövekedésben is nyitott: „Ki tudja?… Mostan is gyakorta/úgy rémlik, mint költemény/az én sírásos, nyári éjem,/az én könnyes álom-regém. Olyan, mint egy ezüstös álom,/mely ifjan hull a sírba le,/s ma sem tudom, hogy az az ifjú/én voltam-e?” (Krúdy Gyula: A hídon, 61.)

 

 

Péczely Dóra (szerk.): Lehetnék bárki. Kortárs és kortalan versek. Tilos az Á, Budapest, 2020.

 

 

 

 
Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca
Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja

Redacţia Helikon susţine şi promovează municipiul la titlul de Capitală culturală europeană
Szerkesztőségünk támogatja a Városi Tanácsot az Európai Kulturális Főváros cím elnyerésében