"mintha a bolygók felszínét látnánk"
Kereső  »
XXIX. ÉVFOLYAM 2018. 15. (749.) SZÁM – AUGUSZTUS 10.
 
Tartalomjegyzék Archívum
 
Karácsonyi Zsolt
Forró szél
ANDRÉ FERENC
A költő egyetlen feladata, hogy őszinte legyen önmagával - beszélgetés Dósa Andrei költővel, műfordítóval
Jean-Jacques Viton
VIII
Bogdán László
Az Ezüst Páholy zavaros ügyei (III.)
Codău Annamária
A totalitás felé
FELLINGER KÁROLY
Versek
FAZAKAS ATTILA
nem lát
Benke András
Versek
ANDREI DÓSA
Versek
Munding Márton
Horvát néni
Hegedüs Benjámin Jutas
Versek
Tiboldi Boróka
Füllel és szemmel olvasott dalok
Balázs Imre József
Szelíd jelenlét. Jancsik Pál (1936–2018)
Molnos Lajos
„Félek, túl nagy lesz neked a síri sötét”
Láng Orsolya
Goethingen 7. Néprajzi gyorstalpaló
Dimény Lóránt
Novellák
Bakk Ágnes
A kiszámítható alkotói válság
CSUSZNER FERENCZ
Videótörténet és színháztörténet
Borsodi L. László
Dumákat beszéltek, és nem szóltok róla senkinek
Magyary Ágnes
Színe: vörös
Kulturális mágnes
Jakabffy Tamás
Kibúcsúzott Sir Simon Rattle
Kollár Dávid
Elveszett paradicsom? (2)
 
esszé

Szőcs István
ME­REN­GŐ
Ün­nep és cső­cse­lék
El­ma­radt szil­vesz­te­ri szaturnáliák he­lyett

Lászlóffy Aladár
Haj­nal az ab­la­kon, haj­nal a sze­me­ken

Terényi Ede
MŰ­HELY­JEGY­ZE­TE­IM 21.
Csak ki­nyi­tom a köny­vet...

Lászlóffy Aladár
Fó­kusz­dió

Angi István
Sza­bó Csa­ba
1936–2003

Terényi Ede
MOZARTRÓL MOZARTTAL 6.
Mozart, a „friss diplomás”

Lászlóffy Aladár
At­lan­ti­sza­ink

Szőcs István
MERENGŐ
V/ES­PE­RES AZ OPE­RÁ­BAN

Terényi Ede
ZE­NE – KÖLTŐI VILÁG 17.
Öröm­re han­go­lat­la­nul?

Lászlóffy Aladár
Egy kis Horatiózás
Rá­gó­gu­mi, ri­bil­lió, re­bel­li­sek!

Fodor Sándor
OL­VA­SÓ­NAP­LÓ XII.
A sá­tán igaz­ság­té­te­le
Könyv a do­ni tra­gé­di­á­ról

Terényi Ede
MO­ZART­RÓL MO­ZART­TAL 1.
... és meg­szü­le­tett a CSO­DA

Lászlóffy Aladár
Bi­zony a rám­pák is vi­lá­gít­nak

Vida Gábor
Dühöngő jegyzet
avagy szülőföld és anyanyelv

Mihai Măniuţiu
A szín­pa­di hár­mas­ság

Terényi Ede
MO­ZART­RÓL MO­ZART­TAL 2.
Hin­tón Eu­ró­pá­ban

Szőcs István
ME­REN­GŐ
„... korai tör­té­ne­té­nek buk­ta­tói”

Terényi Ede
MO­ZART­RÓL MO­ZART­TAL 3.
Ismét úton

Lászlóffy Aladár
Wallenbergjárás
Búcsú az ólomtól

Terényi Ede
MOZATRÓL MO­ZART­TAL 4.
Leopold – apa, manager, mágus

Lászlóffy Aladár
Ko­runk a hattyú ö­meg­sír­ja már­is

Szőcs István
ME­REN­GŐ
Kí­sér­tet­vá­ros

Terényi Ede
MO­ZART­RÓL MO­ZART­TAL 5.
Száz opusz, ti­zen­négy élet­év

Szőcs István
Merengő

Lászlóffy Aladár
A szalonnás kutya tele

Terényi Ede
Mozartról, Mozarttal 7.

Szőcs István
MERENGŐ - A spanyolviasz feltalálásának történetéből

Terényi Ede
MOZARTRÓL, MOZARTTAL 8. Salzburg varázsa

Lászlóffy Aladár
Lohengrin-ügyben

Szőcs István
MERENGŐ - A spanyolviasz feltalálásának történetéből

Terényi Ede
Bartók - 2006. - 1. Bartók romantikus?

Lászlóffy Aladár
Hány lóerős a paraszt?

Szőcs István
MERENGŐ - A spanzolviasz feltalálásának történetéből (folytatás előző lapszámunkból)

Terényi Ede
Bartók - 2006 - 2. A bartóki labirintus

Lászlóffy Aladár
Fehér hamvak vagy zúzmarák

Terényi Ede
BARTÓK - 2006 - 3 - ... és/vagy Judit

Lászlóffy Aladár
A pereputty

Terényi Ede
Bartók - 2006 - 4. A fabáb "árnyékember" és a királylány

Lászlóffy Aladár
Fehér hamvak vagy zúzmarák

Szőcs Géza
Kalinyin elvtárs Königsbergben

Szőcs István
Dallamtalan jegyzetek

Terényi Ede
Bartók - 2006 - 5. A Kozmikus Mandarin

Lászlóffy Aladár
Klári szállt le Babilonra

Szőcs István
Jegyzetek

Terényi Ede
Bartók - 2006 - 6. Az ösztönök Kilenc Csodaszarvasa
Mozartról Mozarttal 2. sorozat 1. - „ – aut Caesar, aut nihil!”

Ács Margit
A Teremtő közönye

Terényi Ede
MOZARTRÓL MOZARTTAL - „Mon très cher Père!”

Szőcs István
MORFOND - Az igazi hazugságra vezérlő kalauz

Terényi Ede
MOZARTRÓL MOZARTTAL - "Az én kedves Haydn barátomnak!"

Lászlóffy Aladár
Ez így megy

Terényi Ede
MOZARTRÓL, MOZARTTAL - Mi a zseni?

Lászlóffy Csaba
Álrendőrök, egy másik századra kinézvén

Lászlóffy Aladár
Hány értelmű a szabadság?

Szőcs István
Gén, műgén, álgén II.

Zirkuli Péter
Koestler-napló (Az életrajz vége)

Terényi Ede
MOZARTRÓL, MOZARTTAL - D-moll DÉMON

Lászlóffy Aladár
A forradalom és demokrácia, amikor testet öltenek, egymásnak is esnek

Szőcs István
Gén, műgén, álgén III. (befejezés)

Terényi Ede
MOZARTRÓL, MOZARTTAL - "A sír üres..."

Szőcs István
A GYERMEK, a lélek arca

Somogyi Győző
A művész hitele

Lászlóffy Aladár
Manole Mester és Kőműves Kelemen a bankban

Terényi Ede
MOZARTRÓL, MOZARTTAL - Mozart - a zene karácsonya

K. Jakab Antal
A feloldozott áldozat

Szőcs István
Kék, szakállas Háry

Terényi Ede
... és összecsendülnek-pendülnek a hangok - Búcsú a MOZART-BARTÓK-évtől

Szőcs István
Merengő

Terényi Ede
... és összecsendülnek-pendülnek a hangok - A zene Bábel-tornya

Lászlóffy Aladár
Doberdők

Terényi Ede
... és összecsendülnek-pendülnek a hangok - Préselt (zene)virágok

Lászlóffy Aladár
Csak ülök az ablaknál és nézem a völgyet

Szőcs István
Merengő

Terényi Ede
... és összecsendülnek-pendülnek a hangok - Kinetizmus

Lászlóffy Aladár
Valami Sárospatak ügyben

Szőcs István
Merengő

Terényi Ede
... és összecsendülnek-pendülnek a hangok - Mindenáron avatgard

Szőcs István
Egy s más szellemi közállapotainkról

Terényi Ede
Műhelyjegyzeteim - Kinek szoros, kinek tág...
Műhelyjegyzeteim - Nap, hold, csillagok
Kodály 125. - ELŐ-szó - ÉLŐ-szó

Szőcs István
JEGYZET - Egy elmosódott arc a szépnem legjelesebbjeinek csarnokából

Angi István
Virágvasárnapi köszöntő

Terényi Ede
Kodály 125. - Kodály-IDŐ - Kodály-HANG

Lászlóffy Aladár
Onnan nézek szerteszét - Hamubasült kultúra

Szőcs István
Jegyzet - Sikaml össze has irbir

Terényi Ede
Kodály 125. - Zrínyi szózata - Kodály szózata

Lászlóffy Aladár
Onnan nézek szerteszét - Fehér hattyúk kara a fekete hattyúk taván

Szőcs István
JEGYZET - Magán Szabédi-napjaim

Terényi Ede
Kodály 125. Mi az, ami Kodály a zenében?

Lászlóffy Aladár
Onnan nézek szerteszét - Eljön a mi időnk

Szőcs István
JEGYZET - Édes-bús internyet

Terényi Ede
Kodály 125. - Kodály-képek, Kodály-arcok

Lászlóffy Aladár
A legfőbb tulajdonság

Szőcs István
Jegyzetek a NYELV ÉS LÉLEK témához

Terényi Ede
Kodály 125. - Lendvai és Kodály

Kántor Lajos
Paulovics Lászlóról (közelből)

Szántai János
A Klozettolvasó naplójából

Szőcs István
Jegyzetek a NYELV ÉS LÉLEK témához (folytatás előző számunkból)

Terényi Ede
STRAVINSKY 125. - Stravinsky - önarcképek

Szőcs István
Jegyzetek a NYELV ÉS LÉLEK témához (folytatás előző számunkból)

Balázs Imre József
Tervek, évek, könyvek - Kántor Lajos 70 éves

Terényi Ede
STRAVINSKY 125. - Le sacre du... DANSE

Lászlóffy Aladár
Mi jár a fejünkben?

Szőcs István
Jegyzetek a NYELV ÉS LÉLEK témához (folytatás előző számunkból)

Terényi Ede
STRAVINSKY 125. - Stravinsky C-dúr álma

Lászlóffy Aladár
Ahogy a választottak hazudnak valamit, rögtön hír lesz

Bertha Zoltán
Páskándi Géza-emlékkiállítás Tokajban

Szőcs István
Kísértetes jegyzetek

Terényi Ede
STRAVINSKY 125. - Stravinsky - OK-TETT

Lászlóffy Aladár
Úszólecke

Szőcs István
Kísértetes jegyzetek 3. A rettenet el is maradhat

Terényi Ede
STRAVINSKY 125. - Klasszikus-e a neoklasszikus?

Lászlóffy Csaba
Költők és kémek sikátorai

Cseke Péter
Buday György laudációja

Terényi Ede
STRAVINSKY 125. - A szerialista

Lászlóffy Aladár
Melyik magyarság?

Terényi Ede
STRAVINSKY 125. - Modern Odüsszeusz

Lászlóffy Aladár
Egyoldalú rekordok

Szőcs István
JEGYZET - Kájoni, de univerzális

Terényi Ede
Műhelyjegyzeteim - Mérgelődöm, morgolódom...

Lászlóffy Aladár
Albán dávájcsász

Jancsó Miklós
A kényelmetlen Hős

Lajtos Nóra
Impromptu Dsida Jenő emlékére

Terényi Ede
Műhelyjegyzeteim - Száll a zene...

Lászlóffy Aladár
HÓRÁK, RILÁK, METEÓRÁK,

Szász István Tas
A Mezőség képekben

Szőcs István
Jegyzetek

Terényi Ede
... és összecsendülnek-pendülnek a hangok - Hogy mennyire (nem) halljuk a zenét

Szőcs István
Nézőpont az angyal érkezéséhez

Terényi Ede
Műhelyjegyzeteim - Puer Admirabilis

Szőcs István
JEGYZET - Ismejük meg egymást, de "ne a gyerek gyerek előtt"!

Terényi Ede
Reflexiók - Egy kis... VISSZAPILLANTÁS

Demeter Zsuzsa
A Nyugat felé, félúton

Terényi Ede
ZENE - A CSENDEN TÚL - Lármán innen, csenden túl

Dávid Gyula
Nem mentőöv és nem besugóknak

Lászlóffy Aladár
Fallal a fejnek

Szőcs István
A múlt idők setét virága II.

Terényi Ede
Zene - a csenden túl - Zene belülről
ZENE - A CSENDEN TÚL - Fentről jövő sugárzás

Lászlóffy Aladár
Isztambul igyekszik csatlakozni

Szőcs István
Az anyám tyúkjától a szent világszabadságig, avagy: Mi fán terem a kok(g)árda

Terényi Ede
ZENE - A CSENDEN TÚL - Gzöngyházba zártan

Szilágyi István
500 bizony

Szőcs István
Jegyzet - Ciki, camp - giccs?

Jancsó Miklós
Újra színházi törvényekről

Fábián Lajos
Fegyver a szó

Terényi Ede
ZENE - A CSENDEN TÚL - Betör a könnyű komponálás

Lászlóffy Aladár
Cervantes

Terényi Ede
ZENE - A CSENDEN TÚL - A zene - friss, tiszta növény

Szőcs István
JEGYZET - Az igazságügy-rendészet és a színjátszás közös hagyományaiból

Terényi Ede
ZENE - A CSENDEN TÚL - Alkot vagy alakít?

Lászlóffy Aladár
Egyetlen fát a végtelen sokért

Szőcs István
Valós valószerűtlenségek

Egyed Emese
Kreativitás, versengés, irodalom, avagy Palack a szovátai Medve-tóban

Terényi Ede
ZENE - A CSENDEN TÚL - Mi­t hallunk a csenden túl?

Szőcs István
Jegyzet - Görögpótló

Szántai János
A Klozettolvasó naplójából

Terényi Ede
ZE­NE – A CSENDEN TÚL - ZENE zöld bimbókban?

Lászlóffy Aladár
Óda az „Olyankor”-hoz

Szőcs István
JEGYZET - Világpolgár: is-is vagy se-se?

Terényi Ede
ZE­NE – A CSENDEN TÚL - Eine kleine NICHTmusik

Lászlóffy Aladár
Bizalmassági indítvány

Szőcs István
Jegyzet - A hmhmhm... A szerelem...

Terényi Ede
ZE­NE – CSENDEN TÚL - Zenei szemfényvesztés?

Lászlóffy Aladár
1976 sor Szilágyi Domokosról

Karácsonyi Zsolt
Az értelmezés lehetetlensége

Szőcs István
Visszanyelv-Velő (Vári Attilának)

Terényi Ede
ZENE - A CSENDEN TÚL - Ahány zeneelemzés, annyi MŰ

Lászlóffy Aladár
Vesztes és nyertes nyelvek

Szőcs István
Investigatio Bodoriana

Terényi Ede
ZENE - A CSENDEN TÚL - Beethoven csendje

Lászlóffy Aladár
Szőcs István mint tárgya köszöntésnek

Lászlóffy Csaba
Jelenések – Manet

Terényi Ede
ZENE - A CSENDEN TÚL - Az új zenét csak a csend "hallgatja"?

Kántor Lajos
Dávid Gyulát olvasni

Szőcs István
Pacsirta és Vöcsök

Terényi Ede
ZENE - A CSENDEN TÚL - Zenei magánterület, belépni tilos!

Gömöri György
Egy Auden-vers a csehszlovákiai beavatkozásról

Szőcs István
JEGYZET - „Jőve napkeletről, hol a hajnal támad”

Terényi Ede
ZENE - A CSENDEN TÚL - Test és szellemtest

Lászlóffy Aladár
A villamos, amivel integetnek

Szőcs István
Könyvismertetés - Thocomerius: Fekete Vajda - Egy könyv a román államalapításról

Terényi Ede
ZENE - A CSENDEN TÚL - Con amabilità Asz-dúrban

Szőcs István
Jegyzet - Illendő-e olybá tűnni?

SZÁVA TIBOR-SÁNDOR
Az Investigatio Bodoriana csíki szemmel

Terényi Ede
ZENE - A CSENDEN TÚL - A zeneszerző sokadik élete

Szőcs István
JEGYZET

Szántai János
A klozett-olvasó naplójából

Terényi Ede
ZENE - A CSENDEN TÚL - "Egészen új harmóniákat hallok…”

Lászlóffy Aladár
Münchausen Pisában

Szőcs István
Mi oka elévülhetetlenségeiteknek?

Terényi Ede
ZENE - A CSENDEN TÚL - Az interpretáció dramaturgiája

Lászlóffy Aladár
Az egység kétsége

Terényi Ede
MŰHELYJEGYZETEIM - Ej, az a professzionalizmus

Mike Ágnes
Bécsi szelet 1.

Szőcs István
Szász ül a lován…

Terényi Ede
ZENE - A CSENDEN TÚL - Mi történik veled, ZENE?

Papp Attila Zsolt
Karcsúsított könyvajándék

Lászlóffy Aladár
„Kolozsvár, rólad írok”

Szőcs István
Méretarányos világnézetem

Terényi Ede
MŰHELYJEGYZETEIM - Kis karácsonyi ének

Lászlóffy Aladár
Nyelvében él...

Szőcs István
Épületes jegyzetek

Szántai János
A Klozettolvasó naplójából

Mike Ágnes
Bécsi szelet 3.

Terényi Ede
MŰHELYJEGYZETEIM - Kínlódik a (hold)VILÁG az ég tengerében

Lászlóffy Aladár
Telefonkönyv, nemzedékenként

Szőcs István
JEGYZET

Terényi Ede
MIÉRT HALLGATJUK A ZENÉT? - Hallgatjuk a zenét?

Karácsonyi Zsolt
Fordított világok

Szőcs István
Gyakor-nevek, nevetlenek, nevetségek

Terényi Ede
MIÉRT HALLGATJUK A ZENÉT? - Miért, hogyan, mikor, hol veszünk zenét?

Lászlóffy Aladár
Messziről hajó érkezik velünk

Lászlóffy Csaba
Dürer-rekviem

Terényi Ede
MIÉRT HALLGATJUK A ZENÉT? - S. D. G. – J. S. B.

Lászlóffy Aladár
Kőműveskelemenkedés

Terényi Ede
MIÉRT HALLGATJUK A ZENÉT? - Ültessük fel a közönséget?

Lászlóffy Aladár
Közélet a dobogón

Szücs György
Megfestett lélek-emlékek

Szilágyi T. Júlia
„Van egy forrás titok alatt”

Szőcs István
Még egy épületes jegyzet - Stíltörténet és szakfintorgatás

Mike Ágnes
Bécsi szelet 6.

Terényi Ede
MIÉRT HALLGATUNK ZENÉT? - Fél füllel…

Szőcs István
Túlnanról másként látszik…? 2

Terényi Ede
MIÉRT HALLGATUNK ZENÉT? - Kíváncsiságból hallgatunk?

Lászlóffy Aladár
A lavinatörvény

Terényi Ede
MIÉRT HALLGATJUK A ZENÉT? - De gustibus (igenis!) disputandum

Lászlóffy Aladár
Az idők igazi naptára

Szőcs István
Túlnanról másként látszik…? 1.

Terényi Ede
MIÉRT HALLGATJUK A ZENÉT? - Türelmetlenül hallgatunk?

Lászlóffy Aladár
Hol a kezdet s hol a vég?

Szőcs István
JEGYZETEK

Terényi Ede
MIÉRT HALLGATJUK A ZENÉT? - Nem hallva hallgatni

Szőcs István
JEGYZETEK - Az ismétlődő Bezzeg területéről

Terényi Ede
MIÉRT HALLGATUNK A ZENÉT? - Mélységhallgatás

Karácsonyi Zsolt
Változó terek

Szőcs István
JEGYZETEK - Az ismétlődő Bezzeg területéről

Terényi Ede
MIÉRT HALLGATJUK A ZENÉT? - Felülethallgatás

Bíró Zsófia
Krónika a posztmodern utáni zivataros korokból

Szőcs István
JEGYZETEK - Az ismétlődő Bezzeg területéről

Terényi Ede
MIÉRT HALLGATUNK - ZENÉT? - "Zarándoklás Beethovenhez”

ESTERHÁZY PÉTER
Közép-Európa mint seb, homály, hiba, esély és reménytelenség

Nicolae Manolescu
Esterházy Péter laudációja

Bíró Zsófia
Krónika a posztmodern utáni zivataros korokból (2.)

Szőcs István
Könyvjelző - „A tiszta magyar nyelv kincseinek megőrzése és tanítása”

Terényi Ede
MIÉRT HALLGATUNK - ZENÉT? - Sok(k)féle módon hallgatunk Bachot?

Szőcs István
JEGYZETEK

Bíró Zsófia
Krónika a posztmodern utáni zivataros korokból (3.)

Terényi Ede
MIÉRT HALLGATUNK - ZENÉT? - Mi­lyen messze va­gyunk a ze­né­től...

Papp Attila Zsolt
A Borges nevű képzelt lény

Szőcs István
JEGYZETEK

Bíró Zsófia
Krónika a posztmodern utáni zivataros korokból (befejező rész)

Terényi Ede
MIÉRT HALLGATUNK A ZENÉT? - Ráhallani a zenére

Szőcs István
JEGYZET - Ha írnék Dänikennek…

Demeter Zsuzsa
Bé-vezetés Kazinczyba

Ungvári László Zsolt
Petőfi hullása

Terényi Ede
MIÉRT HALLGATJUK A ZENÉT? - Amit ráviszünk a zenére
MIÉRT HALLGATUNK ZENÉT? - meg – IGÉZETT zene

Lászlóffy Aladár
HORVÁTH ISTVÁN 100

Szőcs István
JEGYZETEK

Terényi Ede
MIÉRT HALLGATUNK ZENÉT? - meg – IDÉZETT zene

Szőcs István
TALLÓZÁS - „Ergo mentem és vagáltam…"

Karácsonyi Zsolt
Nitzkydorf

Ungvári László Zsolt
Európa világítótornyain
Villon
Öregek rézkürtje

Terényi Ede
MIÉRT HALLGATUNK - ZENÉT? - meg – ÍGÉRT zene

Szőcs István
JEGYZET - Hol volt? hol nem volt? Volt egyszer egy történelem…

Terényi Ede
MIÉRT HALLGATUNK ZENÉT? - Miért hallgatom a Máté-passiót?

Ungvári László Zsolt
A Pegazus téli röpte
A lélek sztetoszkópjai
A heg

Terényi Ede
MIÉRT HALLGATUNK – ZENÉT? ÚGY is szól!

Szőcs István
Áltörténelmi jegyzetek

Terényi Ede
MIÉRT HALLGATUNK – ZENÉT? - Világhang

Szőcs István
A maradandóság védelmezésében

Lászlóffy Aladár
Gáztámadás

Terényi Ede
MIÉRT HALLGATUNK ZENÉT? - Karácsonyi csengők
Én, parányi ember

Szőcs István
Képes képtelenség

Terényi Ede
ZENÉK, ÉLMÉNYEK, EMLÉKEK ZENE (és) LÉLEK

Karácsonyi Zsolt
A módszerről

Xantus Boróka
A személyesség átjárói - Beszélgetés Bartis Attila íróval

Papp Attila Zsolt
„Ez egy levél...”

Terényi Ede
ZENÉK, ÉLMÉNYEK, EMLÉKEK - Paranormális jelenség a zene?

Szőcs István
Folyamatos múlt – mettől meddig?

Terényi Ede
ZENÉK, ÉLMÉNYEK, EMLÉKEK - Amikor a (zene)mű kivirágzik

Karácsonyi Zsolt
Visszatérés

Szőcs István
Statisztamagyarok és nemzeti antinómiák

Boros-Jenei Székely László
Boros-Jenei Székely László fordításmunkáiból (1765–1769)1 - 2. levél Volterhöz

Terényi Ede
ZENÉK, ÉLMÉNYEK, EMLÉKEK - Új zenei „tízparancsolat”

Papp Attila Zsolt
A Kafka-per

Boros-Jenei Székely László
Boros-Jenei Székely László fordításmunkáiból (1765–1769) - Az megcsalatott csudáról való beszéd

Terényi Ede
ZENÉK, ÉLMÉNYEK, EMLÉKEK - Önarckép „hét ajtóval”

Szőcs István
Bermuda háromszögelés

Papp Attila Zsolt
Berlin-margó: a bűnpártolás diszkrét bája

Terényi Ede
ZENÉK, ÉLMÉNYEK, EMLÉKEK - A kilencediken túli kilencedik

Lövétei Lázár László
Tavaszi áhitat

Szőcs István
S nem bízhatol sorsodnak jóslatában?

Terényi Ede
ZENÉK, ÉLMÉNYEK, EMLÉKEK - Krisztus hét szava a Keresztfán

Szőcs István
Ha történész volnék... (Moraj, mors, murva, Morava)

Terényi Ede
ZENÉK, ÉLMÉNYEK, EMLÉKEK - PATRIS SAPIENTIA

Szőcs István
Színházi szép újdonságok

Jancsó Miklós
Don Juanok alkonya

Terényi Ede
ZE­NÉK, ÉLMÉNYEK, EMLÉKEK - A szakma hálójában

Szőcs István
Volt-e specifikus vörös szex?

Terényi Ede
ZE­NÉK, ÉLMÉNYEK, EMLÉKEK ÁTVÁLTOZÁSOK korát éljük?

Bréda Ferenc
Az idők ideális edényei

Szőcs István
JEGYZET

Terényi Ede
ZENÉK, ÉLMÉNYEK, EMLÉKEK - VÍZ és ZENE

Karácsonyi Zsolt
Az író szimbolikus teste

Szőcs István
Őstörténeti verkli

Terényi Ede
ZENÉK, ÉLMÉNYEK, EMLÉKEK - Mozart a Szentivánéji álomban

Antal Balázs
A napnyugati bölcs halálára

Szőcs István
Őstörténeti verkli (befejező rész)

Lászlóffy Csaba
Az emlékezés szabadsága
Titkos megegyezésünk alapja csakis költészet*

Terényi Ede
ZENÉK, ÉLMÉNYEK, EMLÉKEK - Beszélgető zene

Szakolczay Lajos
A kor ítésze - Páskándi Géza halálának 15. évfordulójára

Szőcs István
Úgy rút bún túl kurucúl jútsz…

Terényi Ede
ZENÉK, ÉLMÉNYEK, EMLÉKEK - IMAGE-okkal hadakozom

Szőcs István
...hümmögve körüljárni Kolozsvárt

Terényi Ede
ZENÉK, ÉLMÉNYEK, EMLÉKEK - MEPHISTOFAUST

Szőcs István
JEGYZETEK

Terényi Ede
ZENÉK, ÉLMÉNYEK, EMLÉKEK - Egy kis ZENE-HOMEOPÁTIA

Papp Attila Zsolt
Az öreg hölgy végrendelete

Szőcs István
Belbajok és bájdalok a nyelvrokonságban

Terényi Ede
ZENÉK, ÉLMÉNYEK, EMLÉKEK - Az üveghegedű

Karácsonyi Zsolt
Jelként az időben

Szőcs István
ŐS MI?

Terényi Ede
ZENÉK, ÉLMÉNYEK, EMLÉKEK - Gyógyító zenék között

Szőcs István
JEGYZETEK - Ők maguk

Terényi Ede
ZENÉK, ÉLMÉNYEK, EMLÉKEK - Szűkül, szürkül – a Világ?

Mózes Attila
Kicsi Vargas,

Papp Attila Zsolt
Dél keresztje alatt

Szőcs István
Jegyzetek

Boros-Jenei Székely László
Ének az északi nyughatatlanságról

Terényi Ede
ZENÉK, ÉLMÉNYEK, EMLÉKEK - Szép „zenék” társaságában

Szőcs István
A Divi-Zen kísértetjárása a színházakban

Terényi Ede
ZENÉK, ÉLMÉNYEK, EMLÉKEK - Hány éves volt – Mozart?
ZENÉK, ÉLMÉNYEK, EMLÉKEK - Az új egyszerűség felé

Szőcs István
Világítás után

Márton Ágota
Mesés újDÁNságok

Terényi Ede
ZENÉK, ÉLMÉNYEK, EMLÉKEK - Amikor a mű lángralobban(t)
ZENÉK, ÉLMÉNYEK, EMLÉKEK - Ismét Karácsony közeleg

Papp Attila Zsolt
Az írói képmás

Szőcs István
Miért is? Miért is?

Terényi Ede
ZENE és HIT - A Teremtés kezdetén vagyunk?

Szőcs István
Ismeret, tulajdonjog, közkincs

Terényi Ede
Zene és Hit Hittől a zene felé
ZENE ÉS HIT - A zenétől a HITig

Szőcs István
Ismeret, tulajdonjog, közkincs (befejező rész)
Okos vagyok, mint a tordai malac

Terényi Ede
Zene és Hit - Amikor hinni akarunk – a zenében

KOVÁCS FLÓRA
Az állócsillag és a meteor?

Szőcs István
A fiókok mélyéről

Terényi Ede
Zene és Hit Nincs - Hit nélküli zene!
ZENE ÉS HIT - A Mély Hit hangján

Karácsonyi Zsolt
A ló nyerítése után

Szőcs István
Pótlólagos jegyzések - Urdungnec passusarul

SZŰCS GYÖRGY
Foglyul ejtett árnyak

Kabán Annamária
Egyszerre fény gyúlt

Terényi Ede
ZENE ÉS HIT - A (zene)szó erejébe vetett Hit

Szőcs István
Jegyzet, végre egy valódi könyvről - LEAR – magyar köntösben

Terényi Ede
ZENE ÉS HIT - Folklórhívők krédója

Szőcs István
Jegyzetforgácsok - Finnya – forgácsfánk – anyaöl(és)

Terényi Ede
ZENE ÉS HIT - A HOGYAN megszállottai

Szőcs István
Padramorgó

Terényi Ede
ZENE ÉS HIT - Modern zene – sámánhit

Karácsonyi Zsolt
Igéző idézetek

CS. GYIMESI ÉVA
Lélegzetvétel

Szőcs István
OlvasónapLÓLÁBjegyzetek

Terényi Ede
ZENE ÉS HIT - Az Energiába vetett Hit

Fried István
Ruha teszi az arcot? Netán arc tenné a ruhát?

Terényi Ede
ZENE ÉS HIT - PROSPERO szigetén

Karácsonyi Zsolt
A mű pillantása

Szőcs István
Csellengő múltunk

Terényi Ede
ZENE ÉS HIT - …mert a Tavasznak harsogás a dolga

Szőcs István
Csellengő múltunk (Befejező rész)

Gömöri György
Gábor Áron centenáriumára

Terényi Ede
ZENE ÉS HIT - Hit a műben

Szőcs István
„Hazafelé fújja…”

Terényi Ede
ZENE ÉS HIT - Meddig hiszünk a műben?

Lászlóffy Csaba
Szolzsenyicint idézve

Terényi Ede
ZENE ÉS HIT - A népszerűség igézete

Szőcs István
A RÓVOTT MÚLTUNK folytatása (megjegyzések a Mandics II.-höz)

Terényi Ede
ZENE ÉS HIT - A boldogságkeresés és hite

Papp Attila Zsolt
A 3836-os kisbolygó

Karácsonyi Zsolt
Szonettek, portrék, asztalok

NAGY SÁNDOR ISTVÁN
A Magyar műfordítói lexikon 1945–2010 tervezete

Szőcs István
„Kedvem támadt énekelni...” (A Kalevala magyar fordításai)

Terényi Ede
ZENE ÉS HIT - Hit a „kis dolgokban”

Szőcs István
Utánlövések I.

Terényi Ede
ZENE ÉS HIT - Vátesz – hit

Szőcs István
Utánlövések II.

BLOMQVIST TÜNDE
Nobel-díjjal a vers fennmaradásáért

Terényi Ede
ZENE ÉS HIT - Az ALKOTÁS – HIT

SELYEM ZSUZSA
A részvét bősége - Pilinszky János novembere

Szőcs István
Akkor végül is ki a perverz?

Terényi Ede
ZENE ÉS HIT - Hit a látszat(zene) világában

Lászlóffy Csaba
Jelenések – A képtelennel küzdő memória

Szőcs István
Átok Agade felett
Voltam én is egyszer

Terényi Ede
ZENE ÉS HIT - Hit a nemhitben

Szőcs István
Lassacskán minden újból…

Terényi Ede
ZENE ÉS HIT - Adagio religioso

Szőcs István
… És az Embernek Fia …

Terényi Ede
ZENE ÉS HIT - A virtuális világ karácsonya

Cseke Péter
Szellemi erőtereink

Terényi Ede
EMBER A ZENE MÖGÖTT - Új esztendő, új sorozat

Szőcs István
A fáraó írnokainak rémuralma

Terényi Ede
EMBER A ZENE MÖGÖTT - Nehéz és könnyű

Karácsonyi Zsolt
Zsebtelefon

Szőcs István
Az oszlop és – a két oszlop

Terényi Ede
EMBER A ZENE MÖGÖTT Isten hangja, (az) Ember hangja

Szőcs István
Egyes népnevek titkai

Terényi Ede
Ember a Zene mögött - Vallomás Lisztről

Szőcs István
Igazi – legigazibb…
Síppal-dobbal – szaxofonnal?

Terényi Ede
EMBER A ZENE MÖGÖTT - Művész a zene mögött

Szőcs István
Köz-művészet, elegyítettség, bölcsködések…

Terényi Ede
EMBER A ZENE MÖGÖTT A személyes hang

Király László
Lépcsők

Szőcs István
A csodálatos elődök

Terényi Ede
EMBER A ZENE MÖGÖTT - Fausti gondolatok

Szőcs István
Álom s esős idő

SELYEM ZSUZSA
A dzéta, amiért érdemes élni

Terényi Ede
EMBER A ZENE MÖGÖTT Az Imázs-ember

Szőcs István
Szilánkok, fullánkok

Terényi Ede
EMBER A ZENE MÖGÖTT A mostani harmincévesek

Szőcs István
Amiről fenn a hegyekben beszélnek

Terényi Ede
EMBER A ZENE MÖGÖTT - Csak tiszta szívből

Szőcs István
Erdély legszebb és legszomorúbb történetű KÉPKÖNYVE a Liber Miserorum

Terényi Ede
EMBER A ZENE MÖGÖTT - Hittem szép szavadnak: ZENE

Szőcs István
Elmefuttató - Nevezetes nevek meg nevetlenkedések

Terényi Ede
EMBER A ZENE MÖGÖTT - „Csak küldöm a jeleket?”

Szőcs István
Pótjegyzetek

Karácsonyi Zsolt
A könyv él és élni akar

Szőcs István
Ki volt az a „marha”?
Ki volt az a „marha”? - befejező rész
Sárgavarázs-jegyzetek
Sárgavarázs-jegyzetek

Lászlóffy Zsolt
A lángész járandósága

Szőcs István
Sárgavarázs-jegyzetek

Lászlóffy Zsolt
„Hangos beszéd oceánja” (Ami egy antológiából kimaradt)

Karácsonyi Zsolt
Százezer

Szőcs István
Szó, szó, szó – farkas veremből hallik…

Lászlóffy Zsolt
Idegenség és parlag

Szőcs István
Főszereplők, főrendezők, főkönyvelők az irodalom életében

Lászlóffy Zsolt
Janus-arcú kortárs zenék

Karácsonyi Zsolt
Elmesélt valóságok

Fried István
Megjegyzések a kritika hasznáról és káráról

Szőcs István
Főszereplők, főrendezők, főkönyvelők az irodalom életében (folytatás előző számunkból)

A mező tetején - 7 kolozsvári festő

Lászlóffy Zsolt
Időszerű múlt – még mindig?

Szőcs István
Kilenc plusz egy múzsa

Lászlóffy Zsolt
Dicső múlt – avagy „nálunk nem terem babér”?

Szőcs István
Jegyzetei

Lászlóffy Zsolt
Az énekvers könnyűsége

Szőcs István
Az angyal, aki a vizeket zavarta

Lászlóffy Zsolt
Tollvonások – a legidősebb tanítvány hitelével

Karácsonyi Zsolt
Elöljáró beszéd

Visky Mária
Költőiség szavak nélkül

Szőcs István
Önin Ter Ju I. - Dramaturgfejedelem Óriásokról

Lászlóffy Zsolt
Mi történik a zene „színpadán”?1

Szakács István Péter
Mennyei ponyva

Szőcs István
Önin Ter Ju II. Névtelen pallér óriásokról s egyebekről

Szálinger Balázs
Márpedig te vagy

SELYEM ZSUZSA
Au début

Lászlóffy Zsolt
A céhes hagyományok éltetője

Szőcs István
PÓR arany- és hímportörlő tücsök Bogarezza. Temesi Ferenc – BARTÓK

Lászlóffy Zsolt
Rekonstrukcióra váró „fenséges” Mozart-töredék

GABRIEL LIICEANU
A csábításról

Szőcs István
Egy kiállítás képei – képtelenségekkel?

Lászlóffy Zsolt
A szférák zenéje – újratöltve?

Szálinger Balázs
A térítés

Szőcs István
Nézni fogunk, sejhaj, csak nézni?
A lét dadog, a szorsz szelypít

Lászlóffy Zsolt
A modern zene születése

Szőcs István
A jó szándék kikövezett csapdái

Lászlóffy Zsolt
A parasztzene határmezsgyéjén

Karácsonyi Zsolt
Kavicsok nélkül, Albionban

Lövétei Lázár László
Jékely 100

Szőcs István
Mihaszna nyelvészet? Azaz kinek használ, ha egyáltalán igen?
Tudni – rosszindulat dolga?

Lászlóffy Zsolt
Újraírt zene- és tánctörténet

László Noémi
A napsütötte tér

Szőcs István
Történész humor avagy Rémtörténelemisták

Papp Attila Zsolt
Houellebecq paradoxona

Szőcs István
Mért, hogy egyes operarendezők…?

Lászlóffy Zsolt
„Emlékezetünk és képzeletünk” hangja

SELYEM ZSUZSA
A sündisznó

Láng Zsolt
Dobjuk már el a verset!

MÁRTON EVELIN
Képek a lélek állapotáról

Molnár Vilmos
Majmok, malacok, felhők

Szántai János
Verebekről, dimenziókról, tiluszokról

Vida Gábor
A folyók nyelve

László Noémi
Weöres Sándor metaforái nyomában

Szőcs István
Lélektől lélektanig

Karácsonyi Zsolt
Űrkönyvek, űrhajók

Szőcs István
És nemcsak nyelvük zavarodna meg

László Noémi
Vadromantika

Szőcs István
Mitől hungarológus, aki annak neveztetik?

KISS LÁSZLÓ ANDRÁS
Észak-Oroszország

Szőcs István
Mitől hungarológus, aki annak neveztetik?

Papp Attila Zsolt
A kultúra ára

Szőcs István
Igaz – vagy valóság?
Menetközben – Divertimento

Lászlóffy Zsolt
Richard Wagner és a kolozsvári publikum

László Noémi
A végső változat

Szőcs István
A kevésből is sok a rossz

Lászlóffy Zsolt
Miből lesz a cserebogár, avagy ki fog kipucolni?

Karácsonyi Zsolt
A történelem arcai

Czakó Gábor
Egyén, nemzet és nyelv

Szőcs István
A székelykapu – és másféle kapuk I

Lászlóffy Zsolt
A zenei szépség keresése – Angi István 80

Vallasek Júlia
Az életről, egyszerűen

Szőcs István
A székelykapu – és másféle kapuk III.

KISS LÁSZLÓ ANDRÁS
50 művész – 50 grafika

Lászlóffy Zsolt
Szabolcsi Bence, a mesemondó

Papp Attila Zsolt
Mrożek és a bálnák

Vallasek Júlia
Angolkeringő 7.: Cromwell dolgos éjszakái (Hilary Mantel: Farkasbőrben, Holtaknak menete)

Szőcs István
Képtelen jegyzetek

Kántor Lajos
Atavizmusok. A vers védelmében

Müller Csaba
Sztánai pillanatkép – Kós Károly születésének 130. évfordulóján

Fried István
„Az is csak egészben a rész” – Tandori Dezső 75 éves

Szőcs István
Képtelen jegyzetek

Kiss András László
Adriana Bădoi – Where to?

Szőcs István
Harc az ünnepért

László Noémi
Laudáció és irodalomkritika – Fried Istvánról

Fekete Vince
Pont olyan, csak más... – Laudáció helyett, Molnár Vilmosról

Karácsonyi Zsolt
Laudáció, levél – Király Lászlóról

Zsidó Ferenc
Szántai-négykezes

Szőcs István
Képtelen jegyzetek

Túros Eszter
BÁLA

Lászlóffy Zsolt
195 éves a kolozsvári magyar zeneoktatás

Karácsonyi Zsolt
Megosztott irodalom

Szőcs István
Képtelen jegyzetek – „Az első sor mosolyogjon”

Kötő József
Tisztelt Tanító Mesterünk, Kedves Bandi bátyánk!

Szekernyés János
Sokarcú korszerűség

Jakabffy Tamás
Csíky Blodizsár

Karácsonyi Zsolt
Álom a pihenésről

Fekete Vince
Sigmond István halálára

Egyed Emese
"Arcát a lélek felkutatja" – Kinde Annamária verseibe költözött

Szőcs István
Képtelen jegyzetek – A műkedvelés előnyei

KISS LÁSZLÓ ANDRÁS
Felmért irányok

Lászlóffy Zsolt
Ellentétek egysége – Szegő Péter 60

László Noémi
Nevetni ossziáni ködökben

Szőcs István
Képtelen jegyzetek

Jakabffy Tamás
Visky Péter és tsai. „kis kece lánya”

Túros Eszter
Festői történések

Papp Attila Zsolt
Kései sirató

Szőcs István
„Hogy micsoda: … Hogy ki? … Hogy mi? … Hogy miii?”

SÁNDOR ZOLTÁN
„Bennünk erénnyé magasztosul a gyalázat” – Sziveri János politikai költészetének társadalmi hátteréről

Szőcs István
„Élet kútja, Kancsó és Színésznő”

Bogdán László
Szerelem, színház, háború

Portik Blénessy Ágota
reKREÁCIÓ - Csíky Szabó S. Ágnes kiállítása

Jakabffy Tamás
A Bartók-hegedűduók – és forrásaik (újraalkotása)

Fried István
"A zene boszorkányos hálójá"-ban – Bánffy Miklós kisregényei

Szőcs István
A zenélő kút kongása 1.

Lászlóffy Zsolt
Demény Piroska emlékezete

Karácsonyi Zsolt
Nem tehet mást: világít

Angi István
Számon kérő életmű – értékeink védelmében1

Szőcs István
A zenélő kút kongása II.

Portik Blénessy Ágota
József Attila-adaptációk pillepalackra

Jakabffy Tamás
Ki a plakátból!

László Noémi
Bánni a szavak erejével

Egyed Emese
Orfeusz iskolája

HERTA MÜLLER
Nyelvek között

Szakács István Péter
A világ varázslatos valósága – Hommage à Gabriel García Márquez

Szőcs István
Reménytelen jegyzet – Mi okon Napoka?

Miklós Ágnes Kata
„Norvégia egy kis Tündérország”

Túros Eszter
Paralell stories

Jakabffy Tamás
Szentcímkés beletévesztések

Karácsonyi Zsolt
Lapok, folyók

Bogdán László
A nyughatatlan költő - Lászlóffy Csaba hódolatteljes köszöntése

Szőcs István
Újrahasznosító jegyzetek

Szekernyés János
Természetelvű élménypiktúra

Lászlóffy Zsolt
Erdély harangoz - a mélyben

Papp Attila Zsolt
A művészet örökös korszerűtlensége

Szőcs István
„Az út előre csak visszafelé vezet” - Kátay Mihály: Etruszk sugallatok I.

MÁRTON EVELIN
Titkok a hátsó udvarból

Jakabffy Tamás
Az utolsó tánc

BORCSA JÁNOS
Nyoma az elmúlt időnek

Szőcs István
„Az út előre csak visszafelé vezet” - Kátay Mihály: Etruszk sugallatok I.

Czakó Gábor
Ágoston magyarul tanul

Karácsonyi Zsolt
A kultúra bőre

Szekernyés János
Egy híján húsz

Jakabffy Tamás
Bizánc

Szőcs István
Költő, hazudj, de rajt’ ne fogjanak

Portik Blénessy Ágota
Szemtől szembe - Találkozás Kudor Duka István portréival

Lászlóffy Zsolt
A felejtés színei

Papp Attila Zsolt
Bábeli e-könyvtár

Szőcs István
Mítosz? – Mese? – Történet? – Tudomány?

Jakabffy Tamás
Népdalok átöltözése

Túros Eszter
Tűzzománc harmóniák

Marius Tabacu
Szavak sűrűjében

Horváth Előd Benjámin
Lassan kibomló ostinato

Szőcs István
Az irodalom emlékezete – és a történelemé (I.)

Visky Mária
A szépség és emberségesség jegyében

Szőcs István
Az irodalom emlékezete – és a történelemé (II.)

Jakabffy Tamás
Büszkeségünk: az Arcadia

Szekernyés János
Ijesztő lények, elrútított tájak

Szőcs István
„Az bizony AZ volt, de Ő bizony nem AZ volt” – Dózsa György – 1514 – Parasztháború félezer éve

SZEKERNYÉS JÁNOS
Képtár és alkotótábor

Lászlóffy Zsolt
Erdélyi muzsikusok Dél-Ameriká­ban (1.)

Szőcs István
Jegyzet Shakespeare 450. jegyében - A királyfi öltöztetése és vetkőztetése

Túros Eszter
10 éves a FREE CAMP

Jakabffy Tamás
Kőrössy Jancsi emlékezete

Papp Attila Zsolt
Zuhan a nehéz könyv, ki tudja, hol áll meg

Kabdebó Tamás
Olvasó­forradalom

Szőcs István
Morgondiózus jegyzetek

Pomogáts Béla
Búcsú Pusztai Jánostól*

Czakó Gábor
Regölyi Janus

Visky Mária
Abszurd párbeszéd – Tóth László-alkotások(kal)

Jakabffy Tamás
Utcazene-fesztivál

Szőcs István
Morgondiózus jegyzetek II.

Horváth Előd Benjámin
Bájos csevegések, véres ügyek

Gömöri György
Adalékok Vajda Alberthez

Túros Eszter
Úton a járatlan felé

Karácsonyi Zsolt
Az áfium ellen való orvosság

KÁLAI SÁNDOR – KESZEG ANNA
Az emlék másé

KOVÁCS BEA
17 mondat egy vihar előtt*

Szőcs István
Morgondiózus jegyzetek III.

Portik Blénessy Ágota
Tribuna Graphic – grafika határok nélkül

Egyed Emese
Múzsák kétszáz éves háza...

Szőcs István
Morgondiózus jegyzetek IV.

Czakó Gábor
Szkíta stratégia – építs aranyhidat a megvert ellenségnek

Túros Eszter
Különös tájakon

Jakabffy Tamás
Az öntudatos és a szerény

Karácsonyi Zsolt
A villamos mint jelkép

Szőcs István
Morgondiózus jegyzetek V.

Portik Blénessy Ágota
A bizarr esztétikája, a rútság erotikája

Jakabffy Tamás
Metropol

Szőcs István
Némán mennydörgő csillagjelzések mágiája

Bréda Ferenc
Theatrum mundi

Rigán Lóránd
Koponyám körül

Jakabffy Tamás
A háromszáz éves Emanuel Bach

Karácsonyi Zsolt
Tördelt századok, huszonöt év

Szilágyi István
HELIKON

Sigmond István
Randevú Európának

Lászlóffy Aladár
Cinegék mélyrepülésben

Bálint Tibor
Keserű fohászkodás

Mózes Attila
A hódító múmia

Szőcs István
Morgondiózus jegyzetek VI.

Jakabffy Tamás
Kőrössy – és Cicero

Szekernyés János
Szenvedés és megdicsőülés

Papp Attila Zsolt
Az irodalom és a prófétaság

Horváth Előd Benjámin
Kudarcból lett katarzis

PHILIPPE BLASBAND
Amatőrök és technokraták

Szőcs István
Morgondiózus jegyzetek VII.

Jakabffy Tamás
Erdélyi zenei misék restitúciója

SERESTÉLY ZALÁN
Férgek és nemzetek

Szőcs István
Morgondiózus jegyzetek VIII.

Túros Eszter
INTEGRUM – A teljesség felé

Jakabffy Tamás
Ott ülünk, Tanár úr

Ugron Nóra
MAFINN 1. - Nyulak és egyéb állatfajták

Kabdebó Tamás
A Nagyvilágon e kívül? – avagy belül!

Szőcs István
Önbírálat – félresugallás miatt is

Szekernyés János
A korszerűség elkötelezettje

Jakabffy Tamás
Gáláns táncok – Terényi Ede parkettjén

Papp Attila Zsolt
A márciusi kosztüm

Szőcs István
Hosszan kizengő zenétlen kutak – zenélő utak

DABÓCZI GÉZA
A Teremtés jövő hete

Jakabffy Tamás
Koncertzongoristának lenni

Karácsonyi Zsolt
A visszatekintés ereje

Szőcs István
Boldog órák szép emléke – Képen

Ugron Nóra
MAFINN 2. - Pálmafák és diákélet Finnországban

Portik Blénessy Ágota
Tükör által homályosan. Portré-alternatívák

Jakabffy Tamás
Szereti ön Weinberget?

Karácsonyi Zsolt
Színház az egész. Vivát!

Jancsó Miklós
Reflektorfény vonzásában

Szőcs István
Vörös ász, irodalomtörténet s a többi

Portik Blénessy Ágota
Egy Vándor Kolozsváron

Jakabffy Tamás
Tobzódás. Kolozsvári koncertprofilok

Papp Attila Zsolt
Verseket a lájkok elé

Szőcs István
A harmadik – a nem az igazi

Szekernyés János
Ihletserkentő verőfény

Jakabffy Tamás
Könyv az észak-erdélyi orgonatájról

Papp Attila Zsolt
Az írói kvóta

Ugron Nóra
MAFINN 3. - Turku utolsó gólyája

Szőcs István
Írói publicisztika mint nyelvtudománypótló – és tisztelgés Czakó Gábor előtt

Túros Eszter
Csíki képzőművészek vándorkiállítása

Jakabffy Tamás
Sem Bach, sem Händel nem az a fickó…

Nagy Koppány Zsolt
Egy híján száz

Szőcs István
Írói publicisztika mint nyelvtudománypótló – és tisztelgés Czakó Gábor előtt

Portik Blénessy Ágota
Levegőt!

Jakabffy Tamás
A Jazzybirds első albumát hallgatva

Szőcs István
Írói publicisztika mint nyelvtudománypótló – és tisztelgés Czakó Gábor előtt

Bálint Péter
Miért és kiváltképpen mire jó a tradicionális népmese?

Túros Eszter
Kávéfoltból csirkefogó

Jakabffy Tamás
Botka Valériára gondolva

Szőcs István
Írói publicisztika mint nyelvtudomány-pótló – és tisztelgés Czakó Gábor előtt

Szekernyés János
A korszerűség átörökítése

Jakabffy Tamás
Pacsay Attila zenéje A tolonchoz

Karácsonyi Zsolt
A nyár rétegei

Szőcs István
Idegenimádat mint önimádat

Túros Eszter
Szárhegy 40 - Válogatás a Gyergyószárhegyi Művésztelep gyűjteményéből

Szőcs István
Bízzál, pályafutó, bízzál! (I.)

Székely Sebestyén György
A másik kép

Jakabffy Tamás
„Utolsó péntek” - A tuba nagy napja

Papp Attila Zsolt
Titkos utak Macondóba

Szőcs István
Bízzál, pályafutó, bízzál! (II.)

Szekernyés János
Jelképes és groteszk formák

Jakabffy Tamás
Marcus Miller Temesváron

Karácsonyi Zsolt
A belső határ átlépése

Szőcs István
Szó – tehetetlenségi nyomaték

Jancsó Miklós
Művészreklámok tegnap és ma

Túros Eszter
Képek egy fiókból

Jakabffy Tamás
Sóvárgás a fekete korongok után

Szőcs István
Az „alsó tízezer” tagja, és mikor evet a csaj?

Czakó Gábor
Szabar

Jakabffy Tamás
Az új BF-karmesterről

Portik Blénessy Ágota
Időutazás hetven év erdélyi képzőművészetében

Horváth Előd Benjámin
Ezerkarátos nyár

Szőcs István
Ez is és az se

Portik Blénessy Ágota
New York-i halló-halló-hallucináció

Jakabffy Tamás
Bartók román táncainak mondialitása

Tamás Dénes
Két haza

Szőcs István
Mihez van képünk?

László Noémi
Szövegkísérlet, fotográfiákra

Jakabffy Tamás
Bartók Zenekari concertója: a szintézis

Karácsonyi Zsolt
A képpé varázsolt idő

Szőcs István
A lét dadog? Vagy a szekér zörög?

Tertullianus
A látványjátékokról

Jakabffy Tamás
A „Negyedik”

Túros Eszter
Kettős kiállítás

Szőcs István
Népnyelv vagy szolganyelv?

Szekernyés János
Temesváriak Szentendrén

Jakabffy Tamás
Születésnap. Gyöngyösi Levente Kolozsváron

Horváth Előd Benjámin
Isteni és emberi fosszíliák

Szőcs István
Szabályozni a tenger mélységét? (I)

Jakabffy Tamás
Arról, hogy a tetszés is tanulandó

Portik Blénessy Ágota
A portré mint önismereti játék

Bréda Ferenc
THEATRUM TEMPORIS - Levelek az Utókornak

Szőcs István
Szabályozni a tenger mélységét? (II)

Túros Eszter
Születésnap kiállí­tással

Jakabffy Tamás
A szerény és nagyszerű Bebeşelea

Karácsonyi Zsolt
Oldódni égi havakban

Szőcs István
Folyóvizek olvasókönyve felé

Túros Eszter
Simplicissimus

Jakabffy Tamás
Az újraélesztett Ruzitska

Karácsonyi Zsolt
Nem lehet eltakarni

Szőcs István
Elegyes jegyzetek

Jakabffy Tamás
Dixi tanár úr nyoma

Portik Blénessy Ágota
Hiánypótló hazatérés – a Korunk Galéria 500. tárlata

Szőcs István
A Magányos Cédrus gyökerei

Jakabffy Tamás
Missa A. Martoni

Portik Blénessy Ágota
Egy kis feketét? – Berszán Zsolt az Ecsetgyárban

Szőcs István
A dicsőség állhatatlansága vagyis Lőttek a kultúrának; újságírók és futballisták!

Jakabffy Tamás
Mérlegidők jönnek. Harnoncourt visszavonult

Szekernyés János
Hagyomány és korszerűség

Vida Gábor
A Bodor-paródia

Szőcs István
Újdondászok az ósdik ellen

Jakabffy Tamás
Kurtág 90 – Kolozsváron is

Portik Blénessy Ágota
A sokszínűség jegyében

Papp Attila Zsolt
A prágai rózsatemető

Szőcs István
Van Tantan? (Szaktantárgy az anyanyelv?)

Bréda Ferenc
THEATRUM TEMPORIS - Levelek az Utókornak

Jakabffy Tamás
Az élemedett korú, rózsás arcú Csárdáskirálynő

Portik Blénessy Ágota
Fény- és árnyjátékok. Szabó András: Istenek és szörnyek

Karácsonyi Zsolt
A titkos forradalom

Jakabffy Tamás
Magasabb, azaz mélyebb világba

Túros Eszter
Gaál András 80

Horváth Előd Benjámin
Titkos név

Szőcs István
Honnét ezen bájdalotskák-la?

Jakabffy Tamás
A spaghettiwesterntől az Oscarig

DABÓCZI GÉZA
A mítosz valósága és a valóság mítosza

Karácsonyi Zsolt
Az állat mint tükör, vészjelzés és remény

Idősebb Pilnius
Természetrajz (Historia naturalis)

Jakabffy Tamás
Schubert és a D. 944

Portik Blénessy Ágota
Káoszelmélet vászonra vetve

Papp Attila Zsolt
A szellemi határzár

Jakabffy Tamás
Világpolgár és bolsevik hazafi – Prokofjev

Portik Blénessy Ágota
Nem csupán sejteni, de tudni a világot

HORVÁTH BENJI
Paradigmese

Jakabffy Tamás
Jazzybirds: On the Road

Portik Blénessy Ágota
Művészettörténeti időutazás

Jakabffy Tamás
Ligeti és Kubrick

Dabóczi Géza
Mézes-mázas manóinvázió

Jakabffy Tamás
Barokk hullám Kolozsváron – svindlerek és nemesek

Nagy Borbála
Létallegóriák

Papp Attila Zsolt
A Gutenberg-kódex

Jakabffy Tamás
Hevülettel nem spórolva

Szekernyés János
Digitális színes nyomatok

Karácsonyi Zsolt
A láthatatlan város képei

Jakabffy Tamás
A magyar zenei misszió zászlóshajójáról

Portik Blénessy Ágota
A természet vonzásában

Nagy Attila
Reményik Sándor halálának pontos körülményei

Jakabffy Tamás
Nyári Teremtés

Túros Eszter
Tűzzel festők

Karácsonyi Zsolt
A lassú süllyedés veszélye

Gömöri György
A megszűnő Nagyvilágtól az újabb „hírünk a nagyvilágban”-ig

Jakabffy Tamás
Herr, wie lange...

SZEKERNYÉS JÁNOS
Szobrokká szervesített tárgyak

Jakabffy Tamás
A zene – és a körülmények

Zakariás Ágota
Conti-mentális terek a Bánffy-palota pincéjében

Karácsonyi Zsolt
A nem, a hiába és ami azt követi

Jakabffy Tamás
Cso-cso-szán és Muti visszatér Milánóba

Túros Eszter
Free Camp 2016

Vida Gábor
A semmi és a haza

Jakabffy Tamás
Kis léptékű „nagy” zenék orgonára

Szakolczay Lajos
„Kiknek véréből leszen a feltámadás” - a Magyar Írószövetség 1956-os kiállítása

Karácsonyi Zsolt
A hypertext kísértése

Jakabffy Tamás
A TBE kortárs zenét játszik

PORTIK BLÉNESSY ÁGOTA - SZÉKELY SEBESTYÉN GYÖRGY - VÉCSEI HUNOR
Kolozsvári képző­művészet 1968–1972

Jakabffy Tamás
Farkas Ödön és a Brassai kvartett

Dabóczi Géza
Csigadomb

László Noémi
Hiába

Jakabffy Tamás
Érdem és kegyelet: a dadogó oratórium

SZEKERNYÉS JÁNOS
Díjazott alkotóművészek Temesváron

Papp Attila Zsolt
Arany János és a foci

Jakabffy Tamás
A múzsa és a költő

Horváth Előd Benjámin
Új démonok, régi alkatrészek

Karácsonyi Zsolt
A megfelelő tél

Jakabffy Tamás
Don Giovanni és a „korabeli konvenciók”

Alexandra Croitoru
Kié Brâncuşi?1

Jakabffy Tamás
Horváth Kornél elismerése

Dabóczi Géza
Trimateria

Karácsonyi Zsolt
A szabad ég

Jakabffy Tamás
A haïdouk-ok. És a megérdemelt sztárság

Túros Eszter
80x80

MARKÓ BÉLA
Csak író volt. (Mózes Attila halálára)

Jakabffy Tamás
A Szimfonikus táncok

Túros Eszter
In memoriam Jakobovits Miklós

HORVÁTH BENJI
Nehéz mantra

Jakabffy Tamás
Ki volt Florence Foster Jenkins?

Portik Blénessy Ágota
Feeling blue?

Jakabffy Tamás
Dimitrie Cantemir és a török zene

Kántor Lajos
Időutazás Dobribán Emillel

Karácsonyi Zsolt
Akhilleusz és a béke

Jakabffy Tamás
Az Organoediától a nagy­zenekaros Missa brevisig

Túros Eszter
Természetes vonalkódok

PORTIK BLÉNESSY ÁGOTA - SZÉKELY SEBESTYÉN GYÖRGY - VÉCSEI HUNOR
Összhangban a természettel

Papp Attila Zsolt
Vissza a tudatlansághoz

Kántor Lajos
Erdély térképén: Berlin

Jakabffy Tamás
Kodály a Maros felső folyásán

Karácsonyi Zsolt
A lírikus szerkezete

Túros Eszter
Egyensúlyhelyzetek

Portik Blénessy Ágota
Szilánkokból építkezve

Király László
Utazni – remek szokás

Jakabffy Tamás
Vasárnap déli vendégek Brassóból

Portik Blénessy Ágota
Orbán István betűi

Markó Béla
Sms és haiku

Kántor Lajos
Markó Béla Korunk-kulcsára (pontosabban: erdélyiségére)

Jakabffy Tamás
A második kolozsvári Pikkó herczeg

Túros Eszter
Ceci n’est pas…

Papp Attila Zsolt
Preapokalipszis

Jakabffy Tamás
Felívelés

Portik Blénessy Ágota
Dupla vagy semmi

HORVÁTH BENJI
Posztmese

Jakabffy Tamás
Kodály-esemény, Kodály-ünnep

Túros Eszter
Szkafanderes idill

Jakabffy Tamás
Fülep Márk (többek között) Bukarestben

László Noémi
Igazi nagyság

Szőcs István
Csököny

Jakabffy Tamás
Ki nekünk Dohnányi?

Borda Réka
Y, avagy a posztszocialista irónia

Portik Blénessy Ágota
Ritmikus harmóniák

Karácsonyi Zsolt
Változatok forrásokra

Egyed Emese
El. – Emléksorok a modern Herkulesről, Jancsó Miklósról

Jakabffy Tamás
Zenészek, ha beszélnek

Túros Eszter
In memoriam Démol

Jakabffy Tamás
A Segesvári Akadémiáról

Túros Eszter
Puzus 2017

Papp Attila Zsolt
A mindig élő irodalom múzeuma

Jakabffy Tamás
A Mester és Margarita – opera-musicalben

Portik Blénessy Ágota
Egy vándor „emlékiratai”

László Noémi
Időközben

Végh Attila
A mérték nélküli szeretet joga

Jakabffy Tamás
Nemes és érzelmes keringők

Borda Réka
Hívővé válni egy kiállítótérben

Jakabffy Tamás
A King’s College dalnokai Kolozsváron

Zakariás Ágota
Variációk csendre

Karácsonyi Zsolt
Begyűjtött szavak

Jakabffy Tamás
Lett-e Bátorfán Szent László-templom?

Vécsei Hunor
Történeti és időn kívüli alkalmazott művészet

Jakabffy Tamás
Wagner, az óriás – Erdélyben

DABÓCZI GÉZA
Egy fényösvény hívása

Jakabffy Tamás
Enescu korai remekéről: a Vonósoktettről

Túros Eszter
Nyers képek mitológiája

Karácsonyi Zsolt
Bejárni telek sivatagait

Jakabffy Tamás
A keleti kereszténység hangjai – „magyarul”

Tiberiu Aldeman
Névtelen keresztek

HORVÁTH BENJI
Ima

Demeter Zsuzsa
Az Elefánt, a Cowboly, az Eső és egyéb mesebeli párbajok. Laudáció Szántai János Kemény Zsigmond-díjára

Jakabffy Tamás
InstruMentor

Részeg Imola
Generációs perspektíva

Papp Attila Zsolt
Száz év magány a halhatatlanságnak

Egyed Péter
Laudatio Bréda Ferencről

Jakabffy Tamás
Collier világnyi szobája

SZEKERNYÉS JÁNOS
Színek és formák geometriája

Jakabffy Tamás
Megszentelt hidak

Zakariás Ágota
Lőrincz Gyula: 13. sor

Karácsonyi Zsolt
Erdélyi kard

Egyed Emese
Az eleven tudásról (Dr. Gaal György hetvenéves?)

Jakabffy Tamás
Moz-Art à la Haydn

Túros Eszter
TAGok

László Noémi
Gigászi évszakok

Jakabffy Tamás
Gesualdo – kolozsvári pódiumon

SZEKERNYÉS JÁNOS
Mágikus világlátás és szocreál

Papp Attila Zsolt
Eldorádók, márciusban

Jakabffy Tamás
Lockwood, „Monsieur 100 000 volt”

Túros Eszter
Térjelek

Karácsonyi Zsolt
Április, Európa

Jakabffy Tamás
(Dísz)doktor Schiff András

Portik Blénessy Ágota
Maria Ciupe szőnyeg-festményei

Láng Orsolya
Goethingen 2. Falak és arcok

Jakabffy Tamás
Leid + Hoffnung

Szekernyés János
Leképezett látomások
Leképezett látomások

Jakabffy Tamás
Itt van május elseje

Ungvári-Zrínyi Kata
Pragmatikus líra és abszurd otthonosság

Karácsonyi Zsolt
Az ifjú és a teknős

László Noémi
Pár elegáns vonal – Janikovszky Éva emlékezete

Papp Attila Zsolt
Az ember, aki voltunk. Jules Verne és a pesszimizmus

Jakabffy Tamás
Pelléas és Mélisande

Túros Eszter
Átjárások

Kürénéi Szinészios
Az Egyiptomi, avagy a Gondviselésről

MARKÓ BÉLA
Százezer könyv

Egyed Emese
Nemek igenek negyvennégy sorban, záró- és idézőjelekkel

Horváth Előd Benjámin
Jákob és a nyelv. Laudáció Sztercey Szabolcs Méhes György debütdíjához

Jakabffy Tamás
Ami a zenéből kilátszik

Portik Blénessy Ágota
17 REASONS – Ioan Sbârciu ünnepi kiállítás

Jakabffy Tamás
Kommersz lényegtelenítés

Kiss Melánia
Világok közötti egyensúly

HORVÁTH BENJI
Erdőtűz

László Noémi
Béke és nyugalom hava – Kányádi Sándor halhatatlanságára

Láng Orsolya
Goethingen 5. A német csúnyaságról

Jakabffy Tamás
Dvořákba merülve

SZEKERNYÉS JÁNOS
Az Idő megtestesítése

Papp Attila Zsolt
Önmagunk kortársa

Láng Orsolya
Goethingen 6. A krónikás egy napja

Jakabffy Tamás
Horváth Bálint és az énekhang

Karácsonyi Zsolt
Forró szél

Balázs Imre József
Szelíd jelenlét. Jancsik Pál (1936–2018)

Láng Orsolya
Goethingen 7. Néprajzi gyorstalpaló

Jakabffy Tamás
Kibúcsúzott Sir Simon Rattle

Kollár Dávid
Elveszett paradicsom? (2)

HORVÁTH BENJI
Egynyári elégia

Ferdinandy György
Meleg tengerek

Bartha Katalin Ágnes
A 90 éves Dávid Gyula köszöntése

Szántai János
Tenger a vászonhatáron

Jakabffy Tamás
Lille MUKO

Kollár Dávid
Elveszett paradicsom? (3)

Karácsonyi Zsolt
A figyelem mestere

Bogdán László
„A nagy, sötétlő erdő…” Egyed Péter (a továbbiakban P.) korántsem utolsó megidézése

Demeter M. Attila
Szellem a gépben

Jakabffy Tamás
Bernstein első száz esztendeje

Túros Eszter
Természetes kapcsolódások

Láng Orsolya
Goethingen 8. Tesz-vesz város

Jakabffy Tamás
Vásáry Tamásról, 85. születésnapja után

Kali Ágnes
Ember, gépezet, glitch

Karácsonyi Zsolt
Valóság és valóság

Jakabffy Tamás
Középkori hangszeres magasztalás

Alexandra Mocan
No Matter Where You Go, There You Are*

László Noémi
Szentek és halottak

Jakabffy Tamás
Hogy ki volt Danny – azt senki nem tudja

Túros Eszter
Festői feszültségek

Jakabffy Tamás
Két cselló. Négy szaxofon

SZEKERNYÉS JÁNOS
Helios 50

Jakabffy Tamás
A legjobbak teljességének igényével

Portik Blénessy Ágota
Életem legjobb műve

Papp Attila Zsolt
Kultúrbéke

Láng Orsolya
Goethingen 9. Búcsúkörök

Szántai János
Töredék Tradoninak / Nat Roidnak / Tandorinak avagy

Fried István
Tandori Dezső nyolcvanéves

Jakabffy Tamás
A „visszaszerzett” pisztráng

Túros Eszter
Egy lezáratlan életmű dokumentumai

Karácsonyi Zsolt
A jeleken belül

László Noémi
A csillagszemű szavász

Jakabffy Tamás
Egyesülés – a varázsszó

Portik Blénessy Ágota
Angyali üdvözlet

ANDRÉ FERENC
Támad a retró

Lovász Krisztina
Idézőjelben zokogó majom

Karácsonyi Zsolt
Fehér sötétség

Jakabffy Tamás
A zenélés kétirányúsága mint szabadságjog

Szekernyés János
Az önazonosság színei és formái

Papp Attila Zsolt
Az idő kisimult ráncai

Jakabffy Tamás
Prokofjev – és klasszikus remeke

Túros Eszter
Szerelemről a legtisztességesebb szándékkal

Karácsonyi Zsolt
Bréda ikerkönyvei

Jakabffy Tamás
Nelson altengernagy és a szorongattatások

Zakariás Ágota
Árnyak játéka

ANDRÉ FERENC
A leszállás feltételei

Jakabffy Tamás
Közhírré teendő: az Arcadia Bartók-albuma

SZEKERNYÉS JÁNOS
Nyolcvannyolcan

Karácsonyi Zsolt
Fehér felhő, fekete doboz

Jakabffy Tamás
A régiek felfedezésének örökkön szükséges voltáról

Túros Eszter
Festői ritmusok

HORVÁTH BENJI
Tavaszi túra

Jakabffy Tamás
Leváltott happy end

Portik Blénessy Ágota
Száz év magány

László Noémi
Hol a fém

Demeter Zsuzsa
Tintába csepegtetett nyomok

Király László
Hét lépés a ködben

Szakolczay Lajos
Ali

Jakabffy Tamás
Passió és Mária-siralom Kiskapuson

Zakariás Ágota
Trimaginarium

ANDRÉ FERENC
Nyelvetölt

Jakabffy Tamás
Claus Guth Messiása

Karácsonyi Zsolt
A szentség váratlan pillanatnyisága

Jakabffy Tamás
Tankréd, Klorinda és az Icoane

Egyed Emese
Talányok

Karácsonyi Zsolt
Június

Jakabffy Tamás
Telemann, még mindig árnyékban

HORVÁTH BENJI
Mozgás a kőben

László Noémi
Megrekedtek a valkűrök

Jakabffy Tamás
A „Clavier Übung” – Schiff és Fray

HORVÁTH BENJI
Gomolyog

Jakabffy Tamás
A kolozsvári zenei élet földindulása

Péter Ágnes
Madárradar a Kofferben Kelemen Kinga rajzaiból

Papp Attila Zsolt
A világ elfesztiválosodása

Jakabffy Tamás
A római „hármasoltár”

ANDRÉ FERENC
Nyáridő

Lengyel János
Az ember mint író

Ion Vartic
A kulisszákból (Din culise)

Jakabffy Tamás
Ramona Horvath bársonycukra

Fried István
Szigetlét és vágy a boldog szigetekre

Jakabffy Tamás
Hermann Szabolcs és Szent István-kompozíciói

Kollár Dávid
Az Öröklét raktára

Jakabffy Tamás
Egy tízéves orgonamű – tisztelgés H. P. Türk előtt

Kollár Dávid
Az Ember halott, és élvezi

Jakabffy Tamás
A damaszkuszi út – meg a lüsztrai, az epheszoszi és a római

Láng Orsolya
Az elhallgatott krónikás

Papp Attila Zsolt
Ebédlőasztal a túlvilágon

Mile Lajos
Óperencia

Lakatos Artur
A fantasyvilág mítoszai (5.): Richard A. Knaak és a sárkányvilág

Jakabffy Tamás
A gályarabság éveinek termése

Nemes Z. Márió
A művész agyának ­szemfogakra van szüksége

László Noémi
Adjátok vissza

Láng Orsolya
Koszovói kalauz

Jakabffy Tamás
Felix = a boldog

Molnár Emese
Kalandor

Papp Attila Zsolt
Ami marad a végén

Jakabffy Tamás
Klezmer: a világi zsidó zene köztessége

Kali Ágnes
A kimozdíthatatlan csönd

Karácsonyi Zsolt
A boldog szerkesztés reménye alatt

Papp Attila Zsolt
Félrebeszéd

Karácsonyi Zsolt
Szerkesztőség és vidéke

Király László
Célfotó

Papp Attila Zsolt
A középnemzedékesedés felé

Szántai János
Helikon 300

Árkossy István
20+30

Jakabffy Tamás
A közöttiség hitele
A harmincéves megakoncert
Az aktuális krónikás

Zakariás Ágota
VII. Mimesis: Palimpszeszt

Jakabffy Tamás
A kényelmetlen műfaj

Túros Eszter
20 éves távlatok

Demeter M. Attila
Mit jelent gondolkodni? (És miért gyötörjük egyáltalán magunkat vele?)

Jakabffy Tamás
A Kelet világossága

Zakariás Ágota
Csűrmemória

HORVÁTH BENJI
Mítoszok és szerverek

Karácsonyi Zsolt
Egy élet és egy mű körei – az időben

Jakabffy Tamás
Pásztorszerelem Ravel módra, Leszboszon

Portik Blénessy Ágota
A világ gyermekei békére vágynak

Papp Attila Zsolt
„feltűntek jobbra és balra a sikátorok”

Láng Orsolya
Látni Makaót és visszajönni

GABRIEL CHIFU
Kis kiáltvány a herakleitikus költészetről (Mic manifest despre poezia heracleitică)

Jakabffy Tamás
Orgonáknak zengések

Ördögh Jácint
Ördögh Jácint

MÁRTON EVELIN
Mars hava

Jakabffy Tamás
A „túloldali” miénk

Zakariás Ágota
Vetró András grafikáiról

Karácsonyi Zsolt
Lassuló pörgés

Szántai János
A VarázslatosanOtthonos Tollbűvölő – Csukás István

Jakabffy Tamás
Fafúvók basszusa

Papp Attila Zsolt
A Danse Macabre örök

Jakabffy Tamás
A tizenhárom éves Gianni Schicchi

Székely Sebestyén György
Madarak és felhők

Vicente Ferreira Da Silva
A tenger dialógusa

Láng Orsolya
Magyar lírát Törökországba!

Jakabffy Tamás
Hangfelvétel-múzeum 1.

Molnár Emese
Helyek és nem-helyek

MÁRTON EVELIN
A jövő előkészítése

Vicente Ferreira Da Silva
A tenger dialógusa (Folytatás előző lapszámunkból)

Demeter M. Attila
Hogyan szokunk le a dohányzásról? (Avagy rövid értekezés az emberi akarat hatalmáról)

Jakabffy Tamás
Egy erdélyi „császári és királyi” orgona
Hangfelvétel-múzeum 2.

Szabó Andor
Todor Tamás. A szerzőről, cím nélkül

Karácsonyi Zsolt
Költők, királyok, megvadulók

Jakabffy Tamás
Hangfelvétel-múzeum 3.

Szekernyés János
Épületek és falak

Papp Attila Zsolt
Gyilkosság a karanténban

Miklós Ágnes Kata
Merre szállnak a stukkerok?

Jakabffy Tamás
Jazzybirds – három

Portik Blénessy Ágota
Bádogember és társai – Szabó András legfrissebb grafikáiról

Jakabffy Tamás
Hangfelvétel-múzeum 4.

MÁRTON EVELIN
Dalibor, avagy: Hogyan írjunk vezércikket?

Jakabffy Tamás
Új monografikus zenetörténeti tanulmány

Egyed Emese
Tónusértékek: Árkossy itt, most

Karácsonyi Zsolt
Európé nyaral, most is nyaral

Gömöri György
Koestler, az író és az ember

Jakabffy Tamás
Hangfelvétel-múzeum 5.
Hangfelvétel-múzeum 6.

MÁRTON EVELIN
A vonal eleganciája

MARKÓ BÉLA
Aki nem változott. Búcsú Bogdán Lászlótól

Jakabffy Tamás
A musica ecclesiastica és az egymásra-találtatás

Mărcuțiu-Rácz Dóra
Új-posztigazság Pandémiában

Karácsonyi Zsolt
Szőcs István hídja

Jakabffy Tamás
Hangfelvétel-múzeum 7.

Zakariás Ágota
Mimesis 8: Ledöntsük? Ne döntsük le?

Vicente Ferreira Da Silva
A folyó dialógusa

Jakabffy Tamás
Hangfelvétel-múzeum 8.

Papp Attila Zsolt
Haza magadban

Jakabffy Tamás
A mozarti csúcsoperáról

Mărcuțiu-Rácz Dóra
Ami járványidőben is konzerválható

Demeter Zsuzsa
A Szék

Angi István
Esszé a hangvarázsról

Gömöri György
Ginsberg ujjlenyomata

Kósa András László
Drága Marius,

Jakabffy Tamás
Beethoven-odüsszeia

Túros Eszter
Hargitai Szalon 2020

Karácsonyi Zsolt
Fordított világok

Jakabffy Tamás
Peacock odaát – és nagyon itt

Túros Eszter
G6 – virtuális kiadás

Karácsonyi Zsolt
A sárkány és a gyermek

Jakabffy Tamás
Csend… zenényi szünet

Egyed Emese
Environment (A Forró Ágnes-évtized)

Árkossy István
A lélegző vonal cselekedetei 2.

Jakabffy Tamás
Hangfelvétel-múzeum 9.

HORVÁTH BENJI
Idő és fény

Mărcuțiu-Rácz Dóra
Vegyen mély levegőt és indítsa újra gépét

Jakabffy Tamás
Amikor a fiúk összeálltak

HORVÁTH BENJI
Mese, 2323

Gömöri György
Találkozások Brodszkijjal

Muszatics Péter
Pannóniában

Jakabffy Tamás
Brubeck, a százéves

Száraz Miklós György
Korniss Péter képeiről

Karácsonyi Zsolt
Szélcsend, aztán mégsem

Lövétei Lázár László
Hogyan olvassunk?

Jakabffy Tamás
Milyen zenét szeret Isten?

Túros Eszter
Köztes állapotok

Vicente Ferreira Da Silva
A rácsodálkozás dialógusa (Folytatás előző lapszámunkból)

Gömöri György
Szymborska versei és macskái

Jakabffy Tamás
„Könyvek, Judit – könyvek, könyvek”

Túros Eszter
Festői jelek

Király László
Költő a Selyemréten

Karácsonyi Zsolt
Itthoni Hamlet, fehér ingben

Farkas Árpád
Hét törpe. Farkas Árpáddal Farkas Árpádról

Vida Gábor
Gorkij

Jakabffy Tamás
Hangfelvétel-múzeum – 10.

Iakob Attila
Árkossy időutazása

Papp Attila Zsolt
A halottak demokráciája

Günter Kunert
Az írásról. Feljegyzések I.

Karácsonyi Zsolt
Eszteró nyolcvan

BORCSA JÁNOS
Erdélyi értelmiségi lét járványok és sok más huncutság idején…

Jakabffy Tamás
Dennerlein

Mărcuțiu-Rácz Dóra
kortarsproza.exe

Vörös István
Járhat-e az olvasó az író útján?

Végh Attila
Körültekintés idebent. Filozófiai levél az erdélyi barátoknak

Jakabffy Tamás
Cigaretta

Túros Eszter
Felszabadító feszültségek

HORVÁTH BENJI
hogyne.txt

Guttmann Szabolcs
Mesék meséje épített környezetünkről (I.)

Jakabffy Tamás
Hangfelvétel-múzeum – 11.

MÁRTON EVELIN
Egy vizuális karanténregényről

Karácsonyi Zsolt
Toronyból, csont nélkül

GÜNTER KUNERT
Az írásról. Feljegyzések II.

Jakabffy Tamás
Terényi tárcasorozata az Utunkban és a Helikonban

HORVÁTH BENJI
Mint akit rajtakaptak az emlékezésen

Papp Attila Zsolt
valamiaversrol.rtf

Guttmann Szabolcs
Mesék meséje épített környezetünkről (II.)

Jakabffy Tamás
Dupré

Iszlai József
Előre emlékezni

Mózes Huba
A Törökvágástól a Hoche Rinnéig

Láng Orsolya
Agota, Herta, Terézia

Markó Béla
Kenyér, fecske, könyv

Jakabffy Tamás
Hangfelvétel-múzeum 12.

Demeter Zsuzsa
„Szavazzunk tán a versre” Laudáció Egyed Emese E-MIL-nagydíjához

Mărcuțiu-Rácz Dóra
Laudáció Székely Örs Méhes György-debütdíjához

MÁRTON EVELIN
Nonó – László Noémi laudációja I. – Erdélyi Magyar Kortárs Kultúráért díj, 2021
Dal műrepülésről – László Noémi laudációja II. – Erdélyi Magyar Kortárs Kultúráért díj, 2021

Jakabffy Tamás
Mizrahy

Túros Eszter
Festői áramlások

Karácsonyi Zsolt
Villásreggeli Vilniusban

Lövétei Lázár László
Szalontai Jank – Irodalmi játék

Jakabffy Tamás
Az új kolozsvári minótaurosz-esemény

Túros Eszter
Még mindig csendben ülök

Mărcuțiu-Rácz Dóra
Feleüres

Guttmann Szabolcs
Mesék meséje épített környezetünkről (III.)

Jakabffy Tamás
Tér és fegyelem. Jamal, a nagy öreg

Zakariás Ágota
„A vonalak vezessék a látogatókat…”

Demeter Zsuzsa
Szomjat adó eső

Vörös István
A filozófiaolvasás lehetőségei

Jakabffy Tamás
Egy kedves „kismesterre” emlékezve

Szücs György
Ami elvész, és ami megmarad

Jakabffy Tamás
Újra értékes gyermekzenekönyv!

Zakariás Ágota
„Az összes képem zene is....” – Fazakas Barna munkáiról

HORVÁTH BENJI
Két Charlie

Gömöri György
Madách angol fordítója: egy Tihamér, akiből Iain lett

Jakabffy Tamás
Hangfelvétel-múzeum 13.

DABÓCZI GÉZA
A világvégezet ikonjai

Papp Attila Zsolt
A nemhalottak

László Alexandru
Dante. 700 év távlatából

Gy. Szabó Béla
A Dante-illusztrálás nehézségei

Jakabffy Tamás
A Dante-szimfónia

Zakariás Ágota
„…illusztrátor legyen a talpán, aki fantáziáját követni tudja” Gy. Szabó Béla Dante-sorozata

Karácsonyi Zsolt
A sárkány ébredése

Jakabffy Tamás
Egy kolozsvári kilenc-tizenegy

Túros Eszter
Kortárs hieroglifák

László Noémi
Séta

Vörös István
Az olvasó szabadsága

Jakabffy Tamás
A kétszer született Bretan

Kányádi Iréne
Részvétel egymás életében

Jakabffy Tamás
Kolozsvár régi-új orgonája

Láng Orsolya
Transzcendens materializmus

Lövétei Lázár László
Zöld Kráter

Jakabffy Tamás
Gershwin – Taillard tükrében

Kányádi Iréne
Ösztön

Karácsonyi Zsolt
Amíg megérkezik

Jakabffy Tamás
Hálás ajándék Eduard Rietz hegedűtanárnak

Székedi Ferenc
Munka – menetközben
Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca
Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja

Redacţia Helikon susţine şi promovează municipiul la titlul de Capitală culturală europeană
Szerkesztőségünk támogatja a Városi Tanácsot az Európai Kulturális Főváros cím elnyerésében