"öröktől fogva érkeznie kell"
Kereső  »
XXXII. ÉVFOLYAM 2021. 15. (821.) SZÁM – AUGUSZTUS 10.
 
Tartalomjegyzék Archívum
 
Demeter Zsuzsa
Szomjat adó eső
Boldog Zoltán
Minden valóságban ugyanoda jutunk – Beszélgetés Bene Zoltán íróval
Jánk Károly
Egyedül valóság
Hertza Mikola
Házi feladat otthonra
BENE ZOLTÁN
Titok – Részlet az Igazak című, készülő regényből
DOINA RUŞTI
A malom fantomja (részlet)
Vörös István
A filozófiaolvasás lehetőségei
Böjte Beatrix
Amit nem (is akar) lát(ni) a webkamera
Pál Hunor
Pál Hunor versei
Püsök Kata
A szárnyakról Nepálban
Kolta Dóra
Orientalizmus a századforduló magyar irodalmában
Gyenge Zsolt
Járványmozi: maszkban az Arany Pálmáért Cannes-i fesztiválnapló 2021
G. Mátyus Melinda
Járványévad Temesváron
MÁRTON EVELIN
VR-szemüveggel a középkorban
Papp Attila Zsolt
A párhuzamos világok a végtelenben találkoznak
Jakabffy Tamás
Egy kedves „kismesterre” emlékezve
Szücs György
Ami elvész, és ami megmarad
 
Szücs György
Ami elvész, és ami megmarad
XXXII. ÉVFOLYAM 2021. 15. (821.) SZÁM – AUGUSZTUS 10.

(részletek az Erdélyi Művészeti Központ Egyesület által In memoriam Kántor Lajos címmel kiadott katalógus előszavából)

 

„Ezek a másodrendű dolgok. Nagyon bájos kakas. Na? Egy jól sikerült kakas” – hangzott el egy Nagy Albertről szóló beszélgetésen az életműért nem nagyon lelkesedő, azt „témafestészetnek” tekintő Bretter György szájából 1975-ben.1 A filozófus korai halála miatt a disputa nem folytatódott, így Kántor Lajos már nem tudta meggyőzni vitapartnerét a művész kiemelkedő kvalitásáról. Saját életében viszont központi szerepet játszott a festmény, írásaiban fel-felbukkan, tényleges utazásai és szellemi kalandozásai közben gyakran visszatérő motívum, esztétikai támpont, amely lassanként egyéni mitológiájának részévé vált. „Festmények közül a mi Nagy Albertünk fehér kakasa nőtt hozzá hétköznapjaimhoz, hangzatosabban szólva: egész gondolkodás- és látásmódomhoz.”2

 

Egy magángyűjtemény esetében mindig felmerül az a kérdés, hogy egyfelől mennyiben láttatja a gyűjtő személyiségét, másfelől pedig, hogy az egymás mellé sodródott művek köréből vajon melyek bírnak művészettörténeti jelentőséggel vagy „csak” kultúrtörténeti, a tulajdonos ismertségéből fakadó forrásértékkel. Ahogy Csaplár Ferenc, a Kassák Múzeum egykori igazgatója fogalmazott: „Az íróink lakását ékesítő képzőművészeti gyűjtemények különlegessége abban rejlik, hogy darabjai legtöbbször emléktárgyak is: két ember közötti kapcsolat dokumentumaiként tartják számon őket. Hatásuk titka a hozzájuk fűződő történetek, asszociációk gazdagságában rejlik.”3 Már első pillantásra is látszik, hogy egy erdélyi képzőművészeti tárlat tervezése nem mellőzheti a Kántor-anyagban való búvárkodást. Az asszociációs mező feltérképezéséhez, a képekhez és szobrokhoz, valamint a kárpitokhoz és kerámiákhoz csatolható történetek feltárásában leginkább Kántor Lajos írásai segítenek, hiszen az alkotókhoz baráti, olykor rokoni szálak fűzték. Az egybegyűjtött cikkeket, visszaemlékezéseket olvasgatva beleképzelhetjük magunkat abba a fizikai és intellektuális környezetbe, ahol élt és munkálkodott.4 Ennek meghatározó összetevőjét a Korunk folyóirat és az 1973-tól beindított szerkesztőségi tárlatok sorozata jelentette.5

 

Gyakran mondogatjuk, hogy a megírt művek és a létrehozott képzőművészeti alkotások maradandóak. Nem meggyőző vigasz azonban, ha belegondolunk: éppen a lelki és szellemi kohéziót biztosító, az összefüggések láthatatlan hálóját megszövő ember hiányzik közülük. Még emlékszünk az Európa zsebkönyvek és a Modern könyvtár kiadványainak szúfolt polcai fölött a Kántor házaspár portréira, a szecessziós kályha közelében a Szabó Dezső- és Móricz Zsigmond-domborművekre, az ajtóra rajzszögezett Exodus lengyel színházi plakátra, fölötte pedig Paulovics László metafizikus csendéletére, amely jól érezte magát Incze Ferenc szürrealista képeinek társaságában. És persze a vendégeknek mindig pihenést kínáló kerevetre, a vörös, kalotaszegi írásos falvédőre, s a sokat emlegetett, álmokat őrző Fehér kakasra és a Télre.

 

 

 

Jegyzetek

 

1 Ki volt Nagy Albert? (Kántor Lajos bevezetőjével). Korunk, 1980. 3. sz. 191.

2 Kántor Lajos: Megkérdeztek… Jelenkor, 1987. 5. sz. 393. A Nagy Albert-kép került a Kiemelés tőlem. Emlékkönyv Kántor Lajos hetvenedik születésnapjára (Komp-Press Korunk, Kolozsvár, 2007) borítójára, illetve címadója Kántor Fehér kakas, vörösbor (Komp-Press, Kolozsvár, 2016) című könyvének is.

3 Csaplár Ferenc: Írók és műtárgyaik. In: 20. századi művészet kortárs Magyar írók gyűjteményéből. Kiállítási katalógus. Kassák Múzeum, Budapest, 2001. 1.

4 Kántor Lajos: Hazatérő képek Barcsaytól Vinczeffyig. Komp-Press–Korunk, Kolozsvár, 2009.; Sümegi György: „A mű csak út, semmi más.” Kántor Lajos és a képzőművészetek. Forrás, 2010. 5. sz. 102–103.

5 Találkozások. Korunk Galéria. Szerk.: Kántor Lajos. Kolozsvár, 1997.

 

 

 

 

 
Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca
Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja

Redacţia Helikon susţine şi promovează municipiul la titlul de Capitală culturală europeană
Szerkesztőségünk támogatja a Városi Tanácsot az Európai Kulturális Főváros cím elnyerésében