"hányszor vetődöm még ide?"
Kereső  »
XXXII. ÉVFOLYAM 2021. 8. (814.) SZÁM – ÁPRILIS 25.
 
Tartalomjegyzék Archívum
 
HORVÁTH BENJI
hogyne.txt
Fehér Imola
„A vers lehetőség a tisztánlátásra” Beszélgetés Oláh András költővel
László Noémi
László Noémi versei
Száraz Miklós György
Egyszer fiúk, egyszer lányok
Guttmann Szabolcs
Mesék meséje épített környezetünkről (I.)
Luca Ștefan Ouatu
Luca Ștefan Ouatu versei
Szegő Márton
Feles
Magyar Boglárka
Reggeli
Körtesi Márton
Körtesi Márton versei
Werner Nikolett
Werner Nikolett versei
Codău Annamária
Hallgatás és paranoia
Kézdi Imola
Kézdi Imola versei
B. Mihály Csilla
B. Mihály Csilla versei
DOINA RUŞTI
A malom fantomja (Fantoma din moară) (részlet)
Papp Attila Zsolt
Nem minden gyógyítható
Francois Bréda
Színház és létezés (Fiinţă şi teatru) Részlet1
Biró Mónika-Anita
Vajon Nagyi Kolozsváron járt
Demeter Zsuzsa
Elkelne még egy télikabát
Jakabffy Tamás
Hangfelvétel-múzeum – 11.
MÁRTON EVELIN
Egy vizuális karanténregényről
 
Demeter Zsuzsa
Elkelne még egy télikabát
XXXII. ÉVFOLYAM 2021. 8. (814.) SZÁM – ÁPRILIS 25.

Oláh András legutóbbi verseskötetét, a Fagypont alattot olvasva szorosabbra kell húzni magunkon a télikabátot. Mert bár a kötetnyitó tegyük fel című vers felütése tavaszt ígér, nyarat („tegyük fel, tavasz lesz megint és nyár”), mindez költői játék csupán, játék a gondolattal, hogy a múlt, az elszalasztott pillanatok újra visszahozhatók. Hogy a tévedések kijavíthatók. Legalább egy vers erejéig. Még ha a vers kijelentő módú zárlata nem is túl biztató („tiszták leszünk és meztelenek/mint később a hideg boncasztalon”). Mert a kötet második versétől már betódul a szövegekbe a hideg, időnként a havazás, tél formájában (ami soha nem pozitív töltetű), és többnyire a lélek fagypont alatti állapotát rögzítik a versek. Ennek megfelelően Oláh András verssorai, nyelvezete is élettelen (ám mégis éles), téli színeket ölt – lecsupaszított, költői képek nélküli versek sorjáznak [„nem találom a hiányzó analógiát/csak a hiányt magát/nincs levegőnk – egymásba száradunk” (elvesztettelek)], s ha néhol fel-felbukkan egy-egy költői kép, hasonlat, csak még kongóbbá, még üresebbé teszik a fagypont alatti lélekállapotot: „A nyár elfolyt, mint a magzatvíz”, olvashatjuk a felejtés című versben, így, kisbetűvel, mintha ebben az „állítmányok nélküli délután”-ban, az „elspórolt határozóragok” (Emlékszem) közötti létben a költői képek mellett már a nagybetűnek, a központozásnak, a rímes technikának sem lenne semmi értelme. „inkubátorba préselődött már a remény” – zárul a vers, megfosztva ezzel az olvasót attól, hogy a már idézett, furcsa asszociációjú hasonlatból bármiféle felmelegedésre következtessen. Oláh András szövegeiben a hőmérő higanyszála sosem kúszik fagypont fölé: a múlt megidézésével együtt óhatatlanul beköszönt a tél („Nem értem mért kell mindig hátra nézni/és örökösen helyet csinálni a télnek”). A választ egy másik vers, [az állomás mellett] című kínálja: „s mint a halálraítélt/föláldozod a befejezetlen múltat/az egyetlen időt ahol még vagy” – az örök tél és az örök múltban bolyongás versei hát Oláh András szövegei. Ezt a szerteágazó, csapongó, az emlékezésnek alárendelődő bolyongást erősíti a kötet borítója is (mely Filep Gergő Kilátásaink című fotójának felhasználásával készült): az örök emlékezésre kárhoztatás vidékén járunk, ahol örökös múltban levés és lélekdidergés az osztályrészünk (s innen már csak egy lépés Hádesz világa), még ha Oláh András verseiben a múltidőbe tett jelennek elsősorban a rácsait látjuk: „a körénk szűkölt idő rácsai közt/egymás foglyaként voltunk szabadok”, írja a címadó versében.

 

„az igeidőkkel a szereposztás is megváltozott/megnyúlt a csönd kifehérült a lélek/megkoptak a jelentések és elkoptunk mi is” – olvassuk a szimultán című vers nyitányában, s miközben az emlékek között lapozgatunk, s a versbeszélővel együtt egyre didergősebben várjuk, hogy „az emlékek rám kattanó lakatját” kinyissa valaki, egyre inkább nyilvánvalóvá válik, ebben az ötciklusnyi, hangsúlyosan szerelmes verseket tartalmazó kötetben, a múlt puzzle-szerű összerakásában nem az elvesztett értékek felkutatása és újraélése a hangsúlyos, hanem a múlt elvesztése miatti félelem, az emléktöredékekhez vezető visszaút megtalálása. Mert másként nem férünk be „az utolsó mondatba” (vészkijárat). Hiszen óhatatlanul tegnappá zsugorodik a ma (kartávolság), a tegnappal való elszámolás egyéni és közösségi szinten egyaránt önazonosságunk záloga: „s amíg nem tudunk elszámolni/életünk retusált képeivel/újra és újra felszínre törnek/a defektes tegnapok/a múlt sem kizárólag a miénk/s ha nem tudjuk túlélni a gyilkosok/precíz szorgalmát maradunk/setétben megásott árkok hulladéka” (minden gyanú felett).

 

„Egyébként sosem köteteket írok. Csak verseket, amik a pillanatról szólnak” – mondja Oláh András a lapszámunkba készült interjúban. Ez adhat némi magyarázatot a Fagypont alatt című kötet egyenetlenségeire: a személyes és a közösségi múlttal való számvetés versei keverednek, a nagyon bensőséges, alanyi költészet hangjait a közéleti versek meg-megtörik. S bár érteni vélem, hogy a múlt megismerése mint olyan soha nem vonatkozhat csak a privátra, a személyesre, s a Falak című ciklusban fokozatosan tágul a kör az egyéntől a mikroközösségen át Trianonig, mégis, a személyes indíttatású versek pillanatképei, a megtalált és felidézett emlékek fölötti lélekdidergés, a múlt és az emlékezet elvesztésének rémképe, a hiány megragadása, a jelen és jövőtlenség felismerése, egyszóval a téli ködbe vont lélek állapotrajzai voltak azok, amelyeknek olvastán valóban úgy éreztem, elkelne még egy télikabát.

 

 

Oláh András: Fagypont alatt. Magyar Napló, Budapest, 2020.

 

 

 
Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca
Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja

Redacţia Helikon susţine şi promovează municipiul la titlul de Capitală culturală europeană
Szerkesztőségünk támogatja a Városi Tanácsot az Európai Kulturális Főváros cím elnyerésében