"Álarcot cserél az idő"
Kereső  »
XVIII. ÉVFOLYAM 2007. 13. (483.) SZÁM - JÚLIUS 10.
 
Tartalomjegyzék Archívum
 
Lászlóffy Aladár
A legfőbb tulajdonság
Egyed Emese
In somnium
Bertha Zoltán
In memoriam Bálint Tibor
Egyed Emese
A történet személyessége
Bálint Tibor
Egy elhidegült kályha története
Lászlóffy Csaba
Vendégségben Bárd Oszkáréknál
Szőcs István
Jegyzetek a NYELV ÉS LÉLEK témához
Cseh Katalin
Szülői ház
Rutin
Pethő Lorand
Börtönlevél (1)
Börtönlevél (2)
Fekete balzsam
Fasor tánc
Catullus egy kertben
(beoltott arc)
(meleg guano)
Duett
Létra
Látogatás
Fortuna
K. Kovács István
Bolond bölcsek, bölcs bolondok
Szántai János
A hiba
Filip Florian
A kisujjak
Petrik Emese
Az önértékelés játéktere
Szálinger Balázs
Téglás Gábor '78-06
Terényi Ede
Kodály 125. - Lendvai és Kodály
Hírek
 
Bálint Tibor
Egy elhidegült kályha története
XVIII. ÉVFOLYAM 2007. 13. (483.) SZÁM - JÚLIUS 10.

Mihelyt a Vesta-kályhát megvették, Pilbák rögtön föléje tolta a tenyerét, mintha a plattniból máris forróság szállna.
A taliga másik oldalán Stefi lépdelt kihevült tokával, s ő is ki-kinyújtotta a kezét; de nem melegedni akart, inkább a borulástól rettegett.
A gömbölyke asszony örült az új szerzeménynek: nem kell majd annyit hajladoznia a pucolásnál, fényezésnél, és az étel is bizonyára hamarabb megfő a Vesta-kályhán.
Férjét más gondolat fűtötte: tévékészüléket vett, lemezjátszót szintén, most pedig kidobja az ócska főzőkályhát!… Lám, milyen kifogása lesz továbbra is az asszonynak?… Ezután is a szomszédokat járja, őt pedig legtöbbször hideg étellel várja majd?…
Ó, a tűz, az áldott tűz! Mit szenvedett ő életében a hidegtől! Volt úgy gyermekkorában, hogy megkísértette a kék csicsonka, s mert a lábbelijét javításba adták, mezítláb szökött ki; ilyenkor estére mindig forróság borította el, s a lámpa fénye úgy megnőtt előtte, mintha ő a nap ölében feküdne.
Amíg inas volt, álmában is didergett. Örökké valami szürke sáv fogta körül az ágyát, s reggel, ha kizúdította a mosdóvizet a műhely udvarára, gyöngyszemek pörögtek a macskakövön.
És ismerte a maró füstöt is, amely a mennyezet alatt kóvályog, térdelt könnyezve a kályha szájánál, de hiába élesztgette a haldokló vizes hasábokat. Ugyanekkor a Kétvízközt olvadás idején gyakran elszakadt a malomárok zsilipje, és jeges, iszapos lé árasztotta el az udvarokat: megemelte a ruhásszekrényt, s tenyerén billegtette a tejeslábast.
És ha visszahúzódott a víz, nyirkosság és korhadás szaga hangolta le a környéket, az asszonyok hónuk alá vették a lisztestarisznyát, és sorba álltak a malomnál kárpótlásért: kendőjük sötét háromszöge a föld felé billent…
Effélékre gondolt Pilbák, és észre sem vette, hogy az emberek utánabámulnak, és nem értik, miért tartja a kezét a plattni fölött.
Mihelyt hazaértek, rögtön beállította a kályhát, s a próbafűtésnél, amint hátralépett, örömmel tapasztalta, hogy a meleg egyenletesen oszlik meg, akár a szeretet.
Éjjel a fehér zománc meg-megújuló fényecskéket küldött a sötétbe, s a férfi álmában is érezte a Vesta jelenlétét.
Nyugodtan, jóízűen aludt.
Reggel rántottát sütött, s miközben a kemence fölé hajolt, ismét elismerő szavakra gondolt, mert abban a pillanatban sercegni kezdett az olaj a palacsintasütőben.
– Látod? – mondta Stefinek. – Szinte önmagától főz, csupán a keze alá kell adni az ebédnekvalót!
Aznap az épülő gyárkéményen dolgozott, ahonnan a vakolókanállal el lehetett érni a felhőket. Mire lemászott a magasból, megéhezett, ruhájából hullámokban tódult a hideg, s akár a boldog ígéret, úgy jelent meg előtte a fehér kályha.
Ó, ha már otthon lehetne!
Útközben szüntelen erre gondolt, nem készült rá, hogy az ajtót zárva találja. Csalódottan vette ki a lábtörlő alól a kulcsot, benyitott: Stefi sehol, és a tűzhely körül csak az átfázott vas szomorúsága leng…
Leült, nézte a kályhát. Néha elbóbiskolt, és a Vesta tenyérnyi fehér folttá zsugorodott a távolban. Nem is hallotta, amikor Stefi belépett.
– Jaj, apukám, úgy eltelt az idő! – mondta az asszony. – Nem nagyon volt időm főzni, de vettem finom párizsit!…
– Hát a leves?
– Az sajnos nincs…
Pilbák szótlanul evett, nem is nézett fel. Az utolsó falatot is némán rágta, vizet ivott rá, s utána végighevert a díványon.
Öt perc múlva már aludt. Stefi várt egy keveset, aztán visszasompolygott a szomszédba, Gajzágóékhoz.
– Hol is hagytam abba? – szuszogta. – Na igen: kivették a fél veséjét, és a másik, mivel ezután az egész munkát neki kellett végeznie, lassan akkora lett, mint egy veder. Bizony!…
– Mint egy veder?
– Talán még nagyobb!
Másnap is a gyárkémény hatalmas betongyűrűit illesztették egymásra. A sziklánál szilárdabb ecset már-már szétkente az ég szürkéjét.
Pilbák szeme élesen fénylett: vajon a Vestában ég a tűz? Ha belép a lakásba, elébe szalad-e a meleg, hogy átölelje?
Hiszen a tegnapi eset ezúttal csak véletlen lehet, az asszony most már tudja, hogy fordulat állt be az életükben, hogy nem lehet a pletykahordásból megélni, hanem kötényt kell kötni, és odaállni a kályha mellé, finomabbnál finomabb falatokat elővarázsolni…
Többé nem csípi a szemét a füst, nem panaszkodhat, hogy kínlódás főznie, ő pedig naponta fölkapaszkodik az égig, onnan alászáll, ami ugyancsak nehéz torna, és naponta túlórázik, hogy vigyék valamire…
Fölnézett a szürke gomolygásba, hazafelé menet vett egy üveg vodkát, hogy felavassák a kályhát, s biztos volt benne, hogy Stefi ma kitesz magáért, és az ő kedvencét, az Eszterházy-rostélyost tálalja fel…
Megszokta, hogy Lupánnal indul haza mindig, útközben bekapnak Láposinál egy-egy decit, s miután kibeszélték magukat, ki-ki folytatja az útját. Ma azonban sietve fölugrott a trolibuszra: ma rendkívüli nap van!
Vagy három állomásnyit mehetett, amikor az ablakon át Stefit pillantotta meg. A troli jobbra tért, az asszony pedig ellenkező irányba ballagott el, ráérősen, s kissé unottan. Karján műanyag szatyor lógott.
Érezte, hogy elgyengül, s megkapaszkodott a fogantyúban. Te jó isten, ez most megy vásárolni, késő délután, s csak estére üt össze valamit?! Meleg ebéd helyett aztán bizonyára valami mesét, hazugságot talál ki: „Képzeld, apukám, órákon át nem volt gáz, azt hittem, megőrülök: végül vettem valami finom fősajtot és hozzá orosz mustárt…”
Most már tudta, hogy nem képzelődik.
Hazaérve nagyot sóhajtott, leült szemközt a kályhával, és idegenül nézegette. Lám, olyan, mint az Északi-sark egy csücske: mint egy hasábokra bontott idegenség, mint a fagyott szeretet, amelyről lecsúszik a kapaszkodó kéz. És ez az undok szín: fehér láng! Még a kilehelt szót is porrá égeti, és a földre szórja!
Összezavarodott, és sírni tudott volna.
Hol vagy, meleg? Te, aki álla alá nyúlsz a dermedt virágnak, és sugaraidon, mint villogó sürgönydróton, röpíted a gondolatot? Nélküled megfagy bölcsőjében a gyerek, lehunyja kék pilláját a hidegülő szerelem; nélküled nincs szépség és igazság!
Hirtelen kiegyenesedett. Zsebéből előhúzta a pálinkásüveget, s belekortyolt: íme, ez az árvaság kapatja rá az embert az italra! Mert meleg nélkül nem tud élni. A tévé homályos, a lemezjátszót por fedi, a lavórban megdermed a víz! Emiatt virít örökké pihe a Stefi hajában, mint a pitypang, emiatt slampos a járása, emiatt hideg az ölelése is…
Megint meghúzta az üveget, utána fölállt, és járkálni kezdett. Mikor az asszony betoppant, a kályhánál találta, kinyújtott tenyere a plattni fölött lebegett.
– Mi történt, apukám? – kérdezte Stefi riadtan. – Mit csinálsz?!
Pilbák megfordult. Tekintete fakó volt, az ajka kék.
– Megfagyok, asszony! – kiáltotta. – Csonttá fagyok melletted!… Hát mire való ez a kályha, te átkozott?!
Stefi megingott, a kendője kibomlott. Csak hebegni tudott:
– Látom, megint ittál!…
– Itt állok hát, mint egy fagyosszent, és mától kezdve mindennap leiszom magam, amíg ki nem olvadok!…
Pilbák hatalmas alakja megmozdult, akár a lengő kémény, két karjával átölelte a Vestát; kinyomakodott vele az ajtón, a hátára vette, és imbolyogva igyekezett vele a zsilip felé, ahol sárgán örvénylett a víz. Az asszony igyekezett belécsimpaszkodni:
– Megőrültél, Sándor?!…
De a férfi már ott állt az áradat fölött, szeme fehérje megvillant, mint a főtt tojás, és a következő pillanatban hatalmas csobbanás hallatszott: a szelíd fehér kályhára rögtön ráugrottak a vad sárga hullámok…
Másnap kissé kábultan ébredt; oly tompa volt az agya, hogy miután a sarokba pillantott, azt kérdezte az asszonytól:
– Hol a kályha, te bolond?
Utána felöltözött, kiment a kapu elé, és rágyújtott. Szemközt, a gyepes térségén négy gyerek kergette a rongylabdát.
Feléjük intett:
– Hé, pucások!… Hozzatok drótot, kötelet!… Ki kell emelni a kályhát a malomárokból!… Tegnap részeg fejemmel belöktem a zsilip elé!…
A gyerekek eltrappoltak, hogy segítséget hozzanak, Pilbák pedig rákészült: ha kell, leereszkedik a jéghideg vízbe is, de a kályhát nem hagyja odaveszni!
Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca
Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja

Redacţia Helikon susţine şi promovează municipiul la titlul de Capitală culturală europeană
Szerkesztőségünk támogatja a Városi Tanácsot az Európai Kulturális Főváros cím elnyerésében