"milyen kevés tízezer év"
Kereső  »
XVIII. ÉVFOLYAM 2007. 19. (489.) SZÁM - OKTÓBER 10.
 
Tartalomjegyzék Archívum
 
Szilágyi István
Búcsú Létay Lajostól
Pomogáts Béla
Magyar mérleg (Cs. Szabó László esszéiről) (folytatás előző lapszámunkból
Vári Attila
Marionett
Lászlóffy Csaba
Költők és kémek sikátorai
Bálint Tamás
Szikra
iDea
A Téglavetők utcai hős emlékezetére
Szétcsúszva
Flann O'Brien
Úszikkétmadáron
Móritz Mátyás
A vége az, hogy meg kell halni
Jancsik Pál
Egy Áprily-vers elemzése
Gaal György
Száz éve halt meg Kőváry László, Erdély történetírója
Szőcs István
Kísértetes jegyzetek 4. - Álom s rút idő
Cseke Péter
Buday György laudációja
Terényi Ede
STRAVINSKY 125. - A szerialista
Hírek
 
Gaal György
Száz éve halt meg Kőváry László, Erdély történetírója
XVIII. ÉVFOLYAM 2007. 19. (489.) SZÁM - OKTÓBER 10.

A kolozsvári Unitárius Kollégium szabad szellemével, világot látott tanáraival a reformkor eszméi iránt fogékony ifjúságot nevelt. Innen indult Bölöni Farkas Sándor, az észak-amerikai utazó, a demokratikus gondolatok erdélyi szószólója, a fiatalabb generációt a népies költők, Szentiváni Mihály és Kriza János képviselték. Az irányításukkal megjelent Remény-kötetek munkatársai köréből emelkedett ki aztán a  meteorológus-kémikus Berde Áron, a statisztikus-történész Kőváry László, valamint a Kolozsvár múltját feltáró Jakab Elek. Az utóbbi generációra a kollégium két tanára volt nagy hatással: az eposzíró Aranyosrákosi Székely Sándor, aki a történelmi tárgyakat oktatta, valamint Brassai Sámuel, a reál tárgyak tanára. Brassai a tehetségesebb diákjait külön irányítgatta. Maga Kőváry írja le, hogy eleinte a természettudományok fele terelte útját, amíg rájött, hogy ez nem vág érdeklődési körébe. Akkor a természettudományokra Berde Áront szemelte ki, őt pedig a klasszikusok tanulmányozására fogta.
Az 1819. július 7-én született Kőváry Lászlót gyermekkora Tordához köti, szűcsmester édesapja csak hosszas kérlelés után engedi beiratkozni 1836-ban a kolozsvári kollégiumba. Itt válik tollforgatóvá. 1840-től a Református Kollégiumban jogi tanfolyamot végez, majd egy évig a marosvásárhelyi Királyi Táblánál gyakornokoskodik, s leteszi az ügyvédi vizsgát. Utána pár évig előkelő családoknál nevelő. Ez a korabeli értelmiség megszokott pályakezdése volt. Egyházánál jelentkezett külföldi tanulmányútra, de az 1841-es zsinaton Berde Áronra esett a választás.
Marosvásárhelyen a Teleki-könyvtár kincsei ébresztgetik benne a történészi érdeklődést. Első műve azonban még székelyföldi útleírás, a második már egy újszerű munka: Erdélyország statisztikája (1847). Brassai javaslatára bízta meg összeállításával Tilsch, a kolozsvári könyvkiadó. A forradalom forgatagában főleg pennájával harcol. Kolozsvárt Ellenőr címmel politikai lapot szerkeszt, majd Pesten Kossuth mellett statisztikus, végül Bem hadseregében haditudósító és történetíró. Akárcsak Petőfi, ő is őrnagyi ranggal állandóan a tábornok közelében tartózkodik, s minden eseményt feljegyez. 1894. augusztus 26-án Zsibón teszi le a fegyvert, s 1850 szeptemberéig bujdosik. Rendőri meghurcoltatása közben már Erdély régiségeiről ír könyvet. 1854-ben feleségül veszi Knausz Johannát, a könyvkiadó Tilsch János unokahúgát. Ezzel élete jócskán megváltozik: rokonságba kerül a város módos polgárcsaládaival, s anyagi helyzete lehetővé teszi, hogy a kutatásnak és a közösségnek éljen.
Az 1850-es években és a 60-as évek elején sorra jelennek meg Kőváry máig forrásértékű művei Erdély építészeti és természeti ritkaságairól, a nevezetesebb családokról,  a történelmi regékről, adomákról, a fejedelemség korának családi és közéleti szokásairól, viseletéről. Mindezek az 1850-es évek végére egy monumentális munkába torkollnak. Kőváry megírja Erdély első magyar nyelvű oknyomozó történetét hat kötetben (1859–1866). Ez a forradalomig terjed. Közben külön feldolgozza az 1848/49-es eseményeket (1861), sőt egy kötetnyi okmánytárt is csatol e műhöz. Ezt a két kötetet is Erdély történetéhez szokták számítani. E nyolckötetes úttörő munka – számos tévedése ellenére is – megszerzi Kővárynak az „Erdély történetírója” címet és a kijáró elismerést.
1862-től Deák-párti politikai lapot szerkeszt Korunk címmel, melynek nagy szerepe van az 1867-es kiegyezés előkészítésében. Ennek megtörténtekor be is szünteti lapját. Közben változás áll be Kőváry érdeklődési körében. Akárcsak kortársa, Berde Áron, ő is a közgazdaság felé fordul. A biztosítási ügy harcosa lesz. Kisebb nagyobb kötetekben ismerteti a külföldi, az osztrák és a magyar biztosítási intézeteket. Az 1858-ban megindított Kolozsvári Kisegítő Takarékpénztár alapító tagja, később igazgatója is.  
Kolozsvár közigazgatási bizottsága tagjául választják, közgazdasági előadó, utóbb tiszteletbeli főjegyzői címmel tüntetik ki. Ő az első szakszerű kolozsvári népszámlálás megszervezője, s ennek eredményeit 1870-ben kis füzetben teszi közzé. A főtéri templom körüli épületek lebontására alakult bizottság egyik vezetője, s külön emlékiratban örökíti meg a bizottság küzdelemit (1886). A Sétatér-egylet választmányi tagja, sőt 1873–1886 között a Sétatér igazgatója. Az ő ekkoriban összeállított füzetéből ismerjük a Sétatér kialakulásának történetét. Tanulmányt írt a város közgazdasági fejlődéséről (1889), köztisztaságáról (1892) valamint a „testedzés” helyi hagyományairól (1897). Legnagyobb tette, amivel beírta nevét a várostörténetbe, a Kőváry-telep megalapítása volt. Ott, ahol nevét ma is utca viseli, a Fellegvár dombjának északi, vasút felé eső lejtőjén 50000 négyzetméternyi birtokát telkekre osztotta, s közel száz házat építtetett, melyeket törlesztés mellett a vasúti alkalmazottaknak adott el. Az Új (ma Kőváry), Szélső, Közép és Kalauz utca alkották a Kőváry-telepet.
A tudós történészre 1883-ban figyel fel az akadémia, s levelező tagjai sorába választja, 1902-ben pedig a kolozsvári egyetem tiszteletbeli doktori címmel tünteti ki. Ezek döbbentik rá a már idős tudóst, hogy mégiscsak a történelem az ő igazi szakterülete. A millenniumra szeretné megírni Magyarország történetét, a pályázatra benyújtott fejezeteit lesújtó bírálat éri az akadémia részéről. A történettudomány időközben nagyot fejlődött. Ő azonban nem lankad, s élete végén két hatalmas kötetben elkészíti Magyarország története nemzetközi helyzetünk szempontjából című művét. A második kötet halála után jelenik meg e dedikációval: „Kedves nőm, Knausz Johannának – kinek hosszú életemet, mind írói ösztönömet köszönöm –, e kötet kiadójának ajánlom”.  E magánkiadásban megjelent mű, ha romantikus látásmódja miatt nem is szerzett elismerést, élete záróköve.
Kőváry túlélte és túlírta korát, bár az a vágya, hogy legkedvesebb tanára, mintaképe, Brassai (akiről könyvet is írt) éveit elérje, nem teljesült: 89. évében, 1907. szeptember 25-én hunyt el. 1918-ban követte őt felesége, akinek végakarata szerint Bástya utcai szegletházukra (az Óvárban) még 1918 nyarán emléktáblát helyeztek: „Itt élt és írta / Erdély és Magyarország történetét / Dr. ÚJTORDAI KEÖVÁRY LÁSZLÓ történetíró / a Magyar Tud. Akadémia tagja stb. / Sz. 1819 – Megh. 1907.
Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca
Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja

Redacţia Helikon susţine şi promovează municipiul la titlul de Capitală culturală europeană
Szerkesztőségünk támogatja a Városi Tanácsot az Európai Kulturális Főváros cím elnyerésében