"tisztán, kitakart arccal"
Kereső  »
XXXII. ÉVFOLYAM 2021. 5. (811.) SZÁM – MÁRCIUS 10.
 
Tartalomjegyzék Archívum
 
Király László
Költő a Selyemréten
Karácsonyi Zsolt
Itthoni Hamlet, fehér ingben
CS. NAGY IBOLYA
Villámposta-töredékek Farkas Árpád halálakor
Fekete Vince
Milyen a színe az áfonyának?
PÉCSI GYÖRGYI
Egyfedelű költő és ember
Farkas Árpád
Hét törpe. Farkas Árpáddal Farkas Árpádról
HORVÁTH BENJI
Figyelők lehetetlen éneke
Korsós Gergő
Korsós Gergő versei
Pétery Dorottya
Pétery Dorottya rövidprózái
Robert G. Elekes
Robert G. Elekes versei
Vida Gábor
Gorkij
Oláh András
idegenvezetés
Boros Zoltán
Levélféle F. Á. költőnek
Enes Halilović
Enes Halilović versei
Medgyesi Emese
Túloldalt semmi
Mărcuțiu-Rácz Dóra
Álmodnak-e az androidok elektronikus embriókkal?
Bartha Réka
Megbolondulni ahhoz, hogy a világ előbbre menjen…
Fried István
„az örök száguldásban érkezésig”
Fleisz Katalin
„Ereim alkonyi égre meredő ágak”
Egy hiánypótló életrajz
Jakabffy Tamás
Hangfelvétel-múzeum – 10.
Iakob Attila
Árkossy időutazása
 
Fleisz Katalin
Egy hiánypótló életrajz
XXXII. ÉVFOLYAM 2021. 5. (811.) SZÁM – MÁRCIUS 10.

Faludy György életéről és munkásságáról egyrészt hálás feladat életrajzot írni. Amennyire fordulatos és gazdag ez az életút, azok is élvezettel olvassák, akik amúgy nem sokat hallottak Faludyról. Akik viszont kimondottan Faludy életútjára kíváncsiak, azok minden fontos információt megtalálhatnak benne.

 

Másrészt egy Faludy-életrajz megírása amennyire hálás feladat, legalább annyira embert próbáló. Faludy élete ugyanis egyrészt a lényében mindenképpen jelen levő excentrikusság, másrészt az olvasói népszerűség miatt mítoszokban él, az örök utazó, Villon-alakmás, a polgári erkölcsök elleni lázadó, öntörvényű művész romantikus nimbusza lengi be mind a mai napig. A kötetben végigkövetett életrajzi vonal mindenképpen árnyalja ezt a képet.

 

Ahogy a kötet előszavában a szerző is megjegyzi: habár Faludy verseit napjainkig is tömegek olvassák, de az irodalmárok által mégsem kedvelt túlságosan, átfogó monográfiát, de még elemző tanulmányt, kritikát is meglehetősen kevesen írtak róla. A kötet tehát ezt, a Faludy-recepcióban meglévő hiányt szándékozik betölteni. Nem életrajzot, társadalmi körülményeket és műveket értelmező nagymonográfia a célja, csakis egy hiteles életrajz. Bevallottan Faludy György valós arcának megrajzolása. Amiből viszont – ahogy a kötet előszava megjegyzi – kiderülhet: „az életút korántsem volt olyan csillogó vagy érdekes, mint a kötetlapokon megformált hősé.” Másrészről viszont a valószínűtlennek vélt történetekről derült ki, hogy valóban megtörténtek.

 

A kötet gazdag forrásanyagot mozgósít. Családi dokumentumok, házassági anyakönyvek, Faludy leszármazottainak szóbeli tájékoztatása, korabeli újságcikkek, a költő-író kiterjedt levelezése, Faludyról szóló visszaemlékezések, folyóiratok hasábjain megjelent esszék, recenziók és persze mindenekelőtt Faludy műveinek szép száma eredeti lelőhelyükkel, teszik a monográfiát hitelessé, jól dokumentálttá. Hallatlanul gazdag háttéranyag bontakozik ki a kötet lábjegyzeteiben, ami terített asztal a Faludy iránt érdeklődőknek, hiszen egy-egy forrás után immár maga az olvasó is visszakereshet. A tizenkét fejezetből álló életrajz a gyökerektől, Faludy leszármazottaitól, családjától és társadalmi beágyazottságától haláláig kíséri végig a költő életét. Átfogó képet kapunk többek között a költő recski börtönéveiről, az első és második emigrációban folytatott átfogó tevékenységéről, fogadtatásáról Magyarországra való hazatelepülése után. Végül Faludy köteteinek teljes listája, valamint életének főbb dátumai zárják a kötetet.

 

 

Csiszár Gábor: Faludy György. Komp-Press Kiadó, Kolozsvár, 2020.

 

 

 

 
Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca
Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja

Redacţia Helikon susţine şi promovează municipiul la titlul de Capitală culturală europeană
Szerkesztőségünk támogatja a Városi Tanácsot az Európai Kulturális Főváros cím elnyerésében