"kártyalapok egy testvéri világban"
Kereső  »
XXVIII. ÉVFOLYAM 2017. 14. (724.) SZÁM – JÚLIUS 25.
 
Tartalomjegyzék Archívum
 
Karácsonyi Zsolt
Kutya a labirintusban
Varga Melinda
A töréspontok körbejárása - beszélgetés Hevesi Judit költővel
Molnár Vilmos
Rövidprózák
Király László
Versek
Végh Attila
Emberhalászok
Gaal György
Helikoni honfoglalók
Nora Iuga
Versek
Sánta Miriám
Zöld napok
Eszenyi Fanni
Versek
Kiss Lóránt
A tenger vázlata
Jakabffy Tamás
Ki nekünk Dohnányi?
SERESTÉLY ZALÁN
„ahogy énvelem is történt már nemegyszer” – Az organikus, a funkcionális és az animisztikus kritikája az autopoietikus gép felől
TŐTŐS DOROTTYA
Hol volt, hol nem volt, volt egyszer a regény
Szántai János
Versek
Beretvás Gábor
Nem nőknek való vidék
Király Farkas
A gyász vége
MIKÓ IMOLA
Onkológiai derű
Bréda Ferenc
THEATRUM TEMPORIS. Levelek az utókornak. XIV. levél. Summa sum: sumus. Vagyon vagyok vagy vagyunk
László Noémi
Kínai kapcsolat
Demeter Zsuzsa
Tájkép a kortárs magyar prózáról
Jakabffy Tamás
Fülep Márk (többek között) Bukarestben
Borda Réka
Y, avagy a posztszocialista irónia
 
széppróza

Balázs Imre József
"Az em­ber nem rossz, de el­va­dít­ha­tó"

Lászlóffy Csaba
Fe­né­kig álom

KÓ­DEX–

Bogdán László
Hutera Bé­la utol­só uta­zá­sa
Költő a vér­pa­don
Ma­gyar ada­lék Borges Az al­jas­ság vi­lág­tör­té­ne­te cí­mű mű­vé­be

Nextepp Béla
Az azonistúlon in­nen

KÓ­DEX –
Társadalom(élet) és gaz­da­ság

Kabdebó Tamás
Tariménes a túl­vi­lá­gon

Lászlóffy Csaba
Fe­lel­ge­tés ba­rát­sá­gos uga­tás­ra

KÓ­DEX –

Jancsó Miklós
Stré­be­rek

G. Tóth Károly
Bo­rot­va­él

Lászlóffy Csaba
Utó­já­ték
(Száz­éves tör­té­net)

Bogdán László
Hutera Béla utolsó utazása

Zimányi Magdolna
Drá­ga Gi­zus­kám!

KÓDEX-INDEX
A Klap­ka-emig­rá­ció Ister pá­ho­lya

Szombati István
Is­ten ke­gyelt­jei

Bogdán László
Hutera Béla utolsó utazása

KÓ­DEX –INDEX
Mi a ma­gyar?

Jancsó Miklós
A gázrezsó

Lászlóffy Csaba
Az áldozat
Az áldozat (Folytatás előző számunkból)

Szombati István
Erdélyi Columbo

Lászlóffy Csaba
Az áldozat (Folytatás előző lapszámunkból)

Jancsó Miklós
Lucullusi lakoma

Lászlóffy Csaba
Az áldozat (Folytatás előző lapszámunkból)
Az áldozat (folytatás előző lapszámunkból)

Jancsó Miklós
A humorista halála
A humorista halála

Lászlóffy Csaba
Az áldozat (folytatás előző lapszámunkból)
Az áldozat (Befejező rész)

Jancsó Miklós
Fordítva

Bogdán László
36. Bolondériák

T. Ágoston László
A horgász megtérése

Lászlóffy Csaba
Fehér csontunk, hűlt porunk?... Egy frászt!

Jancsó Miklós
Barátok
Öregek

Lászlóffy Csaba
Az egyedüllétre nyíló reggel
Ha te volnál (s miért ne lehetnél?) Sába királynője - rólad szólna

Jancsó Miklós
Tűnődések egy antik vitrin előtt,

Fekete István
Roráte

Molnár Ferenc
Ferenc József vadászik

Lászlóffy Csaba
Ködbe vesző szóviccek és kísértethajók
Uzsonnaidő
Hogyan születik meg a mestermű?

Jancsó Miklós
A piros köves gyűrű
A nyugdíj

Bogdán László
A kintrekedtek

Demeter Ferenc
Utazás a szürke vonaton

Bogdán László
A kintrekedtek (folytatás előző számunkból)
A kintrekedtek - 3. Sivatag

Jancsó Miklós
Autóstop

Szombati István
Ahol majd kiszállok

Barcsay Andrea
Állóvizek
Körtánc
A kócbaba

Móritz Mátyás
Vendégem Drakula

Lászlóffy Csaba
Hiányzol-e magadnak?
Hiányzol-e magadnak? (folytatás előző számunkból)
Hiányzol-e magadnak? (folytatás előző számunkból)

Szabó Róbert Csaba
Csomagok, bőröndök, táskák

Lászlóffy Csaba
Hiányzol-e magadnak? (folytatás előző számunkból)
Hiányzol-e magadnak? (folytatás előző számunkból)

Jancsó Miklós
A jövő színháza

Lászlóffy Csaba
Hiányzol-e magadnak? (befejező rész)

Bálint Tibor
Egy elhidegült kályha története

Filip Florian
A kisujjak

Lászlóffy Aladár
A legnagyobb nagypéntek

Lászlóffy Csaba
Keddi nap, bűnjelek

Vári Attila
Marionett

Bogdán László
A kintrekedtek

Szabó Róbert Csaba
Masnis nagybabával

Lászlóffy Csaba
Zsánerkép szalmakalpban
Közönséges történet - vagy mégsem?

Bogdán László
A kintrekedtek - A kihallgatás (befejező rész)

Szombati István
Látsz még fentről, Betti?

"Vadat és halat, s mi jó falat"

Tóth Mária
A postás, aki megy

Filip Florian
A kisujjak

Szakács István Péter
Csempészáru

Vári Attila
Az árnyékvadász

Sebestyén Mihály
Ranolder és Falkó

Bogdán László
A kintrekedtek - A gyűrű

Ferenczi Enikő
Különálló parkok

Bogdán László
A kintrekedtek - Oly távol, oly közel

Szombati István
Félsz a nyártól, Ödi?

Fábián Lajos
A farkasember

Bogdán László
A kintrekedtek - Jobb, mint otthon

Szakács István Péter
Krisztus teste

Bogdán László
A kintrekedtek - Jobb, mint otthon (folytatás előző számunkból)
A kintrekedtek (folytatás előző lapszámunkban)
A kintrekedtek (folytatás előző lapszámunkból)

Szőcs Géza
Archív
Titkos jelentés

Bogdán László
A kintrekedtek (folytatás előző lapszámunkból)

Szabó Róbert Csaba
Az ajándék

Bogdán László
A kintrekedtek (folytatás előző lapszámunkból)
A kintrekedtek (folytatás előző lapszámunkból)
A kintrekedtek (folytatás előző lapszámunkból)
A kintrekedtek - befejező rész

Jancsó Miklós
Szeretők

Szakács István Péter
Titkos szerelem

Gombos Szilárd
Levelet Grúziából

Fábián Lajos
Ariadné

György Attila
Hajós a kikötőben

Szakács István Péter
Áldozatok

Szabó Róbert Csaba
Kutyák birodalma

Kosztolányi Dezső
Halottak

Demeter Szilárd
Szerelem

Szombati István
Öregházi capricció

Demeter Szilárd
Béla

Szántai János
Egy lassú skizofrén naplójából

Lászlóffy Csaba
Mirabeau polgártárs fantomja a lipcsei csata után

Gaal György
Az utolsó Herepei-kötet

POTOZKY LÁSZLÓ
A látogatás

Demeter Szilárd
Gólyabál

Boda Edit
A tisztességtelen albérlő
Próba a labirintusnál

Lászlóffy Csaba
Fáraóhalál Thébában

Demeter Szilárd
Bankett (Részlet a Lüdércnyomás című regényből)

Szombati István
Ha a szobrok beszélnének

Mózes Attila
Megfakult képek

POTOZKY LÁSZLÓ
Üres csónak ring a tavon

PÉNZES ISTVÁN
Amator orbis

Necz Dániel
Karrier

Sorbán Attila
Vaníliás gumicsont (regényrészlet)

POTOZKY LÁSZLÓ
Szatellitek

Fábián Lajos
Rövidprózái

HERTA MÜLLER
A gödör
A varangy

FRANZ HOHLER
Két karácsonyi karcolat

Jancsó Miklós
A színész bosszúja

Szabó Gyula
Töredék

POTOZKY LÁSZLÓ
Záróra

Sebestyén Mihály
Doberdói emlék

Tóth Mária
A Zsolnay zsírosbödön

Boda Edit
Profán triptichon

Szirmai Péter
Szerkesztőségi óra

Lászlóffy Csaba
Az erényes francia

Szabó Róbert Csaba
Faluregény

POTOZKY LÁSZLÓ
A Fáklyahegy

György Attila
Elysium

Sebestyén Mihály
Eroica-zárvány

Lászlóffy Csaba
Megérkezni valahova

VÁRADI B. LÁSZLÓ
A medve Nagyváradon

Bíró Zsófia
A biztonság kedve

Böszörményi Zoltán
Csőd

Láng Zsolt
A tarhegyi kirándulás

T. Ágoston László
Balin ecetben

Tóth Mária
Porköpenyt, Angélának

POTOZKY LÁSZLÓ
Rövidprózái

Szirmai Péter
Zsákmányszerzés

Szabó Róbert Csaba
A bölényvadász (regényrészlet)

Ungvári László Zsolt
Zsebóra

Bíró Zsófia
13-as számú mese

MESTER GYÖRGYI
Rövidprózái

Szakács István Péter
Szindbád és az ifjonti ábrándok bűvös lámpafénye

Lászlóffy Csaba
Rövidprózái

Székely Csaba
Öcsém halála és gondolatai

Zsidó Ferenc
Rövidprózái

MESTER GYÖRGYI
A medveasszony

SZILÁGYI ERZSÉBET
A Stradivari hegedű, avagy egy évszázad tanúja

Tóth Mária
Lényeg és arc

Sebestyén Mihály
Szakszerű hangápolás

BENE ZOLTÁN
Háború

Szabó Róbert Csaba
Matolcsi víziedző halála

Hertza Mikola
Rövidprózái

Necz Dániel
Kinyilatkoztatás
Táncosok

Lászlóffy Aladár
Isten hárfája

Zsidó Ferenc
Rövidprózái

Tóth Mária
Fahalász

VARGA LÁSZLÓ EDGÁR
A tehetetlen önmarcangolás tétova dühe

Bíró Zsófia
Instrukciók Esila Belorynak álmában

Tóth Mária
Fahalász (befejező rész)

NYERGES GÁBOR ÁDÁM
Sziránó és A Halál Nagy Albuma

ROSA LIKSOM
Prózái

Bodor Ádám
Augustinék

Sebestyén Mihály
A longobárdok támadása

Mózes Attila
KARC (olat egy Mózes Attilára)

ORBÁN KÁROLY
Lehallgatás

BENE ZOLTÁN
Jelenések

SZENTMÁRTONI JÁNOS
Szomjúság

Szabó Róbert Csaba
A teremtés hatodik estéje

Sigmond István
MOLEKULÁK 1 - A beszédes varjú

Tóth Mária
Fel, kis fácska!

Sigmond István
Molekulák 2. - Egy szelet kenyér

Borsos J. Gyöngyi
Elvira, a csodával határos

Lászlóffy Csaba
Rövidprózái

Sigmond István
A Mester foglalt - Molekulák 3.

Sorbán Attila
A püspök úr pálinkát iszik

Sigmond István
Molekulák 4. - Győzelem

GHEORGHE SCHWARTZ
Rövidprózái

Sigmond István
Molekulák 5. - Hétköznapi Vénuszok

Szakács István Péter
A boldogság elixírje

BENE ZOLTÁN
Összefüggések

Sigmond István
Molekulák 6. - A legnagyobb csoda

POTOZKY LÁSZLÓ
A legutolsó ajándék

Sigmond István
Molekulák 7. - Miért nincs színe a hangnak?

Jancsó Miklós
Az irodafőnök halála

Sigmond István
Molekulák 8. - Tündöklő arccal

NYERGES GÁBOR ÁDÁM
Prózái

Sigmond István
Molekulák 9. - Nincs menekvés

Tóth Mária
A jerikói rózsa

Sigmond István
Molekulák 10. - A csillag
Molekulák 11. - A dalia

POTOZKY LÁSZLÓ
Galambok őre

Szombati István
Uccu

Sigmond István
Molekulák 12. - Egekbe vezető utakon

Bogdán László
Claudia, Fulvia, Lesbia és Ahab

ZOLTAY LÍVIA
A szag

Bogdán László
Claudia, Fulvia, Lesbia és Ahab

Sigmond István
Molekulák 13. - A modell

György Attila
.áetriuxa avagy Macskalauz haladóknak

Sigmond István
Molekulák 14. - Napóleon és a többiek

Sebestyén Mihály
Syracusa pusztulása

Tompa Andrea
Évnyitó fent Kolozsvárt

Sigmond István
Molekulák 15. - Az utolsó álom

Hertza Mikola
Rövidprózái

Sigmond István
Molekulák 16. - Vírusfajzatok

Tóth Mária
A kád

Ungvári László Zsolt
Rövidprózái

Zsidó Ferenc
Rövidprózái

Sigmond István
Molekulák 17. - A világszám

Szakács István Péter
Az ajándék

Sigmond István
Molekulák 18. - Megszámlált falevelek

Király Farkas
Görög export

Sigmond István
Molekulák 19. - A táncestély

Sebestyén Mihály
Tizenhét ezüst esernyő

Sigmond István
Molekulák 20, - Ők, ott, azok

Boda Edit
Rövidprózái

Szabó Róbert Csaba
Frankenstein halott

Sigmond István
Molekulák 21. A világhír felé

Borsos Júlia Gyöngyi
Földrengés a Szabó uccában

POTOZKY LÁSZLÓ
Egypercesek

Sigmond István
Molekulák 22. - A titok

Lászlóffy Csaba
Francia hármas

Sigmond István
Molekulák 23. A szomszéd bácsi

HERTA MÜLLER
Fácán az ember, semmi több

Lászlóffy Csaba
Francia hármas (befejező rész)

VARUJAN VOSGANIAN
Suttogások könyve

Sigmond István
Molekulák 24. A barlangkutató

Hertza Mikola
Rövidprózái

Sigmond István
Molekulák 25. Egy léleknyi távolság

Sebestyén Mihály
Erzsébet királyné utolsó csillagkeresztes udvarhölgye

Sigmond István
Molekulák 26. Cinkosok

ZOLTAY LÍVIA
Vizes történet

Sigmond István
Molekulák 27. Aki nem látta a Varázsfuvolát
Molekulák 28. - Maga csak egy ember

Szántai János
A folt

Sigmond István
Molekulák 29. - Kinek az álmai?

Szirmai Péter
Anyám barátja

Hertza Mikola
Elsietett történetek

Sigmond István
Molekulák 30. - Farkasok
Molekulák 31. Mindörökre

Borsos J. Gyöngyi
Milyen is a gomba

Sebestyén Mihály
Helmholcz Attila fővámellenőr rejtélyes eltűnése Adalékok az Újvári Blackburn Színház történetéhez

Sigmond István
Molekulák 32. Őseink

Tóth Mária
Hűtlenség

Sigmond István
Molekulák 33. - Várakozunk

POTOZKY LÁSZLÓ
Téli eső

ZOLTAY LÍVIA
Mint a borsó meg a héja

Szántai János
A Beaufort- skála*

Székely Örs
Az ünnep

GONDOS MÁRIA-MAGDOLNA
Nyakig begombolt...

ABRUDBÁNYAI MELINDA
Balogh Ştefan öröme

SERESTÉLY ZALÁN
Talán kissé homorítottak is

VÍZI TÜNDE
Csuklógyakorlat

Sigmond István
Molekulák 34. - A főszereplő
Molekulák 35. - Csengettek

BENE ZOLTÁN
Világnézet

Sigmond István
Egy ateista tanácsa: higgyetek Istenben 1. - Sztálin

Vincze Ferenc
Viszik a fiút

Sigmond István
Egy ateista tanácsa: higgyetek Istenben 2. - A fekete angyal

Sebestyén Mihály
A születés misztériuma

POTOZKY LÁSZLÓ
A forró falu

Sigmond István
Egy ateista tanácsa: higgyetek Istenben 3. - A kövér, a sovány és a törpe

Szakács István Péter
Zsebművészet

Sigmond István
Egy ateista tanácsa: higgyetek Istenben 4. - Három Biblia

Demeter Szilárd
Rajongás

Sigmond István
Egy ateista tanácsa: higgyetek Istenben 5. - Koldusok

Boda Edit
Metamutáció

Jancsó Miklós
A trambulin

Sigmond István
Egy ateista tanácsa: higgyetek Istenben 6. - Angyalok

JUHÁSZ ERIKA
Kronométer

Molnár Vilmos
Himnusz egy fenyővel

Sigmond István
Egy ateista tanácsa: higgyetek Istenben 7. - Hullaszállítók

JERZY PILCH
Polonéz mars

Sigmond István
Egy ateista tanácsa: higgyetek Istenben 8. - A megfertőzött fogalom

VÁRADI B. LÁSZLÓ
Egy vidracsalád kálváriája

Sigmond István
Egy ateista tanácsa: higgyetek Istenben 9. - Az elmaradt temetés

Tóth Mária
A tenor

DANYIIL HARMSZ
Rövidprózái

Sigmond István
Egy ateista tanácsa: higgyetek Istenben 10. - Ünnep van mindenütt: a mennyben, a földön, a föld alatt

Tóth Mária
A tenor - Folytatás előző számunkból

Sebestyén Mihály
Sótonyi ezredes gerince

Sigmond István
Egy ateista tanácsa: higgyetek Istenben 10. - Ünnep van mindenütt: a mennyben, a földön, a föld alatt
Egy ateista tanácsa: higgyetek Istenben 11. - Csoportterápia

Borsos Júlia Gyöngyi
A két almamag

TRISTAN RANX
A világ ötödik évszaka

Sigmond István
Egy ateista tanácsa: higgyetek Istenben 11. - Csoportterápia

Zsidó Ferenc
Huszonnégy

Sigmond István
Egy ateista tanácsa: higgyetek Istenben 12. - Többarcú nyomor

JUHÁSZ ERIKA
Tolvajszéki napjárta

Sigmond István
Egy ateista tanácsa: higgyetek Istenben 12. - Többarcú nyomor
Egy ateista tanácsa: higgyetek Istenben 13. - Marslakók

JANUSZ GŁOWACKI
West Avenue

BENE ZOLTÁN
A víziboszorkány

Sigmond István
Egy ateista tanácsa: higgyetek Istenben 14. - Isten sír
Egy ateista tanácsa: higgyetek Istenben 14. - Isten sír

Székely Örs
Ungvárnémeti Tóth László utolsó, kézbesítetlen levele

GONDOS MÁRIA-MAGDOLNA
Veres agyag a’ batist szoknyátskán

Tóth Mária
Kutyaélet, kutyamódra

GIAMBATTISTA BASILE
A cimbora - A második nap tizedik meséje

Szakács István Péter
Rövidprózái

Sigmond István
Egy ateista tanácsa: higgyetek Istenben 15. - Látogatók

ZOLTAY LÍVIA
Repül a, repül a …

Sigmond István
Egy ateista tanácsa: higgyetek Istenben 15. - Látogatók

VÁRADI B. LÁSZLÓ
Erax, a római jellem

Sigmond István
Egy ateista tanácsa: higgyetek Istenben 16.

Bogdán László
A katona és a démon - 63. A félreértések tisztázása

Sigmond István
Egy ateista tanácsa: higgyetek Istenben 17. - A tetszhalott

Boda Edit
Pirkadatkor a bisnyicár

Zsidó Ferenc
Huszonnégy

Sigmond István
Egy ateista tanácsa: higgyetek Istenben 18. - A kétarcú ember

Lászlóffy Csaba
Hűtlenek hűsége

Csiki László
Fáradt pantomim*

Sigmond István
Egy ateista tanácsa: higgyetek Istenben 19. - Hóhérok

Lászlóffy Csaba
Hűtlenek hűsége

Vida Gábor
Ahol az ő lelke

Sigmond István
Egy ateista tanácsa: higgyetek Istenben 19. - Hóhérok

Franz Hodjak
Apa és fia

MESTER GYÖRGYI
Holdvilág

Sigmond István
Egy ateista tanácsa: higgyetek Istenben 20. - Nemes versengés

Tóth Mária
A csont

Sigmond István
Egy ateista tanácsa: higgyetek Istenben 20. - Nemes versengés
Szivárvány

SEMEZDIN MEHMEDINOVIĆ
Az orosz számítógép

Sigmond István
Fényhegyek

Szakács István Péter
Rövidprózái

Dehel Gábor
Kiadó víkendház

Szilágyi István
Higgyünk a csodában?

MIRCEA CĂRTĂRESCU
A Rulett-játékos

Sebestyén Mihály
Zigótalázadás

Sigmond István
Káosz

Nagy Koppány Zsolt
A vég

MIRCEA CĂRTĂRESCU
A Rulett-játékos

Sigmond István
Összefonódva a paplana alatt, Matt - Rövidprózák

Molnár Vilmos
Rémán doktor hasberendezése, metszőfoga, kisujja

Benedikt Wells
A város háztetőin

Király Farkas
Sortűz karácsonykor

MÁRTON EVELIN
Melek Sebaha

Cristian Popescu
Villanások

Szabó Róbert Csaba
Verhetetlenek

Borbély András
Születésnap

GIAMBATTISTA BASILE
A két kicsi pizza1 – A negyedik nap hetedik meséje

NYERGES GÁBOR ÁDÁM
„Sziránó”

Vári Fábián László
Vásártér

Knut Hamsun
Éhség

Lászlóffy Csaba
Jelenések – John Donne

Szakács István Péter
Rövidprózái

Leena Krohn
Szavak képmása

Lászlóffy Csaba
Jelenések – John Donne

Tóth Mária
A francia csipke

VARUJAN VOSGANIAN
Suttogások könyve

MESTER GYÖRGYI
Anyaság

Vincze Ferenc
Ágyneműtartó

Hertza Mikola
rövidprózái

Franz Hodjak
Az ügynökség

„És a körúton újra csend volt.”

Tóth Mária
A lámpa

Bonczidai Éva
Porcelánbalerina

FISCHER BOTOND
Anya a zsebben

Molnos Lajos
Egy szerencsés ember

MESTER GYÖRGYI
Le a kalappal

Jancsó Miklós
Családi becsület

PATAKI–PÉTER HANNA
A 13-as számú kórház

MAX BLECHER
Heges szívek (Inimi cicatrizate)

Sebestyén Mihály
A Place Pigalle összeillesztései

ADORJÁNI PANNA
Tízéves vagyok és cigicsikkeket gyűjtök a templom udvará

Leena Krohn
Az ablakmás (Valeikkuna)

Czegő Zoltán
Csillag ragyog hol ott, hol itt

MÁRTON EVELIN
Godán Ezokev

Franz Hodjak
Crosby úr jött s ment

BENE ZOLTÁN
Szurokeső

Szabó Róbert Csaba
Alakváltók

Dimény Lóránt
Az ítélet

Boda Edit
Egy csendes temető

Balázs K. Attila
Egy sárguló fénykép leírása
Ariadné

Sebestyén Mihály
Husz János máglyája

Tóth Mária
Snapsz

Zsidó Ferenc
Szex helyett

Antal Balázs
Aki pokolra akart jutni

Jancsó Miklós
Cigányprímások

Király Farkas
Karácsony

T. Ágoston László
Pontyos Marci

SELYEM ZSUZSA
Hogyan lettem én is bestia

MÁRTON EVELIN
Aram

Murányi Sándor Olivér
Vágta

Tóth Mária
Kisjézus inge

CARMEN ELISABETH PUCHIANU
A folyó

VÁGVÖLGYI B. ANDRÁS
Sötétség délben

MADELEINE DE SCUDÉRY
Gyöngéd térképe Clélie, római történet

Tóth Mária
Kisjézus inge

Végh Attila
Végtelen rózsakert

Bréda Ferenc
THEATRUM TEMPORIS - Levelek az Utókornak

Sebestyén Mihály
A város felett lebegő tárgyról

Lászlóffy Csaba
A debütáló tudat zavarai
Klementina „áldozatai”

Boda Edit
Bo szerzetes útja a biciklivel

Ruxandra Cesereanu
Angelus

MÁRTON EVELIN
Szamos-song

Kántor Lajos
Kábelszakadás
Sötétség

SZENTMÁRTONI JÁNOS
Láthatatlan kiállítás
Láthatatlan kiállítás

Molnár Vilmos
Három kicsi indián

Borsos Júlia Gyöngyi
Ketten a hintaszékben

Filip Florian
Mindegyik bagoly

Zsidó Ferenc
A sajtószabadság ára

DOINA RUŞTI
Lizoanca tizenegy évesen

Tóth Mária
Zsenialitásom története

SELYEM ZSUZSA
Együtt utazunk

Czegő Zoltán
A macskalevél

Medgyesi Emese
Prelúdium: szülőföld, szubkárpátok

Szakács István Péter
Érintések

Sebestyén Mihály
Alba hercegnő váratlan megjelenése a Bernáth Andor klubban (1954)

Hajdú-Farkas Zoltán
Reggeli látvány

Bogdán László
Jelenések a Hagia Sophiában

Dimény Lóránt
A Mester arcai

Tóth Mária
Porcika

Paul Emond
Nagy hideg

Tar Károly
A fiam halála*

Végh Attila
A vér útja

Franz Hodjak
A levél

Sebestyén Mihály
A Csigahegyi ütközet

BENE ZOLTÁN
Boldog korok

Murányi Sándor Olivér
Shopping

Tar Károly
A fiam halála*

Molnos Lajos
Kisprózák

VÁGVÖLGYI B. ANDRÁS
Gríd

Barlog Károly
Szomszédok

Bartók Imre
Buonarroti

Ughy Szabina
Házibuli

Száz Pál
Ádámatyánk bajáro

Pallag Zoltán
A metrón való mészárlásról

Medgyesi Emese
Porból nőtt

Nagy Koppány Zsolt
A visszaváltozás

Bogdán László
Madáremberek és őrszobrok

Paul Emond
Alexis Gayo végrendelete

CSUSZNER FERENCZ
Húsvéti várakozás

Molnár Vilmos
Egy jó hely

Antal Balázs
A szavak súlya

Vincze Ferenc
A köpönyeg

Király Farkas
Füstbe mentek

Szakács István Péter
Visszatérni

Sebestyén Mihály
A tudomány oltára

Hajdú-Farkas Zoltán
Időtlen virrasztás

Balrog Károly
Próza

Száz Pál
Rövidprózák

Balthasar Waitz
Családi sír

Zsidó Ferenc
Huszonnégy

Murányi Sándor Olivér
Tereprajz

Molnár Vilmos
Kilencedik fejezet, amelyben különös dolgokról esik szó, Malacka pedig álmot lát

SELYEM ZSUZSA
A felhők földi barátai

György Attila
Transzilvállatok (Bestiarium siculorum)

Balázs Imre József
Találkozás

Hajdú-Farkas Zoltán
Babás álmok

VASILE ERNU
Elöljáróban

Vida Gábor
Regény helyett. A hadsereg (2.)

Sebestyén Mihály
Kémtörténet

Váradi Nagy Pál
A láthatatlan mozdony

Hornyák Balázs
Dies irae

Földesi Csenge
Két anyám volt

Alexandru Mușina
Rövidprózák

Orcsik Roland
Fantomkommandó

Száz Pál
Rövidprózák

Lovász Krisztina
Hulló falevelek

MÁRTON EVELIN
Kolozsvár

Hans Bergel
A novella

Sigmond István
Negyedíziglen

BENE ZOLTÁN
Öregek, fiatalok

Tamás Dénes
Az élő ház

Hajdú-Farkas Zoltán
transsylván 1.

Szakács István Péter
A karosszék

Donal Ryan
Amit megtudhatunk (All We Shall Know)

MÁRTON EVELIN
Csen csenbasi

Czakó Gábor
Az idő és a Van

Váradi Nagy Pál
A túra

Medgyesi Emese
Tacet

Tamás Kincső
A toll

Hajdú-Farkas Zoltán
transsyilván2

Antal Balázs
A Kreón bolygó költői

Werner Lutz
A dombok ideje

Sebestyén Mihály
Lenin összes művei anyósom kiadásában

Jancsó Miklós
Daisy

Heinrich Böll
A kenyér íze

Bogdán László
A másik világ
A másik világ

Molnos Lajos
Novellák

Hajdú-Farkas Zoltán
folyó=parton

Tar Károly
A rendes ruhájú emberek meséje

Sebestyén Mihály
Provenienciaelv, avagy a török üzenet

GÜNTER KUNERT
Novellák

MÁRTON EVELIN
A lélek testben

Zsidó Ferenc
Huszonnégy

Warsan Shire
Beszélgetések az otthonról (egy kitelepítési központban)

Haklik Norbert
Born to Die in Berlin

Batári Gábor
Profán Theophania

Lavinia Braniște
Antitücsök

Medgyesi Emese
Merry X-mas

Rita Granetti
Fekete tenger

Jancsó Miklós
Molly

Molnár Vilmos
Minimál mesék VII.

Tóth Mária
Őrangyal

Murányi Sándor Olivér
Antikvárium

Vida Gábor
Medve

Mihai Măniuţiu
Szent György

Szakács István Péter
Esteban Cocinero féltve őrzött titka

Bogdán László
A Zóna
A Zóna

Tamás Dénes
(máj kell jackson)

Vida Gábor
Párizsi levél

Márton László
A Királyhágón át, előre!

Molnár Vilmos
Utazás a vonattal

SERESTÉLY ZALÁN
Késés ötnegyvenkor – kilenc árulás

Szántai János
Helyből távol, s vissza. Ármos Lóránd úton-állás-pontjai

MÁRTON EVELIN
Nehezen

Száz Pál
Részletek a Phytolegendáriumból

Kocsis Dorottya
Az igazi veszedelem

Bihari Csilla Rozália
Átjáró

CSENDER LEVENTE
Folyami emberek

FISCHER BOTOND
Columbuli

Molnár Vilmos
Rövidprózák

Végh Attila
Emberhalászok

BENE ZOLTÁN
Életrajz, Sonka

Zsidó Ferenc
Huszonnégy

Marcsák Gergely
A halál oka: fejlövés

Shrek Tímea
A szövetség

Kertész Dávid
Novellák

Sebestyén Mihály
Maradok a tényeknél

Király Farkas
A gyász vége

SELYEM ZSUZSA
Nagyanyánk megérti a fraktálokat

Murányi Sándor Olivér
Zseton

Kontra Ferenc
Az író csontjai

Szakács István Péter
Rövidprózák

Bogdan Suceavă
Tudni akartam, honnan a fény

Demény Péter
Rövidprózák

HEGEDŰS IMRE JÁNOS
Dénes Iván egy napja

Haklik Norbert
Mona Lisa elrablása

Száz Pál
Részletek a Phytolegendáriumból

Tristan Ranx
A világ ötödik évszaka

VÁGVÖLGYI B. ANDRÁS
Grííd

Tamás Kincső
Öröm és bánat

Tar Károly
Északi fényben

Nora Nadjarian
Rövidprózák

Sebestyén Mihály
Pergamon indokolatlan ragyogása

MAX BLECHER
Heges szívek

Bogdán László
Utazás a másik világba

Kele Fodor Ákos
A szív vége. Cigány újmesék.1

Abafáy-Deák Csillag
Norvég minta

Batári Gábor
Yesabel mesél, mesél és mesél

HORVÁTH BENJI
Álomláz

LÁSZLÓFFY ALADÁR
Dühöng a déli szél

Bíró Gergely
Az egyenruha

Roland Dubillard
Az eső

Szabó Róbert Csaba
Az egy-egy-kettes meló

Balázs K. Attila
Vállfa

BENE ZOLTÁN
Valéria terve

WOLFGANG BORCHERT
Novellák

Dimény Lóránt
Tizenkettő

HEGEDŰS IMRE JÁNOS
A fénymadár

Sebestyén Mihály
Felhővillamos

Răzvan Rădulescu
Kis Teodósziusz

FISCHER BOTOND
Dies Irae

Lokodi Imre
Férfi Hallstattból

Ughy Szabina
Duettek Földje. Esküvőn meséltem

Kollár Árpád
A várva várt futyfurutty-futár

Szőcs Margit
Űrinterjú

Zágoni Balázs
Fekete Fény 2. A hegy

Czegő Zoltán
Hazai oltványok

Kele Fodor Ákos
A szív vége. Cigány újmesék1 Planétát húzó nyúl

Bogdán László
Az Ezüst Páholy zavaros ügyei (I.)

MÁRTON EVELIN
Huzuni

WOLFGANG BORCHERT
Rövidprózák

Bogdán László
Az Ezüst Páholy zavaros ügyei (II.)

Kui János
Megélni a lehetetlent

Balaton László
Dombalja

Bogdán László
Az Ezüst Páholy zavaros ügyei (III.)

Codău Annamária
A totalitás felé

Dimény Lóránt
Novellák

Bogdán László
A tenger és az álmok

Svet di Nahum
Szabadulás a Krímből

MÁRTON EVELIN
El Bahar
El Bahar

Svet di Nahum
Szabadulás a Krímből

Láng Orsolya
Goethingen 8. Suse

Tóth Kinga
A szobalány hűsége

Lackfi János
Szőrös kézél

Vincze Ferenc
Udvarillat

DOINA RUŞTI
Péntek macskája

GÜNTER KUNERT
Tetthely

Borsodi L. László
A hang túloldalán

Molnár Vilmos
Armand, Upulet és Lajoska. Meg Bözse, a Grófnő

Tamás Dénes
Felfele

Czegő Zoltán
Madárbölcső

HEGEDŰS IMRE JÁNOS
Édentől Nyugatra

Lokodi Imre
Halott embriók

MÁRTON EVELIN
Uzun hava

HEGEDŰS IMRE JÁNOS
Édentől Nyugatra

Günter Kunert
Szomszédság

Bodó Márta
Számkivetés

Száz Pál
Nekroturizmus, avagy holt dervisek nyomában

BENE ZOLTÁN
Isten, ítélet

Bíró Gergely
Szabadságharcos a kínai gyorsétteremben

Balázs K. Attila
Vázlat apáról

Murányi Sándor Olivér
Po di Goro

Ughy Szabina
Én vagyok az a nő

Bogdán László
Olaf eltűnése

Alexandra Mocan
Az ízlelés konkvisztádora

Orcsik Roland
Tor

Sebestyén Mihály
Anód és Katód szerelmük kezdetén

GULISIO TÍMEA
Novellák

Vass Norbert
Sár

Vincze Ferenc
Ajtó mögött csótány oson

Zalán Tibor
Papírváros-szilánkok

Răzvan Rădulescu
Kis Teodósziusz

Bogdán László
A felső és az alsó világ dobjai

Günter Kunert
Temetés szűk családi körben

Szabó Róbert Csaba
A csoda

Molnár Vilmos
Kőrösi Csoma Sándor és a fele poggyász

Száraz Miklós György
Vallomás éjfél után

Máté Irén
Es Mal Pas

Bogdán László
Gertrúd és Fox eltüntetése

Lokodi Imre
Harisnyakötő

Tamás Kincső
Lila hajtű

Szakács István Péter
Az asszony

HEGEDŰS IMRE JÁNOS
A vörös postakocsi nyomában. Krúdy-reminiszcenciák

Giano Cromley
Novellák

GULISIO TÍMEA
Novellák

Végh Attila
Jenő csodálkozik

Dénes Gergő
Silentio

Bogdan Suceavă
Éjszaka valaki meghalt érted / Noaptea când cineva a murit pentru tine (részlet)

Sebestyén Mihály
Plant úr őszinteségéről

Dénes Gergő
Hullócsillag – egy katonatörténet –

Dimény Lóránt
Tizenkettő (regényrészletek)

MÁRTON EVELIN
Isola 34

HORVÁTH BENJI
Rév

Vincze Ferenc
A sziget

A. E. Baconsky
A sziget művészei (Artiştii din insulă)

Ughy Szabina
Csenge

Hőgye Ádám
Körömlakk

Horváth Szekeres István
Kívül tágas

Pataki Előd
Vacsora

Szakács István Péter
Közönséges rémtörténet

Murányi Sándor Olivér
A révész (regényrészlet)

Günter Kunert
Gyászbeszéd (Grabrede)

Zoltay Lívia
Nyulak, gepárdok, egerek

Balázs K. Attila
Novellák

Dénes Anita
Gyomorrontás

Bognár Zoltán
Mentés

CSENDER LEVENTE
Csender Levente helyszíni egypercesei

MÁRTON EVELIN
Márton Evelin helyszíni egypercesei

Király Farkas
Király Farkas helyszíni egypercesei

Szántai János
Szántai János helyszíni egypercesei

Magyari Gábor
Nem fogadott hívás

ZALÁN TIBOR
Papírváros-szilánkok. Részlet egy lassúdad regényből

Dénes Anita
Elveszített

Ferdinandy György
Novellák

ZALÁN TIBOR
Papírváros-szilánkok. Részlet egy lassúdad regényből

Lovász Krisztina
Novellák

Stelian Müller
S. (részlet)

Sztaskó Richard
Találkozás

Szabó R. Ádám
Európa hullámai (részlet)

Szilágyi István
A láp (Részlet egy készülő regényből)

Antal Balázs
Hegyi monológok

MÁRTON EVELIN
Levél a távolból

Lanczkor Gábor
Gyulafehérvári érseki székesegyház

Ruxandra Cesereanu
Angelus (részletek)

ANDREI DÓSA
Füvész (Ierbar) - Részlet

Lovász Krisztina
Novellák

Tóth Mária
Tarhonya

Bognár Zoltán
A tatár

Horváth Szekeres István
Novellák

Murányi Sándor Olivér
Átkelési kísérlet (Regényrészlet)

Franz Hodjak
Homokkal teli bőrönd. Koffer voll Sand (Regényrészlet)

Günter Kunert
Terápia (Die Therapie)Terápia (Die Therapie)

Werner Lutz
Szárnyaló vonalak (Linien beschwingt schreitend)

Szendi Nóra
A maguk módján (részlet a Majd valami úgyis lesz című regényből)

BENE ZOLTÁN
Vörösök (Részlet az Igazak című, készülő regényből)

Medgyesi Emese
Hazai mezőnyben

Bogdan Suceavă
Éjszaka valaki meghalt érted (Noaptea când cineva a murit pentru tine) – Részlet

Vincze Ferenc
Invazív fajok

Dénes Gergő
Discidium

Medgyesi Emese
Hazai mezőnyben (Folytatás előző számunkból)

Bognár Zoltán
Egy Nápolyban írt vers

ANDREI DÓSA
Hogyan szerezzünk pénzt füvészetre?

Mărcuțiu-Rácz Dóra
Mărcuţiu-Rácz Dóra rövidprózái

Lanczkor Gábor
Ciprusi útinapló

Egyed Emese
Hélène

Tibor Fischer
Hogyan törjünk világuralomra (How To Rule The World) – regényrészlet –

György Attila
Kórtörténet, vállalkozó macskákkal

Magyary Ágnes
Napocalips. A Smith and Wesson (részlet)

Dénes Anita
Dénes Anita rövidprózái

Borsodi L. László
Arabeszkek (Naplótöredék, 1990-es évek)

Murányi Sándor Olivér
A lovak anyja (Regényrészlet)

Magyary Ágnes
Napocalips. A Smith and Wesson (II. rész)

Nagy Hajnal Csilla
Hét (részlet)

Mika Gabriella
Kívánságműsor

Borsodi L. László
Arabeszkek (Naplótöredék, 1990-es évek) II. rész

Vida Gábor
Jeruzsálemi levél

Dénes Anita
Albus

Molnár Vilmos
Kőrösi Csoma Sándor és a kalmár

György Alida
Papírdoboz

Somogyi Tibor
Somogyi Tibor rövidprózái

Patak Márta
Tiltott élet

Locker Dávid
Vihar

Borcsa Imola
Szinte

Vincze Ferenc
Az indulás ideje…

Abafáy-Deák Csillag
Szárnyak

Tófalvi Zselyke
Herkulesfürdői emlék

Kondor Vilmos
Örvényben (Részlet egy ősszel megjelenő regényből)

Csabai László
Gloria

Oborny Beáta
Oborny Beáta rövidprózái

Antal Balázs
Áldozat

Bánffy Miklós
Egy erdélyi bűnügyi regény. Gróf Bánffy Miklós: Milolu (részlet)

Patak Márta
A vidrafalvi eset

Magyary Ágnes
Napocalips (regény). Titkos vadászat – első rész

Abafáy-Deák Csillag
Dénes

Veréb Árnika
Kakasok

DOINA RUŞTI
A malom fantomja

Magyary Ágnes
Napocalips (regény). Titkos vadászat – második rész (Folytatás előző lapszámunkból)

WOLFGANG BORCHERT
Tui Hoo

HEGEDŰS IMRE JÁNOS
Ima

Sztaskó Richard
Sztaskó Richard rövidprózái

Mohai Szilvia
Mohai Szilvia rövidprózái

Dénes Anita
High Life

Döme Barbara
Körkapcsolás

BENE ZOLTÁN
Perverz és aljas

Ferdinandy György
The cat love me best

FISCHER BOTOND
Fischer Botond tollrajzai az E-MIL helyszíni prózaírásán

SERESTÉLY ZALÁN
Serestély Zalán tollrajzai az E-MIL helyszíni prózaírásán

Zsidó Ferenc
Zsidó Ferenc tollrajzai az E-MIL helyszíni prózaírásán

MÁRTON EVELIN
Szüreti melankólia

Szakács István Péter
Karanténos édes kettesben (humoreszk)

Murányi Sándor Olivér
Hómedve

Florin Irimia
A földönkívüliek (Extratereștrii)

Vida Gábor
Bukaresti levél

Dénes Gergő
Távlatok

Zsidó Ferenc
Tréning

Lovász Krisztina
Lovász Krisztina rövidprózái

Vida Krisztina
A barlangom nagy, és egyedül vagyok benne

Gerber Erika
Az utolsó nap

Ádám Szilamér
Elszakad

Nánó Csaba
Kertvárosi keringő* (Részletek)

Karin Gündisch
A mennyország kapujában

Dénes Gergő
Sub

Mohai Szilvia
Egyetlen film sem érhet véget így

Hilgert István
Hilgert István rövidprózái

Vida Gábor
Medveszalon

MÁRTON EVELIN
Laudáció helyett. A Kemény Zsigmond-díj elé – Vida Gábornak

Buna Blanka-Boróka
A mesék után (első rész)

MESTER GYÖRGYI
Bársonyszív

Sztaskó Richard
Végül mindig

Buna Blanka-Boróka
A mesék után (második rész)

Szakács István Péter
Pietà

Balázs K. Attila
A hír

Oláh Péter
Oláh Péter rövidprózái

Tóth Mária
Piac

Patak Márta
A művésznő

Horváth Szekeres István
Helyek, ahol jól meg lehet dögleni

Lovász Krisztina
Párbeszédek

Magyary Ágnes
Egy férfi. Stilisztikai reváns Esterházy Péter Egy nő című művére.

Szijj Márton
A Bel Air Coup’

Adorjáni Anna
Adorjáni Anna rövidprózái

MÁRTON EVELIN
Földművelési napló

Nagy Lóránt
Tokány simoni szesszel

Pintea László
Éjszakai halászat

Pétery Dorottya
Pétery Dorottya rövidprózái

Medgyesi Emese
Túloldalt semmi

Borsodi L. László
Tavaszi nehézségek (szilánkos)

Ferdinandy György
Levél orvosomnak

Benedek Szabolcs
Ez nem Amerika (regényrészlet)

Magyary Ágnes
A száműzött tábornok (részlet a Madrid című regényes útirajzból)

Szeifert Natália
Édes alma

Dobó Dorottya
Játék

Száraz Miklós György
Egyszer fiúk, egyszer lányok

Szegő Márton
Feles

Magyar Boglárka
Reggeli

DOINA RUŞTI
A malom fantomja (Fantoma din moară) (részlet)

Csabai László
Gogolra várva (részlet)

Gerber Erika
Gerber Erika rövidprózái

Szijj Márton
Cherry Flavoured Apocalypse

Murányi Sándor Olivér
Medveorr a fenyőtörzsből

Sebestyén Mihály
A tábornok tévedése

Sztaskó Richard
Nem zavarodottság

Molnár Dávid
Narancs és tengeri rózsa

Lovász Krisztina
Lovász Krisztina rövidprózái

MÁRTON EVELIN
Létszámkorlát

Nagy-Benus Viktor
mozdulatlan zászlók

Benkő Imola Orsolya
Szalmazsák

Vida Gábor
Micsoda egy év ez is, mint a Titanic

Soós Amália
Neverblue

Hertza Mikola
Hertza Mikola rövidprózái

Nagy Kriszta
Szivárvány

Mohai Szilvia
Galambok

MESTER GYÖRGYI
Mester Györgyi rövidprózái

Magyary Ágnes
Egy férfi – Stilisztikai reváns Esterházy Péter Egy nő című művére (részletek)

Gothárd Krisztián
Gothárd Krisztián rövidprózái

Nánó Csaba
Feljegyzések egy zsebfüzetből (részletek)

Ruxandra Cesereanu
Angelus (regényrészlet) – Az angyalok és a nép, avagy újból arról, hogyan zajlik a mindennapi élet egy Metropoliszban

Bodor Emese Réka
Bodor Emese Réka rövidprózái

HEGEDŰS IMRE JÁNOS
Barna*

Hertza Mikola
Házi feladat otthonra

BENE ZOLTÁN
Titok – Részlet az Igazak című, készülő regényből

DOINA RUŞTI
A malom fantomja (részlet)

Böjte Beatrix
Amit nem (is akar) lát(ni) a webkamera

Püsök Kata
A szárnyakról Nepálban

MÁRTON EVELIN
Egy háromlábú róka dala

Medgyesi Emese
Sapientia expectare – várakozni tudni kell (regényrészlet)

Pintea László
A száműzött (I. rész)

Răzvan Rădulescu
Kis Teodósziusz (részlet)

Ferencz Eszter
Változás

Lovász Krisztina
Lovász Krisztina rövidprózái

Pintea László
A száműzött (II. rész)

Mezei Zsófia
hotaru no uta – szentjánosbogarak éneke (első rész)

Vida Gábor
Csendes Don

László Noémi
La mia vita

Mezei Zsófia
hotaru no uta – szentjánosbogarak éneke (folytatás előző lapszámunkból)

Botházi Mária
Nempercesek – Botházi Mária helyszíni rövidprózái

Döme Barbara
Nempercesek – Döme Barbara helyszíni rövidprózái

György Alida
Nempercesek – György Alida helyszíni rövidprózái

Kabai Henrik
Kabai Henrik rövidprózái

Bangha Mónika
Meredith kutyája

MÁRTON EVELIN
Októberi álmok

Kőnig Levente – Debreceni Balázs
Az Angyalhívó – Kőnig Levente órásmester javítási naplója alapján írta: Kőnig Levente és Debreceni Balázs

Zongor Andrea
Haláltánc (első rész)

Gerber Erika
Én itt vagyok

Mărcuțiu-Rácz Dóra
diszoklevel.pdf

Patak Márta
Orvos akarok lenni

Döme Barbara
Varró Eszter újra megmutatja

Zongor Andrea
Haláltánc

Wirth Imre
A név kátyú, vaddisznódagonya, omladék, szerelem – 18.

Csoma Zsuzsanna
Emlékfürdő

Benedek Adrienn
Amit nem lát a webkamera

Hermán Dániel
Örökség

Szondy-Adorján György
Szondy-Adorján György rövidprózái

Lakatos-Fleisz Katalin
Örök élet

Balázs Hanna Imola
Így nem mentjük meg a világot
Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca
Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja

Redacţia Helikon susţine şi promovează municipiul la titlul de Capitală culturală europeană
Szerkesztőségünk támogatja a Városi Tanácsot az Európai Kulturális Főváros cím elnyerésében