"Mi vagyunk a jók, ti vagytok a rosszak"
Kereső  »
XVIII. ÉVFOLYAM 2007. 11. (481.) SZÁM - JÚNIUS 10.
 
Tartalomjegyzék Archívum
 
Lászlóffy Aladár
Onnan nézek szerteszét - Fehér hattyúk kara a fekete hattyúk taván
Benő Attila
(Ha látsz)
(Ütközők)
(Odafenn)
(végül)
Ars poetica töredékek
Szakolczay Lajos
Lászlóffy Aladár, a hetvenéves költő
Kenéz Ferenc
Anyám kamrája
Csaptuk sapkával, vonalzóval
Király László
CSÚFHISTÓRIÁK
Szőcs István
JEGYZET - Magán Szabédi-napjaim
Pomogáts Béla
A Szabédi-háznál
Gyulai Levente
Az interjú mint az (ön)kanonizáció lehetősége
Marius Ianuş
Az ég egyik és másik oldalán
331
Alapdal
Egy nap földi életemből
A jó, a rossz, a csúf
Magányos emberek háborúja
Marosán Tamás
Legyőztem az egészséget
Goron Sándor
Költők a kondérban
Weiner Sennyei Tibor
Zsennyei töredékek
Gyalogút az éjszakába
Gombos Szilárd
Gastronomia
Demény Péter
Válaszdal
Sütő-Egeressy Zsuzsa
Gondolatok az alkönyvtárban
Lászlóffy Csaba
Hiányzol-e magadnak? (folytatás előző számunkból)
Jancsó Miklós
A jövő színháza
Terényi Ede
Kodály 125. Mi az, ami Kodály a zenében?
Hírek
 
Király László
CSÚFHISTÓRIÁK
XVIII. ÉVFOLYAM 2007. 11. (481.) SZÁM - JÚNIUS 10.

CÉDULA

1966 április 30-án éjjel a követ
kezö elvtársak tartozkodtak a Ca
rpati utca 3 szám alatti padláss
zobában Farkas Árpád elvtárs egy
etemi halgato (magyarszak) Királ
y Lászlo elvtárs egyetemi halgat
o (oroszmagyar szak) Vári Atilla
elvt. egy. halgato (magyarszak) de
lehet hogy Vári nem volt ott épp
en akkor de ott lehetett volna C
zegő Zoltán elvtárs koncsentrás
katona aki Zilajról jött két nap
os kimenövel rendelkezve civilbe
n és Molnos Lajos elvtárs
Amikor Molnos elvtárs és Czegö el
vtárs megérkezett a fentemlitett
padlásszobába aminek az ajtója s
ohasem szokot zárva lenni Farkas
Árpád elvtárs és Király Lászlo e
lvtárs már aludt mert a kocsmák
már rég bezártak mert holnap Má
jus 1-je volt De Czegö és Molnos
elvt. még vásárolt a Melodi bárb
a l(azaz egy) liter Curacao likö
rt amit magukkal vittek Király é
s Farkas elvtársakhoz s ott megi
tták szivarazva és hangoskodva
ahogy máskor is szoktak ebben a
helyiségben és Mol. elvt. az ő r
észét fél óra mulva ki is hányta
A jelen lévők különböző témákról
beszélgettek hadonászva verseket
orditoztak amiket ők irtak hajna
lig ami az utcára is kihallatszo
tt elég messze
Hajnalban mind kiálltak a faerkél
yre amelyik könnyen letörhetett
volna és azt kiabálták hogy ebb
en az országban ők kiáltják elő
ször Éljen Május Elseje! mert
a felvonulók ilyenkor még mind
alusznak s a kiabálás után elke
zdték énekelni a internacionálé
t azt hogy Föl föl ti rabjai a
Földnek amit mikor meghallott a
házigazda aki hegedüs a magyar o
perában felment az emlitett el
vtársakhoz és nehezen lecsendes
itette őket mert mindegyiküket
elviszik rögtön ha ez kiderül M
ind a négy vagy öt elvtárs megé
rtette a figyelmeztetést és ela
ludt de még összebeszéltek hogy
felvonulni nem mennek pedig szé
p idő van

                       Servesc Patria
Cluj 03. 05. 1966


HINTA

van ki könyvtől könyvig
van ki fától fáig
lélektől lélekig
reggeltől halálig

embertől emberig
van ki széktől székig
a létra fokáig
végkimerülésig

egytől a kettőig
bíbor boldogságig
marhaetetőig
disznószarságig

van ki csak a késig
szeretők nyakáig
sárga dicsőségig
meleg latrináig

s azt hiszi derékig
legfennebb ha vállig
örök túlélésig

holott már rég állig
Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca
Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja

Redacţia Helikon susţine şi promovează municipiul la titlul de Capitală culturală europeană
Szerkesztőségünk támogatja a Városi Tanácsot az Európai Kulturális Főváros cím elnyerésében