"Krisztust a szolgák ütötték arcul"
Kereső  »
XVIII. ÉVFOLYAM 2007. 16. (486.) SZÁM - AUGUSZTUS 25.
 
Tartalomjegyzék Archívum
 
Lászlóffy Aladár
Mi jár a fejünkben?
T. Szabó Levente
A hallgatás alakzatai: öt kérdés
Balajthy Ágnes
A költő, akinek eleme a játék
Rigán Lóránd
Epikurosz disznaja
Demeter Ferenc
MMXVIII (Drakula átka)
Balázs Imre József
Értelmiségi szerepkatalógus Szilágyi Domokos műveiben
Demény Péter
Miért Kolumbusz?
Petrik Emese
Az önértékelés játéktere (folytatás előző számunkból)
Szőcs István
Jegyzetek a NYELV ÉS LÉLEK témához (folytatás előző számunkból)
Terényi Ede
STRAVINSKY 125. - Stravinsky C-dúr álma
Szeptemberi évfordulók
 
Terényi Ede
STRAVINSKY 125. - Stravinsky C-dúr álma
XVIII. ÉVFOLYAM 2007. 16. (486.) SZÁM - AUGUSZTUS 25.

„Amit ébrenlétünkben lerombolunk, azt álmainkban újra, szebben, fenségesebben felépítünk.”

Az európai zenében a 18. század végére nagyon meguntuk a FÚGÁT, megtörtük egyeduralmát. De alig hogy eltűnt a zene színpadáról, elkezdtünk álmodozni róla. A 19. század elején majd minden zeneszerző FÚGÁT akart írni és valamilyen formában tényleg újraélte a fúga művészetét. Minél tovább jutottunk az időben, annál kényszerítőbben jelent meg kompozíciós álmainkban a FÚGA. A modern kor sem kivétel e szabály alól: kötelező fúgát komponálni manapság is. A nagy felejtők, a mindenen felülemelkedni akaró modernek is zsigereikben hordozzák ezt a vágyat és valamilyen fantasztikus úton-módon ki is élik ezt az égető vágyukat. Megbabonázott műforma a fúga: valahogyan, valamikor, valahol minden zeneszerző visszatér hozzá. Így vagyunk a többi megtagadott zenei jelenségünkkel is. „Eldobtuk” a tonalitást, de újra meg újra visszatérünk hozzá. Mindent kitalálunk, csakhogy újra álmodjuk a tonális zenét. „Megvetettük” a C-dúr skálát, még jobban magát a C-DÚR AKKORDOT. „Nincs rá többé szükségünk” – mondtuk és szinte boldogok voltunk, hogy megszabadultunk egyik fölösleges, mélybehúzó terhünktől. Azután álmainkban ismét visszatértünk ehhez a zenei csodához. Először úgy, hogy valamilyen más hangra helyeztük a DÚR-AKKORDOT. Így „modernebbnek, maibbnak” képzeltük. Stravinsky a Tűzmadár záróakkordjaként H-dúr akkordokat alkalmaz, Penderecki a Lukács-passió végén C-dúr hangzatot. Finom megkerülése a C-dúr fenséges hangzásának. Mert ez az akkor maga a Kozmosz, a MINDENSÉG. Ki lehet dobni zenékből ezt a kozmikus hangzást? Nyílván nem! Így azután majd mindenki vissza is tért hozzá. Bartók a Kétzongorás szonátában emelte ismét trónra, de a mindmáig egyik legnépszerűbb kis zongoradarabjában a C-dúr rondóban is megcsillogtatta erényeit. Stravinsky szimfóniával adózott, tisztelgett a C-dúr előtt. Már a Zsoltár-szimfóniában is visszatért hozzá, de a Háromtételes szimfóniájában is.
De maga a SZIMFÓNIA is a relikviák közé sodródott a 20. század elején. Alig merték leírni a szimfónia szót, mint műfaji megjelölést. Bartók Négy zenekari darabnak nevezte első igazi, egyéni nyelvezetű szimfóniáját. Stravinsky költői címmel (Le sacre du printemps) tereli el figyelmünket a 20. század legnagyobb szimfóniájáról, a címhez még hozzáteszi: „Jelenetek a pogány Oroszországból, két részben.” Színpadi szimfónia? – tehetjük fel a kérdést. Nem! Valódi szimfónia, a műforma teljes megújítása. Így is él a zenei köztudatban, valódi hangverseny szimfóniaként. Szvitnek aligha válna be, concertónak még kevésbé, a táncot, a színpadi mozgást szinte agyonnyomja, akárcsak egy Mahler-szimfónia balett változatának zenekari „HÁTTERE”; akármit is csinálnak a színpadon, a zene messze túllépi ezt a szűknek bizonyuló „mesterséges” keretet. Stravinsky korai Esz-dúr szimfóniája és a Fúvósszimfóniák csak távoli előhírnökei annak a szimfonikus zenei hegyvonulatnak, amit a harmincas évek végén a Stravinsky-szimfóniák egymásutánja berajzol 20. századi zenei térképünkre. A C-dúr szimfónia (1939) ajánlása így szól „Ennek az Isten dicsőségére komponált szimfóniának ajánlása a Chicagói Szimfonikus zenekarnak szól: fennállása ötvenedik évfordulója alkalmából. Figyeljünk fel az „Isten dicsőségére komponált szimfónia” szinte programként ható szavaira: a Kozmoszt C-dúrral kapcsolja össze. És természetszerűleg a DIATÓNIA uralkodik benne. A hat évvel későbbi Szimfónia három tételben című művéről nyilatkozta: „az első tételt egy dokumentum film negatív élménye ihlette”: „A felperzselt föld taktikája Kínában”. A második tétel viszont egy elvetélt film kísérőzenéjéből (Franz Werfel: Bernadette dala – „A Szűz látomása” c. jelenet zenéje) készült. A harmadik tétel eleje – Stravinsky szerint: „díszlépésben menetelő katonákról szóló híradók és dokumentumfilmek zenei reakciója”, a fúga-expozíciótól a zárótétel ódájáig: „a Szövetségesek diadala” a német hadigépezet megsemmisítése után. Mit bizonyít ez az utalás a szimfónia lehetséges programjáról? Azt, amit a legelső Stravinsky kompozíciók is egyértelműen hangsúlyoznak: Stravinsky LÁTVÁNY-CENTRIKUS zeneszerző. A látványtól indul, de mindig, következetesen absztrakt zenéhez érkezik, aminek igazából már csak felvillanó emlék-asszociációk révén van köze a valóság zenei analógiáihoz.
Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca
Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja

Redacţia Helikon susţine şi promovează municipiul la titlul de Capitală culturală europeană
Szerkesztőségünk támogatja a Városi Tanácsot az Európai Kulturális Főváros cím elnyerésében