"egy bárka ring két tenger szorosában"
Kereső  »
XXI. ÉVFOLYAM 2010. 4. (546.) SZÁM — FEBRUÁR 25.
 
Tartalomjegyzék Archívum
 
Szálinger Balázs
Teljesítmény-monológ
Egyed Emese
Ex-voto
Karácsonyi Zsolt
Visszatérés
Balázs Imre József
Nemes konzervativizmus és rakenroll - Beszélgetés Kemény István költővel, íróval
KEMÉNY ISTVÁN
Visszapillantó tükörterem
Szőcs István
Statisztamagyarok és nemzeti antinómiák
Boros-Jenei Székely László
Boros-Jenei Székely László fordításmunkáiból (1765–1769)1 - 2. levél Volterhöz
Szirmai Péter
Szerkesztőségi óra
Dobai Bálint
Versei
WERTHMÜLLER GYÖNGYI
Versei
Bálint Tamás
Versei
KILYÉN ATTILA ÖRS
Rövidprózái
Gaal György
Kolozsvári Regulus: Linczigh János
KABÁN ANNAMÁRIA − MÓZES HUBA
Dsida Jenő irodalmi seregszámlái
Márton Ágota
Titkot rejtő szövevények
Terényi Ede
ZENÉK, ÉLMÉNYEK, EMLÉKEK - Új zenei „tízparancsolat”
Márciusi évfordulók
 
memorialisztika

Fodor Sándor
Bú­csú – a

Gaal György
Vá­ros­tör­té­net hely­ne­vek­ben

Alexa Károly
Ör­mény­föld, 2005. má­jus
Ma­gán­be­széd

Sipos Gábor
Po­li­ti­ka, vas­út, tör­té­net­írás

Gömöri György
Bethlen Miklós angolul

Fodor Sándor
Levél a kilencven éves Méhes Györgynek

Lászlóffy Aladár
Köszöntjük a hetven esztendős Sigmond Istvánt - A többi néma csúcs

Szőcs István
Két kis jegyzet

Pomogáts Béla
Az én ötvenhatom
Az én ötvenhatom (folytatás előző lapszámunkból
Az én ötvenhatom (befejező rész)

Közlemény
Szilágyi Domokosnak a Securitátéval fenntartott kapcsolatáról

Nicolae Manolescu
Az írók és az államvédelem

Karácsonyi Zsolt
Az űrbéli Marrakesh

Szőcs Géza
Végleges tudásunk

Lászlóffy Aladár
Epitáfium

Fodor Sándor
Még egy "Isten veled"

Bereczki András
Hét és fél nap

Lászlóffy Aladár
Ötvenhat

Dávid Gyula
Október huszadikán Kolozsváron

Markó Béla
Egy hosszú forradalom

Bereczki András
Hét és fél nap
Hét és fél nap (folytatás előző számunkból
Hét és fél nap (folytatás előző számunkból)
Hét és fél nap (folytatás előző számunkból)
Hét és fél nap (befejező rész)

Pomogáts Béla
Babérkoszorú a dunai népek színeivel

Rónay László
A mese vége

Móser Zoltán
Lázár Ervin hazatért

Szőcs Géza
Szilágyi Domokos önmaga fölött hozott ítéletet

Elhunyt Beke György

Szakolczay Lajos
Az élő Nagy Gáspár

Radics Éva
Vízszintes némaságban

Pomogáts Béla
Búcsú Beke Györgytől

Balázs Sándor
Emlékeim Gyuriról

Egyed Péter
"Apák bűne"

Pomogáts Béla
A mesemondó távozása

Kántor Lajos
Az Idő Vaskalapja - Információzabálás Sükösd Mihállyal

Király László
Vivát!

Szilágyi István
Útban Torda s Trója között

Kántor Lajos
Az Idő Vaskalapja (befejező rész)

Szakolczay Lajos
Lászlóffy Aladár, a hetvenéves költő

Pomogáts Béla
A Szabédi-háznál

Móser Zoltán
Kedves barátaim!

Bertha Zoltán
In memoriam Bálint Tibor

Szilágyi István
Búcsú K. Jakab Antaltól

Dávid Gyula
Domokos Géya ravatalánál

Bogdán László
Kötéltánc háló nélkül

Szilágyi István
Búcsú Létay Lajostól

Gaal György
Száz éve halt meg Kőváry László, Erdély történetírója

Nicolae Balotă
Létay Lajos (1920 - 2007)

Lászlóffy Aladár
Egy feltaláló születésnapja

Demeter Zsuzsa
"Csipike velem együtt öregedett meg" - Beszélgetés a nyolcvanéves Fodor Sándorral

Kántor Lajos
S a Farkas utcán farkasok...

Jancsó Miklós
Színházi keresztelő

Dávid Gyula
BÁLINT LAJOS nyolcvan éves

Kántor Lajos
Dávid Gyulával Szárhegyen

Szőcs István
Páll Lajos hetvenéves - 70? 700? 7000?

Lászlóffy Aladár
Gergely István képes bibliája

Kántor Lajos
Táguló körök

Pomogáts Béla
Bánffy Miklós (1874–1950)

Papp Attila Zsolt
Életes irodalom, székelyül - Beszélgetés a negyvenéves Sántha Attilával

Demeter Zsuzsa
„Nem vagyok irodalmi író” - Beszélgetés Vida Gáborral

Papp Attila Zsolt
Megerősödve megmaradni - Beszélgetés Vasy Géza irodalomtörténésszel, a Magyar Írószövetség elnökével

Jancsó Miklós
Bence Ferenc

Bertha Zoltán
In memoriam Szilágyi Domokos

Szakolczay Lajos
„Nem szabadulsz csak a halállal”

Demeter Zsuzsa
„Nem hivatalnoknak, hanem embernek teremtettek” - Beszélgetés Egyed Emesével

Papp Attila Zsolt
Amikor az élet írja a forgatókönyvet - Beszélgetés Lakatos Róbert kolozsvári filmrendezővel

Szilágyi István
De hova lettek azóta azok a vadászbombázók - Portrévázlat Szőcs Istvánról

Karácsonyi Zsolt
Buborékirodalom - Beszélgetés Szőcs István íróval, kritikussal

Kántor Lajos
Szilágyi Domokossal – Ötven év után

Bartha Katalin Ágnes
Pályakép – még mindig oldalnézetből - Beszélgetés a nyolcvanéves Dávid Gyulával

Bálint Lajos
Dávid Gyula köszöntése – együtt töltött éveink emlékezete

Bertha Zoltán
In memoriam Páskándi Géza

Farczádi Botond
Az életem: versenyfutás az idővel - Beszélgetés a hatvanéves Bogdán Lászlóval

Kántor Lajos
Szabédi, Bajor, Szőcs (és az emlékezet)

Király László
A gazda rétre megy

Szálinger Balázs
A pusztulás szecessziója

Bodor Ádám
CSIKI LÁSZLÓ 1944–2008

Bogdán László
A porban, térden… Az utolsó utáni levél Csiki Lászlónak, valahova a más(ik)világba

Tóth Mária
Napok, éjek, hetek, évszakok - Naplórészletek

Cseke Péter
László Gyula talentumai
László Gyula talentumai (befejező rész)

Mike Ágnes
Bécsi szelet 2.

Tóth Mária
Napok, éjek, hetek, évszakok - Naplórészletek

Jancsó Miklós
Kolozsvár első dramaturgja

Mike Ágnes
Bécsi szelet 4.
Bécsi szelet 5.

Kántor Lajos
Egy szögletes zárójelre

Tóth Mária
Napok, éjek, hetek, évszakok - Napló

Szilágyi Júlia
Lászlóffy Csaba külön ideje

Szilágyi István
Ő volt a mi bajvívónk

Pomogáts Béla
Lászlóffy Aladár temetésén

Szakolczay Lajos
Ali a mennybe megy

Czegő Zoltán
Utolsó délelőtt Lászlóffy Aladárral

ANTALL ISTVÁN
Lászlóffy Aladár utolsó botlása

Kántor Lajos
Most már négyen…

Gál Andrea
Ulickaja, utóférfiak, Ubul - Beszámoló a 16. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválról

Tóth Mária
Tészta, vasárnapi tészta
Napok, éjek, hetek, évszakok - Napló

Kántor Lajos
Édes Öcsém! - A történet a malomban is folytatódik

Szőcs István
JEGYZET - És mégis minden másképpen – van!

Pomogáts Béla
A hűség költője

Cseke Péter
Mekkánk, Kisbacon

Tóth Mária
Napok, éjek, hetek, évszakok

Fodor Sándor
Levél Jánky Bélának – odaátra

Egyed Ákos
Az Erdélyi Múzeum-Egyesület megalakulása és életszakaszai

Szilágyi István
Húsz év HELIKON

Mózes Attila
Korszakhosszú éjszakánk másnapjain

K. Jakab Antal
Tiszta nevek

Dávid Gyula
A cenzúráról – nagyobb összefüggésben

Benkő Levente
Csetri Elek emlékére

Kántor Lajos
A tudni vágyó embernek

Tóth Mária
Napok, éjek, hetek, évszakok - Napló

Dávid Gyula
Szerkesztői asztal és tanári katedra Áprily Lajos Kolozsváron: 1925-1929 - Folytatás előző számunkból

Tóth Mária
Napok, éjek, hetek, évszakok - Naplórészletek

Dávid Gyula
A kényelmetlen nagyúr
A kényelmetlen nagyúr (befejező rész)

Lászlóffy Csaba
„Rövidpróza” – bátyuska emlékezete

BALLA BÁLINT
Molnár Józsefről

Dávid Gyula
Levél A Szamos partjáról a Tisza partjára a 75 éves Deák Ferencnek

SZILÁGYI KÁLMÁN
Szilágyi Domokos zenei műveltségéről

Egyed Emese
Az elhivatottságról - Antal Árpád emlékezete

Kántor Lajos
A Forrás (elő)történetéhez

Boros-Jenei Székely László
Az megcsalatott csudáról való beszéd - Borosjenei Székely László fordítás-munkáiból (1765–1769)

Mózes Huba
Két etűd

Kántor Lajos
A Forrás (elő)történetéhez

Pomogáts Béla
Magyar-román értelmiségi találkozó 1990 tavaszán

Cseke Péter
A hosszú távra berendezkedett író magányossága - Emléksorok a nyolcvan éve született Szabó Gyuláról

UJFALVY SÁNDOR
EMLÉKIRAT UJFALVY SÁNDORTÓL 1855 - A székely katonatiszt és a német Történet a sócsempészekről

SELYEM ZSUZSA
A ragyogó gimnazista - Szilágyi Domokos családi levelezése

Borsos J. Gyöngyi
„…a Mindenséget dünnyögi…” – Bajor Andor halálának huszadik évfordulójára –

Mózes Huba
Törékeny alak, zengő orgánum Dsida Jenő utolsó előadói szereplése

Kántor Lajos
Mikes és a Rekviem (25 év távolából)

Dávid Gyula
Kortársi jegyzetek Fábián Ernő naplójának margójára

Gaal György
Mikó Imre, az irodalmár

Kántor Lajos
Kolozsvár nagy korszaka

Papp Attila Zsolt
Saját Frankhon

Szakolczay Lajos
Színházálom - Hubay Miklós (1918 – 2011)

Mózes Attila
Miklós,

Kántor Lajos
Aki beépült az életünkbe (Cs. Gyimesi Éváról, temetése másnapján)

BERSZÁN ISTVÁN
Búcsúzhat-e a tanítvány?

Dávid Gyula
Kolozsvári magyar könyvnapok a második világháború árnyékában (1942. június 5-8.)

Egyed Emese
„Vis est immensa…” (Szabó György 1920–2011)

Dávid Gyula
Kolozsvári magyar könyvnapok a háború után, a politika árnyékában

Szakács István Péter
„Lámpával, égő szívemmel, bolyongjak…”

Széles Klára
Cs. Gyimesi Éva - Kolozsvár, 1945. szeptember 11. – Kolozsvár, 2011. május 25.

Kántor Lajos
Két Akadémia közt

Szőcs István
Német Nobel-díj Bánságnak

Kántor Lajos
A harmadik fénykép

Szakács István Péter
„A lélek ragasztószere”

Fried István
„A szellem sohasem lehet vak” (Szántó György idézése)

Kántor Lajos
1956: tavasz, nyár, ősz – tél

Lászlóffy Csaba
Közös ars poeticák - Jelenések – Nagy Kálmán (1939–1971)

Kántor Lajos
Kolozsvári este Gömöri Györggyel

Tóth Mária
Napok, éjek, hetek, évszakok

Pomogáts Béla
Bodor Ádám köszöntése

SÁRKÖZY PÉTER
Egy „szardíniai” magyar író halálára

MÁTHÉ SZABÓ MAGDA
Emlékeim

Szilágyi István
Elment a soros NAGYÖREG

Szakács István Péter
Agytornagyakorlatok Örkény tanár úrral

Cseke Péter
Egy műfaj „hadtörténetéről” avagy a hetvenéves Gálfalvi Györgyről

Szilágyi István
600.

Mózes Attila
Mikes Kelemen 40 (Ilus néni)

Karácsonyi Zsolt
Szabédi arca

PÁL-LUKÁCS ZSÓFIA
XIX. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál A megosztottság metaforái

Papp Attila Zsolt
Az utolsó marsbéli költő

Jancsó Miklós
Jancsó Elemér Párizsban

Ottlik 100

Kántor Lajos
Golyószórásban, repülő szőnyegen

Limerick és vidéke

Pomogáts Béla
Magyar irodalom Erdélyben Személyes bevezetés a gyergyószárhegyi eszmecseréhez

Kántor Lajos
Golyószórásban, repülő szőnyegen - „Beszélek hozzá” (Ali és Szisz)
Golyószórásban, repülő szőnyegen - Szertartás – önarcképpel (befejező rész)

Dávid Gyula
Az irtás szélén (Emlékezés Páll Lajosra)

Pomogáts Béla
Helikoni ünnep

Kötő József
Mi, Bethlen Gábor – In memoriam Csép Sándor –

Mózes Attila
Megkésett levél, odaátra
Üdvlap

Jancsó Miklós
Kóla

Cseke Péter
Ízléskultúrák és értékpreferenciák

Bakk Ágnes
Színházak, kocsmák, Dublin avagy Az ír lányok nem fáznak avagy Szilánkos kultúrbeszámoló

PÁL-LUKÁCS ZSÓFIA
Jubileumi könyvfesztivál: az „elfelejtve-megőrzés” kockázata

Jancsó Miklós
Saszet Géza (1929 – 2013)

Papp Attila Zsolt
Mario Vargas Llosa Kolozsváron Egy világpolgár vallomásai

Angi István
Monológba sorvadt párbeszéd

Mózes Attila
„Tömegsír” (Deák Ferencnek, személyesen)

Bréda Ferenc
Hermész Héroszai

BORCSA JÁNOS
Görömbei András (1945–2013)

Vallasek Júlia
„Jó fényt!”

Egyed Péter
Dávid Gyula, az irodalomtörténész

Temesi Ferenc
Egy barát, aki él - Szőcs Géza 60

László Noémi
Élő irodalom: Helikon a völgyben

Kántor Lajos
A Hazugok szigetének helye

Pomogáts Béla
Félévszázad Juhász Ferenc közelében

Szőcs István
„Szívjad, fiam, szívjad, az életünk függ tőle!”

Király László
Legényes

Fekete Vince
Szilágyi a magasban

László Noémi
Feljegyzések egy könyvvásárról

Szakolczay Lajos
Egy friss Arany János-díjra - Király László köszöntése

Jancsó Miklós
Öregség

Kántor Lajos
Egy történet elkezdődik

Orbán János Dénes
Antihorger - Fried István 80 éves

Pomogáts Béla
Sors és vállalás

Kántor Lajos
Pomogáts Béla útjain

BORCSA JÁNOS
Építő gondolatok egy könyvtárból

Bogdán László
„Figyelnek a virágok és a fák…” - Váradi B. László jelenései

Benkő Levente
Egyed Ákos 85. születésnapjára

Botházi Mária
Cseke Péter 70. születésnapjára

Bogdán László
Augusztusi havazás - Vallomások és magyarázatok a hetvenéves Ferenczes Istvánnak

Bartha Katalin Ágnes
Kötő József halálára

Bertha Zoltán
Lászlóffy Csaba (1939–2015)

Gömöri György
Emlékek Székely Jánosról

Bogdán László
A cápa kitátott szájában - búcsú Günter Grasstól

Ambrus Lajos
Csávossy 90

Egyed Péter
Kriterion-korok és -fények

Kónya-Hamar Sándor
Páskándi Géza halálának 20. évfordulójára

Reményik Sándor
Reményik Sándor levelezéséből

Mózes Attila
Bálint Lajosnak, odaátra

Dávid Gyula
Bálint Lajos is elment közülünk

Mózes Attila
Dicsekvés? A javából!

Báró Bornemissza Elemérné Szilvássy Carola
Kendőzetlen feljegyzések Kolozsvárról*

Mózes Attila
ANTIvilág

CSENDER LEVENTE
A globetrottert is utolérte a 80

Jancsó Miklós
A gondolkodó színész és más történetek

Kántor Lajos
A Fehér kakas (egyelőre) elbúcsúzik

Vallasek Júlia
Meséljen!

Jancsó Miklós
Potyások

Szilágyi Domokos levelezéséből

Egyed Péter
Molnár H. Lajos – immár csak a műveiben

Dávid Gyula
Gyermekkorunkban kezdődött…

Tóth Mária
Hang

Szajbély Mihály
Búcsú Labádi Gergelytől

Láng Orsolya
Goethingen.

Gálfalvi Zsolt
A beszélgetés elmaradt

Láng Orsolya
Goethingen 3. Hol van az a sok virág?

Láng Gusztáv
Levél Kolozsvárra

Szőcs Géza
Utolsó levél Bréda Ferencnek

Karácsonyi Zsolt
Brédának, Brédáról

Molnos Lajos
„Félek, túl nagy lesz neked a síri sötét”

Szakolczay Lajos
A kozmoszba belesimulok. Elekes Emma 1932–2019

Egyed Emese
Búcsú egy felfedezőtől. Hantz Lám Irén (1937–2019)

Demeter Zsuzsa
Mózes Attila és Sigmond István levelei

Varga Borbála
túlvilág a konyhaköveken. munka – hatodik fázis, memoár
Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca
Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja

Redacţia Helikon susţine şi promovează municipiul la titlul de Capitală culturală europeană
Szerkesztőségünk támogatja a Városi Tanácsot az Európai Kulturális Főváros cím elnyerésében