"díszletek között élünk"
Kereső  »
XXXII. ÉVFOLYAM 2021. 11. (817.) SZÁM – JÚNIUS 10.
 
Tartalomjegyzék Archívum
 
MÁRTON EVELIN
Létszámkorlát
Benő Eszter
„Hogy semmi se menjen veszendőbe” – Interjú Hellmut Seiler költővel, műfordítóval
Hellmut Seiler
Hellmut Seiler versei
Juhász Andrea
Megérkezés Erdélybe – Kuncz Aladár húszas években írott novelláiról
Mózes Huba
A Törökvágástól a Hoche Rinnéig
FELLINGER KÁROLY
Fellinger Károly versei
Nagy-Benus Viktor
mozdulatlan zászlók
Benkő Imola Orsolya
Szalmazsák
Réman Zsófi
Réman Zsófi versei
Láng Orsolya
Agota, Herta, Terézia
Markó Béla
Kenyér, fecske, könyv
Vida Gábor
Micsoda egy év ez is, mint a Titanic
Soós Amália
Neverblue
Bartha Réka
A járványügyileg kóser színház ügyei
RITTER GYÖRGY
Ciklusok
Lakatos-Fleisz Katalin
A szó alakváltozásai
Lakatos Artur
Egy huszadik századi „bolygó magyar”
Szétoszlik más életekbe
Jakabffy Tamás
Hangfelvétel-múzeum 12.
HORVÁTH BENJI
Smells Like Teen Spirit. látomások Székely Ian képeire
 
Lakatos Artur
Egy huszadik századi „bolygó magyar”
XXXII. ÉVFOLYAM 2021. 11. (817.) SZÁM – JÚNIUS 10.

E kötet szerzője intellektuális érdeklődésének fő irányvonalát a magyar társadalom és kultúra összefonódása a népi mozgalomban, az ehhez kapcsolódó útkeresések képezik. Ennek megfelelően vallja be az ez alkalommal ismertetett könyve első soraiban: Borbándi Gyula már diákkorában példaképe volt. És a biográfiából ítélve mind a mai napig az is maradt.

 

Két idézetet érdemes kiemelni: „Borbándi Gyuláról monográfiát írni szinte lehetetlen… Borbándi legalább három-négy életet élt. Külön-külön kellene feldolgozni az anyag gazdagsága, bősége és jelentősége okán a folyóirat-szerkesztő, a rádiós szerkesztő, a népi mozgalom monográfusa és a magyar emigráció krónikása életét” (17.). Továbbá: „Borbándi Gyula az emigráció egyedülálló és kétségkívül legtermékenyebb krónikása.” (226.) E két idézet kifejezi a szerző tiszteletét a Borbándi-életmű iránt, és egyúttal érzékelteti ennek sokszínűségét is.

 

Mivel minden könyvnek megvannak a maga terjedelembéli korlátai, ennek megfelelően sűrűsödik be az igencsak terjedelmes és aktív élet ismertetése is. Az életrajz Borbándi születésétől haláláig követi nyomon a történéseket, és e sajátos életpálya elemei – többek között az, hogyan jut el Jászi Oszkár méltató szavaitól Lezsák Sándor barátságáig és a Lakiteleken töltött alkotói időszakig, a kétezres évek állami kitüntetéseiről nem is beszélve – némiképp a huszadik századi „bolygó magyar” archetípusát is meghatározhatnák. A kötet elsősorban Borbándi, az emigráns életpályájára koncentrál, ennek tükrében kaphat az olvasó betekintést a nemzete sorsa iránt elkötelezett, a hidegháború évtizedei alatt alkotó magyar emigráció világára. Ami – mint például a Szabó Dezső szellemi öröksége kapcsán folytatott vitára reflektálva – távolról sem volt egységes. A Látóhatár és az Új Látóhatár folyóirat kapcsán domborítja ki a szerző Borbándi értékalkotó és integratív személyiségét, valamint viszonyát a kor emigráns személyiségeivel. Borbándinak a Szabó Zoltánhoz, Gombos Gyulához, Ignotus Pálhoz és sok más hasonló kaliberű egyéniséggel való viszonyulását kronologikusan mutatja be, Bibó István pedig külön alfejezetet is kap.

 

E Borbándi-életrajz mind összképét, mind a rendelkezésekre álló források kiaknázását tekintve teljesnek mondható. Ugyanakkor jóval inkább egy jövőbeli kutatásokat ösztönző, ezek lehetőségeit megnyitó munka, amelyek tematikájára a szerző maga is többször utal.

 

 

Petrik Béla: Borbándi Gyula. Egy sors a küldetés és a szolgálat jegyében. MMA Kiadó, Budapest, 2020.

 

 

 

 
Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca
Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja

Redacţia Helikon susţine şi promovează municipiul la titlul de Capitală culturală europeană
Szerkesztőségünk támogatja a Városi Tanácsot az Európai Kulturális Főváros cím elnyerésében