"mi mást tehetnénk: emlékezünk"
Kereső  »
XVIII. ÉVFOLYAM 2007. 14. (284.) SZÁM - JÚLIUS 25.
 
Tartalomjegyzék Archívum
 
Szilágyi István
Búcsú K. Jakab Antaltól
Sütő-Egeressy Zsuzsa
Hamupipőkék Akadémiája
Kántor Lajos
Paulovics Lászlóról (közelből)
Pomogáts Béla
Kérdések és válaszok a történelemnek - Illyés Gyula és az erdélyi magyarság
Vitus Ákos
Éjféli szilánkok
Hit
Vándorszínészek
Vincze Ferenc
A telefon, a mcska és a hagyma esete
A macska szeme
Szántai János
A Klozettolvasó naplójából
Szőcs István
Jegyzetek a NYELV ÉS LÉLEK témához (folytatás előző számunkból)
Lászlóffy Aladár
A legnagyobb nagypéntek
Petrik Emese
Az önértékelés játéktere (folytatás előző számunkból)
Terényi Ede
STRAVINSKY 125. - Stravinsky - önarcképek
Augusztusi évfordulók
 
Szilágyi István
Búcsú K. Jakab Antaltól
XVIII. ÉVFOLYAM 2007. 14. (284.) SZÁM - JÚLIUS 25.

„E szűkhatárú lét e mindenem” – üzeni, vallja Madách Ádámmal. Merthogy a halandó e szűkhatárú létnek próbálja elszántan, majd egyre kétségbeesettebben tágítani tereit, ameddig élte tart. Amikor pedig egy élet, egy pálya lezárul – kivált, ha lélekrendítő-váratlanul – csak állunk a távozó után tekintve: ennyi volt, csupán ennyi a „... küzdj, és bízva bízzál” elrendelés teljesítéséhez kimért idő? Amikor viszont olyan barátot temetünk, akit mintegy másfél emberöltönyi idő óta ismerünk, olyankor, akárha sajátmagunkat is temetnénk – a magunk életidejéből jókora darabot. Én legalábbis így álltam K. Jakab Antal barátunk, Helikon-beli szerkesztőtársunk koporsója mellett. ... Származott a történelmi senkiföldje Patriumból; jött Szatmárról a törékeny-szép ifjú ember be Kolozsvárra, mindenkor eminens bölcsészhallgatónak, hogy aztán 1964-től, huszonkét éves korától, ígéretes literátorként „mívelje” az akkor épp Utunknak nevezett soros irodalmi folyóiratot. Kolozsváron akkor már 150, éve, a Döbrentei Gábor által 1814-ben alapított Erdélyi Múzeum fennállása óta létezett valamiféle irodalmi fórum; a jeles szerkesztőknek (Gyulai Páltól Kuncz Aladárig, s rajuk túl) bizonyára egész sorát lehetne előszámlálni; „a mi időnk”-ben a lap főszerkesztő-gazdája Létay Lajos volt.
Jött hát Anti barátunk az Utunkhoz, majd pár évre a Korunkhoz, s végül a Helikonhoz szolgálatos mindentudónak, az igazmondás, a valós művészi érték örök számon kérőjének, minden gyarlóságunk bírájának, aki igencsak rühellte a szellem bármiféle pallérozatlanságát. Született lázadófajta, aki számára a sors – vagy tán a kor, melyben élnie adatott – nem tette lehetővé, hogy ezen benső indíttatás szerint cselekedhessen. Merthogy a körülöttünk, s fölöttünk regnáló „percemberkék” csak úgy mint az un. történelmi pillanatok egyaránt méltatlanok voltak az ő haragvásaira. Nem véletlen hát, hogy szerkesztőelődeink között aligha akad olyan, akinek az övéhez hasonló módon taposott volna a tollára a cenzúra. A mindenkori. A vitriolos publicisztika helyett – mely fő erőssége lehetett volna – maradt hát annak idején a Levélváltás rovat,. úgyis mint esztétikai gyorssegély... Végül aztán maradandónak sikeredett Jakab-féle vállalkozás lett, a hét évszázad magyar irodalmának, általa szerkesztett négykötetes monumentális antológiája, valamint a száz esztendő Nobel-díjasainak emléket állító könyv, mely egyszerre lexikon és szöveggyűjtemény.
Mindezen vállalásai ellenére sohasem lett valamiféle szobatudás: jó humorú, évődőn maliciózus pajtásunk maradt.
...Istenem, hogy megapadt mára az indulásunk idején létezett írótársaság. Amikor Szilágyi Domokost temettük, Anti ezt csikorogta: „”Domi ebben is megelőzött bennünket...” Aztán az elkövetkezett harminc esztendőben a nyomába szegődött a java sereg... Mi pedig akik még megvagyunk – mi mást tehetnénk: – emlékezzük. Hogy legalább az emlékezetünk tartsa meg a jövendőnek az elmenőt.
Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca
Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja

Redacţia Helikon susţine şi promovează municipiul la titlul de Capitală culturală europeană
Szerkesztőségünk támogatja a Városi Tanácsot az Európai Kulturális Főváros cím elnyerésében